VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 06 04

Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103-335, Kaunas, teisėja Lina Žemaitienė) priimtas nagrinėti ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinys atsakovei Jurgitai Žurauskienei dėl skolos priteisimo. Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovei Jurgitai Žurauskienei, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta H. ir O. Minkovskių g. 34-2, Kaunas procesinius dokumentus: ieškinio pareiškimą ir jo priedus, ir įpareigoja atsakovus per 14 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111 str., 114 str., 142 str. reikalavimus. Jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr.538


Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad atsakovei Aldonai Kazlauskienei, kurios paskutinė žinoma gyvenamoji vieta yra adresu Baltų pr. 33 – 63, Kaunas, iškelta civilinė byla Nr. 2-10592-199/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pranešame atsakovei Aldonai Kazlauskienei, kad jos pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111str.-114str. reikalavimus. Nustatytu terminu nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, teismas ieškovo prašymu turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr.543


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103-234, Kaunas) priimtas ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinys atsakovei Vilmai Kuosienei, kurios paskutinė  žinoma gyvenamoji vieta: Geležinio Vilko g. 11-7, Kaunas, dėl skolos priteisimo. Atsakovė privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių. Su civilinės bylos Nr. 2-9632-568/2011medžiaga galite susipažinti 238 kab. teismo darbo laiku (tel. 46-62-61).

Nr.536


Kauno miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovo UAB „Kauno vandenys“ (į.k. 132751369) ieškinio pareiškimas atsakovei Jurgitai Žurauskienei (gim. 1977-09-05) dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovei Jurgitai Žurauskienei (gim. 1977-09-05) viešo įteikimo būdu įteikiamas ieškovo UAB „Kauno vandenys“ (į.k. 132751369) ieškinys ir jo priedai. Atsakovė Jurgita Žurauskienė (gim. 1977-09-05) privalo per 14 dienų terminą nuo skelbimo išspausdinimo dienos pateikti Kauno miesto apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, atitinkanti LR CPK 111 str. -114 str. nustatytus reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kauno miesto apylinkės teismas turi teisę ieškovo prašymu priimti sprendimą už akių.

Nr.537


Kauno miesto apylinkės teisme Kaunas, Laisvės al. 103, (teisėja Milda Remeikienė) priimtas ieškovo Kauno m. savivaldybės administracijos VTAS ieškinys atsakovei Jolantai Jeruševičienei, trečiajam asmeniui Vilijampolės socialinės globos namams dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo, nuolatinės globos.

Atsakovei Jolantai Jeruševičienei 2011-05-05 teismo nutartimi paskirtas kuratorius – advokatė Vitalija Smolenskienė, dirbanti Kęstučio g. 93-11, Kaunas.

Teismas viešo paskelbimo būdu praneša atsakovei Jolantai Jeruševičienei apie procesinių dokumentų: ieškinio ir jo priedų bei pranešimo dėl būtinumo per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį, įteikimą, parengiamąjį ir teismo posėdį, kuris įvyks 2011-06-22 10.00 val., adresu Laisvės al. 103, 102 salėje, Kaune, bylą nagrinės teisėja Milda Remeikienė.

Nr.539


Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-9074-803/2011 pagal pareiškėjų Tado Malinausko, Aistės Rinkevičienės, Ingos Blažienės, Stefanijos Malūkienės, Henrikos Sirvinskos pareiškimą dėl Henrikos Sirvinskos nuosavybės teisės įgijimo į 1/5 dalį ūkinių pastatų, esančių adresu Vytauto g. 4, Vilniuje, pažymėtų plane indeksais - 511 m (unikalus Nr. 1091-9001-3037), 611 m (unikalus Nr. 1091-9001-3048), 7Ilm (unikalus Nr. 1091-9001-3059), 8Ilm (unikalus Nr. 1091 9001-3066), 911 m (unikalus Nr. 1091-9001-3070), įgyjamąja senatimi. Suinteresuoti asmenys per 14 dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos gali kreiptis į Vilniaus miesto
 1 apylinkės teismą (Laisvės pr. 79A, Vilnius) dėl įtraukimo dalyvauti procese. Teismo posėdis įvyks 2011 m. birželio 21 d. 16:00 val. rašytinio proceso tvarka, 114 posėdžių salėje.

Nr.541


Valdybos sprendimu 2011 m. birželio 27 d., 9 val. buveinės adresu – Konstitucijos pr. 15-12, Vilniuje šaukiamas FM AB G. Steponkaus kontora (į/k. 122601232) neeilinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkė:

1.Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus paskyrimas.

2.Dėl paskolos perfinansavimo ir/ arba termino pratęsimo.

3.Įgalioti įmonės direktorių Giedrių Steponkų derėtis su banku, atstovauti bendrovę pasirašant visus reikiamus dokumentus.

Neįvykus neeiliniam akcininkų susirinkimui 2011 m. birželio 27d., pakartotinis neeilinis akcininkų susirinkimas rengiamas 2011 m. liepos 11 d., 9 val.

Nr.542


Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme ( Laisvės pr. 79A, Vilniaus m.) iškelta civilinė byla Nr. 2-7960-734/2011pagal ieškovės Irenos Patinskienėsieškinį atsakovui UAB "Kardelija" dėl 21 229 Ltdarbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo. Atsakovas privalo per 20 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šio skelbimo paskelbimo dienos, pateikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr.540

Atgal