VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 06 01

Informacija apie parengtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą Vilniaus mieste Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad VĮ Valstybės žemės fondas parengė žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą Giedraičių, Daugėliškio, Žalgirio ir Kalvarijų viešojo naudojimo gatvių bei magistralinių vamzdynų įrengimui ir tiesimui Vilniaus mieste. Susipažinti projekto sprendiniais galima Vilniaus miesto Šnipiškių seniūnijoje (A. Juozapavičiaus g. 10A, LT-09311 Vilnius) iki 2011-06-27 d. (imtinai). Viešas projekto svarstymas įvyks 2011-06 29 d. 10.00 valandą Vilniaus miesto Šnipiškių seniūnijoje, A. Juozapavičiaus g. 10A, LT-09311, Vilnius. Pastabas bei pasiūlymus raštu dėl parengto projekto sprendinių galima pateikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengėjui VĮ Valstybės žemės fondui (Konstitucijos pr. 23 A, LT-08105 Vilnius), tel.8-52-620976, el. paštas juzef.lisovski@vzf.lt arba planavimo organizatoriui–Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (Konstitucijos pr.3, LT- 09601 Vilnius), tel. 85211 2462, el. paštas vaida.masyte@vilnius.lt iki viešo susirinkimo ir jo metu. Parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Gedimino g. 19, LT-01103 Vilnius).

Nr. 524


Klaipėdos apygardos teisme yra priimtas ieškovės BUAB „Nordic Joinery“ ieškinys atsakovei G.Puipos IĮ „Vakarų piligrimas“, įmonės kodas 142170394, buveinės adresas Taikos pr.82-26, Klaipėda, dėl 302,24 Lt. skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pranešama, kad atsakovės pareiga yra per teismo nustatytą 14 dienų terminą nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pateikti Klaipėdos apygardos teismui ( Herkaus Manto g.26, Klaipėda) atsiliepimą į ieškovės ieškinį. Jeigu be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę ieškovės prašymu priimti sprendimą už akių. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais atsakovei pranešimo paskelbimo dieną.

Nr.525


Pagal ES paramos priemonę „Miškų ekonominės vertės didinimas“ UAB „Euromiškas“ ketina įsigyti vieną naują medvežę, skirtą darbui miške.

Pasiūlymus teikti – UAB „EUROMIŠKAS“, adresas Kaimelio g.5, Vilnius, telefonas: 861026355, el. paštas: euromiskas@gmail.com

Pirkimo objektas: Viena nauja medvežė

Vokų su pasiūlymais atplėšimo data: 2011 m. birželio 15 diena 10 val. 00 min.

Nr. 526


Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla dėl rūpintojos nušalinimo nuo pareigų, nepilnamečio vaiko pripažinimo emancipuotu pagal pareiškėjų Panevėžio m. sav. administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus, k.288724610, buv. Respublikos g.34, Panevėžys ir Ugniaus Vitarto, gim. 1993 m. gyv. Liepų al.7A-14, Panevėžyje, pareiškimą suinteresuotam asmeniui Editai Vitartaitei, gim.1971 m., paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Margirio g.6-19, Panevėžyje. Teismo posėdis paskirtas 2011 06 16 14 val. Panevėžio miesto apylinkės teisme Laisvės a.17, Panevėžyje, 201 kab. Šiuo skelbimu suinteresuotam asmeniui įteikiami procesiniai dokumentai, šaukimas į teismo posėdį. Per 14 dienų nuo paskelbimo dienos suinteresuotas asmuo privalo pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą, atitinkantį CPK 111 str.

Nr. 527


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-10922/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovei Irenai Bajoraitienei dėl skolos priteisimo. Atsakovei Irenai Bajoraitienei, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kovo 11-osios g. 73-78, Kaunas, ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Išaiškintina, kad atsakovė per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 142 str. reikalavimus. Atsakovei viešo paskelbimo būdu pranešama, kad 2011 m. birželio 23 d. 11.00 val. Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaune, 245 salėje, vyks parengiamasis teismo posėdis. Atsakovei išaiškinama, kad dėl neatvykusios į teismo posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta ir atvykusios šalies prašymu, bylą nagrinėjantis teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr. 528


Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad atsakovams Rimantui Katkui bei Gintautui Katkui, kurių paskutinė žinoma gyvenamoji vieta yra adresu Sukilėlių pr. 94-47, Kaunas, iškelta civilinė byla Nr. 2-10374-199/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pranešame atsakovui Gintautui Katkui, kad jo pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111 str. – 114 str. reikalavimus. Nustatytu terminu nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, teismas ieškovo prašymu turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 529


Kauno miesto apylinkės teisme (Laivės al. 103-234, Kaunas) priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinys atsakovui Augustinui Jacintui Krankauskui, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta: Raudondvario pl. 194-39, Kaunas, dėl skolos priteisimo. Atsakovas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių. Su civilinės bylos Nr. 2-8735-568/2011 medžiaga galite susipažinti 238 kab. teismo darbo laiku (tel. 46-62-61).

Nr. 530


Parduodamos bankrutavusios BUAB "Umėja" debitorių skolos už 75% skolos vertės dydžio sumą. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 85 2688037 arba e-mail: info@admivita.lt.

Nr. 531


AB "Kėdainių grūdai" akcininkų dėmesiui

Bendrovės valdybos sprendimu 2011 m. birželio 22 dieną 11val. šaukiamas AB „Kėdainių grūdai" (įmonės kodas 161354477) visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje (Pramonės g. 8, Kėdainiai). Akcininkų registracija nuo 10.30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės valdybos narių rinkimas.

2.Bendrovės auditoriaus rinkimai ir atlyginimo nustatymas.

3.Auditoriaus išvados apie bendrovės veiklos ataskaitą ir finansinę būklę 2010 metais.

4.Metinis pranešimas.

5.Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

6.Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2011 m. birželio 16 d.

Bendrovės valdyba.

Nr.532


Kėdainių rajono apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad atsakovui Stanislovui Budinui, gim. 1959 11 19, yra iškelta civilinė byla Nr.2-1131-188/2011 pagal ieškovės Laimutės Budinienės ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės. Pranešame atsakovui Stanislovui Budinui, kad teismo posėdis byloje įvyks 2011 m. rugpjūčio 9 d. 14.00 val. Kėdainių rajono apylinkės teisme, Didžioji g.64, Kėdainiai, 212 salėje. Teismo šaukimas atsakovui laikomas įteiktu pranešimo spaudoje paskelbimo dieną.

Nr. 533


Varėnos rajono apylinkės teismas (Aušros g. 15, Varėna) viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovui Raimondui Barkauskui, gim. 1968-06-26, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Užuperkasio k., Varėnos r. ieškovo Andžej Aliukonis ieškinio nuorašą su priedais, teismo pranešimą dėl atsiliepimų pateikimo civilinėje byloje Nr. 2-524-445/2011 dėl l0 000 Lt skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų ir 905 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir praneša, kad atsakvopareiga per teismo nustatytą 14 dienų terminą nuo šio pranešimo paskelbimo, pateikti teismui (Aušros g. 15, Varėna) atsiliepimą, atitinkantį CPK 111 str., 142 str. 2 d. reikalavimus dėl ieškinio. Jeigu be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą atsakovas nepateiks atsiliepimo, teismas turi teisę, ieškovo prašymu, priimti sprendimą už akių. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo dieną.

Nr. 534


UAB “In Subsidium” akcininkams

Gerb. akcininke

Pranešame, kad 2011 m. liepos 7 d. šaukiamas neeilinis visuotinis UAB
“In Subsidium” (įmonės kodas 300066284) akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta — Upės g. 5, Vilnius.

DARBOTVARKĖ:

Direktoriaus prašymo svarstymas dėl atleidimo iš darbo.

Naujo direktoriaus rinkimai.

Susirinkimo pradžia 17 valandą.

Susirinkimo iniciatorius UAB “In Subsidium” administracijos vadovas.

Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmenį liudijantį dokumentą ir išrašą iš vertybinių popierių apskaitos. Jeigu į susirinkimą siųsite įgaliotą asmenį, jis turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą

Direktorius.

Nr. 535

Atgal