VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 05 28

Kauno miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovo UAB „Kauno vandenys“ (į.k.132751369) ieškinio pareiškimas atsakovui Henrikui Baranauskui (gim. 1955-05-27) dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovui Henrikui Baranauskui (gim. 1955-05-27) viešo įteikimo būdu įteikiamas ieškovo UAB „Kauno vandenys“ (į.k.132751369) ieškinys ir jo priedai. Atsakovas Henrikas Baranauskas (gim. 1955-05-27) privalo per 14 dienų terminą nuo skelbimo išspausdinimo dienos pateikti Kauno miesto apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str.-114 str. nustatytus reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kauno miesto apylinkės teismas turi teisę ieškovo prašymu priimti sprendimą už akių.

Nr.504


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinį atsakovui Romualdui Malinauskui dėl skolos priteisimo. Atsakovui Romualdui Malinauskui (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kovo 11-osios g. 69-93, Kaune) procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus.

Siekiant pasirengti bylos nagrinėjimui teisme, teismas 2011-07-04, 10.00 val. rengia parengiamąjį teismo posėdį byloje Nr. 2-8027-713/2011, kuris įvyks Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103-249 salėje, Kaune.

Išaiškintina, jog atsakovui nepateikus teismui atsiliepimo į ieškinį ir nedalyvaujant parengiamajame teismo posėdyje (apie nedalyvavimo priežastis neinformavus teismą), ieškovui prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių (CPK 230 str., 2 d., 246 str.).

Nr. 505


Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-5905-329/2011 pagal ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinį atsakovams Jonui Dariui Danieliui, Angelei Danielienei dėl skolos priteisimo. Teismas atsakovui Jonui Dariui Danieliui viešo paskelbimo būdu praneša, kad parengiamasis teismo posėdis vyks 2011-06-14 10.00 val., adresu Laisvės al. 103, 240-oje salėje, teisėja Virginija Šeškuvienė. Atsakovui pranešama, kad neatvykusios šalies atžvilgiu, dalyvaujančios šalies prašymu gali būti priimtas sprendimas už akių, taip pat esant LR CPK 231 str. 5 d. numatytoms sąlygoms, iš bylos nagrinėjimo parengiamajame teismo posėdyje gali būti pereita į teismo posėdį.

Nr.506


Antstolė Jūratė Blažienė 2011 m. birželio 23 d. skelbia varžytynes

ANTROSIOS VARŽYTYNĖS

9.00 val. 0,9300 ha. žemės sklypo, miškų ūkio paskirties, esančio Arvydų km., Vilniaus raj., priklausančio Laimai Gudzevičienei. Pradinė kaina – 15000 Lt.

10.00 val. 5,9900 ha. žemės sklypo, žemės ūkio paskirties, esančio Paluknių km., Anykščių raj. (prie Nevėžos ežero), priklausančio Laimai Gudzevičienei. Pradinė kaina – 69000 Lt.

11.00 val. 0,4700 ha. žemės sklypo, žemės ūkio paskirties, esančio Viešintų km., Anykščių raj., priklausančio Laimai Gudzevičienei. Pradinė kaina – 9000 Lt.

Turto varžytynės vyks Utenos g. 4, Ukmergė. Telefonas pasiteiravimui 8-340 63267

Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolės depozitinę sąskaitą Nr. LT234010042900070757, esančią AB DnB NORD banke, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos.

Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstolei Jūratei Blažienei tel. 8-340 63267.

Nr. 507


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaune, teisėja Edita Šliumpienė) nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovams Mindaugui Nacui, Odetai Nacienei dėl nuomos mokesčio priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš patalpų, tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius.

Atsakovams Mindaugui Nacui ir Odetai Nacienei, kurių paskutinė žinoma gyvenamoji vieta A. ir J. Gravrogkų g. 17-223, Kaune pranešama, kad teismo posėdis įvyks 2011-06-13, 10 val., 337 kab.

Neatvykus atsakovams byla bus nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

Su civilinės bylos Nr. 2-1713-775/2011 medžiaga galite susipažinti 132 kab. teismo darbo laiku (tel. 466256).

Nr. 508


Pranešame, kad atsakovui Stanislav Špakovski, kurio paskutinės žinomos gyvenamosios vietos adresas yra Savanorių pr. 236G,Vilniuje, įteikiami ieškinio nuorašas, ieškinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų nuorašai bei pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo apie tai, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme ( Laisvės pr. 79A, Vilnius) yra iškelta civilinė byla pagal UAB „Teledema“ ieškinį atsakovui Stanislav Špakovski dėl skolos priteisimo. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Atsakovas Stanislav Špakovski per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111, 113, 142 straipsnių reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo, teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo pateikti atsiliepime į ieškinį, ir, esant ieškovo prašymui, įstatyme nustatytais atvejais priimti sprendimą už akių.

Nr. 509


Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.2-8127-192/2011 pagal ieškovės Aušros Kijauskienės ieškinį atsakovui Sauliui Gaižauskui, institucijai teikiančiai byloje išvadą Kauno m. savivaldybės administracijos VTAS dėl išlaikymo vaikams priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

Teismas viešo paskelbimo būdu atsakovui Sauliui Gaižauskui praneša, kad uždaras parengiamasis ir teismo posėdis įvyks 2011 06 30 9.00 val., adresu: Laisvės al. 103, 102 salėje, bylą nagrinės teisėja Milda Remeikienė.

Nr. 510


UAB „Darboja“, įm.k. 133581628, adresas Vėliavininkų g. 4, Kaunas, informuoja, kad negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais bei įvykdyti įsipareigojimų savo kreditoriams ir neketina jų vykdyti, nes yra nemoki.

Nr. 511


Pranešame, kad2011 m. birželio 15 d. 11.00 val.Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (adresas Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) bus nagrinėjami pareiškėjų Arūno Virginijaus Golubkevičiaus ir Edmundo Vizgaičio bei atsakovo Kauno rajono savivaldybės apeliaciniai skundai dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010-09-03 sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Arūno Virginijaus Golubkevičiaus ir Edmuno Vizgaičio skundą atsakovams Kauno rajono savivaldybei ir Jonavos rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, VĮ „Kauno Aerouostas", Vytautui Vaškeliui, Valei Bakučionienei, Fiodorui Skromovui, Kaziui Račkauskui, Algirdui Kušeliauskui, Ritai Čiegienei, Juozui Jermalavičiui, Edvinui Petruševičiui, Antanui Bernardui Petruševičiui, Valdui Ziukui, Liudvikui Kaspučiui, Bronislavui Matulaičiui, Felicijai Suliakienei, Alvydui Šimėnui, Vitalijui Kasiliūnui, Zitai Stonienei, Raišai Zavarzinai, Vytautui Sambūnavičiui, Janei Arciškevičienei, Marijonai Kazakevičienei, Edvardo Vytauto Narausko teisių perėmėjams Onai Narauskienei, Daliai Maliejienei, Ilonai Plioplienei; Anatolijui Vladislovui Bareikai, Jelenai Orlovai, Aldonai Onai Sekmokienei, Genovaitei Modestai Mickevičienei, Danutei Virbašienei, Veronikai Babinskienei, Vytautui Lalai, Liudai Lalienei, Marijai Ziemlianajai, Janinai Mikštienei, Česlovui Komisaraičiui, Nadeždai Petraškai, Vidai Marijai Čepienei, Vicentai Liudvikai Krupskajai, Nijolei Stankevičiūtei, Danutei Virbašienei, Klionei Banienei, Virginijai Daivai Ščiukienei, Mildai Striogienei, Veronikai Jalinčienei, Veronikai Gintarienei, Petro Laurinaičio teisių perėmėjams Aldonai Laurinaitienei, Laimai Jočienei, Ingridai Jočytei, Jurgitai Petrulevičiūtei, Ingridai Vainorienei, Valerijai Elenai Palejevai, Petrui Mališauskui, Donatui Detmanui, Lionijai Detmanienei, Edmundui Reimontui, Jonui Mačiuliui, Nadieždai Matrochinai, Jurijui Matrochinui, Kęstučiui Šakėnui, Zojai Jocerienei, Nijolei Dremienei, Onai Alvyrai Marcinkevičienei, Aldonai Mikuckienei, Artūrui Algirdui Kačinskui, Romualdui Čyžui, Rimai Čižienei, Olgai Ivoškienei, Stanislavai Dementavičienei, Pauliui Jermalavičiui, Marijai Jermalavičienei, Jonui Babrauskui, Jūratei Jankauskienei, Tatjanai Lysenko, Artūrui Visockiui, Zeniui Zubriakovui, Veronikai Vandai Mašiotienei, Loretai Sapiegienei, Algimantui Tamošaičiui, Kazei Zuzevičienei, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Kauno apskrities skyriui, Ninai Tarasovai, Irenai Krugliakovienei, Jonui Koryznai, Stasei Merkelienei, Skolastikai Venclovienei, UAB „Fenija”, Lietuvos kariuomenės karinėms oro pajėgoms, UAB „Uneta", oro uostui „Naftelf", UAB „Aviacijos paslaugų centras", Nijolei Lukauskienei, Nacionalinės žemės tarnybos prie LR ŽŪM Kauno rajono žemėtvarkos skyriui, Gretai Golubkevičienei dėl sprendimų panaikinimo.

Šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo nagrinėti bylą.

Kreipdamiesi į teismą, turėkite teismo pranešimą bei asmens dokumentą, nurodykite bylos numerį. Pranešimą priėmęs už laikinai išvykusį adresatą asmuo privalo jį perduoti adresatui, šiam sugrįžus.

Nr. 512


LR sveikatos apsaugos ministro 2011-05-03 įsakymo Nr. V-430 pagrindu Viešoji įstaiga Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, kodas 124243848, buveinė Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius, keičia pavadinimą į Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė.

Nr. 513


Kauno miesto apylinkės teisme (Laivės al. 103, Kaunas) yra priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinys atsakovei Ingai Baniulienei dėl mokėjimo už šilumą (civ. byla Nr. 2-10386-451/2011). Atsakovei Ingai Baniulienei, gim. 1974-07-26, kurios paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Girstupio g. 7-13, Kaune, ieškinio nuorašas ir teismo pranešimas įteikiami viešo paskelbimo būdu. Atsakovo pareiga – per 14 dienų nuo viešo paskelbimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuris turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 514


Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-3111-155/11 pagal ieškovo Dmitrij Sinkevič ieškinį pareikštą atsakovui Vaidui Jomantui dėl įsiskolinimo priteisimo. Teisme gauti ieškovo procesiniai dokumentai laikomi įteiktais atsakovui nuo šio skelbimo paskelbimo spaudoje dienos. Atsakovas per 14 dienų nuo šio paskelbimo gali pareikšti atsiliepimą į ieškinį. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį byloje gali būti priimtas teismo sprendimas už akių.

Nr. 515


2011 m. birželio 9 d. 9 val. UAB „Aplinkos inžinerija“ darbuotoja Greta Sriubė ženklins žemės sklypo (kadastriniai Nr.: 0101/0123:84), esančio Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Želmenų g. 12, ribas. Į ribų ženklinimą kviečiami dalyvauti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0123:86), esančio Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Želmenų g. 14, savininkai arba įgalioti asmenys.

Informacija teikiama: tel. 8-5 230 68 69, guleviciute@apin.lt, Rinktinės g. 55, Vilnius.

Nr. 516


Kauno miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovo Audriaus Lastausko patikslintas ieškinys atsakovams – VšĮ Kauno ligoninės padaliniui Kulautuvos vaikų ligoninei, Eugenijui Žideckiui, Mažvydui Olbutui, Martynui Dobilevičiui, Laurynui Dapšiui, Šarūnui Dranseikai dėl žalos, atsiradusios dėl sveikatos sužalojimo, atlyginimo.

Atsakovams ir jų įstatyminiams atstovams Gediminui Žideckiui, Ilonai Žideckienei, Linai Olbutienei, Erikai Valeikienei, Dariui Dapšiui, Vytai Dapšienei, procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Pranešame atsakovams, kad jų pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111-114 str. reikalavimus. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas ieškovo prašymu turi teisę priimti sprendimą už akių.

Atsakovams viešo paskelbimo būdu pranešama, kad 2011 m. birželio 06 d. 10.00 val. Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaune 235 salėje, žodinio proceso tvarka, parengiamajame teismo posėdyje bus nagrinėjama civilinė byla Nr.2-1168-364/2011 pagal minėtą ieškinį.

Nr. 517


Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad atsakovui Gintarui Gulbinui, gim. 1955-12-11, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Partizanų g. 32-22, Kaune, yra iškelta civilinė byla Nr. 2-10617-221/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“, ieškinį dėl 6376,02 Lt įsiskolinimo už patiektą šilumą, 319,90 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pranešame atsakovui, kad jo pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111-114 str. reikalavimus. Nustatytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 518


Skelbiamos bankrutavusios BUAB "NN group" nekilnojamojo turto varžytynės. Varžytynės vyks 2011-06-27 d. 14 val. Goštauto g. 12A, Vilnius.

Išankstinė registracija 2011-06-27 d. 9.30-10.00 adresu Goštauto g. 12A, Vilnius.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 85 2620043 arba e-mail: info@admivita.lt.

Nr. 519


Zarasų rajono apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal UAB “Belvedere prekyba” skundą dėl antstolio Sigito Osvaldo Grašio veiksmų.

Teismo posėdis paskirtas 2011 m. liepos 18 d. 14.00 val. Zarasų rajono apylinkės teisme. Į teismo posėdį kviečiamas Sigitas Paznokas.

Nr. 520


Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) yra iškelta civilinė byla Nr. 2-2298-734/2011 pagal ieškovo Arvydo Pikčiūno ieškinį atsakovui Andžejui Litvinovičiui dėl 29697.92 skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovas privalo per 20 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šio skelbimo paskelbimo dienos, pateikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr. 521


Panevėžio miesto apylinkės teisme (Laisvės a. 17, Panevėžyje) nagrinėjama civilinė byla Nr.2-807-828/2011 pagal ieškovės Onos Smilingienės ieškinį atsakovui Egidijui Simonaičiui, gim.1967 -11-01, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Lietuvoje Staniūnų g.75-83, Panevėžys, dėl santuokos nutraukimo ir kitų su tuo susijusių reikalavimų, kurioje ieškovė reikalauja nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės, nustatyti šalių vaiko gyvenamąją vietą su ja, priteisti iš atsakovo vaikui 500 Lt dydžio mėnesinį išlaikymą ir 18 000 Lt dydžio išlaikymo įsiskolinimą už trejus metus.

Byla teismo posėdyje žodinio proceso tvarka paskirta nagrinėti 2011 m. rugpjūčio 18 d. 09.00 val. Panevėžio miesto apylinkės teismo salėje Nr. 205.

Nr. 522

Atgal