VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 05 11

Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, LT-01502 Vilnius) 2011-03-03 iškelta civilinė byla Nr. 2-3761-545/2011 pagal ieškovo Microsoft Korporacija ieškinį atsakovams UAB „Greitas finišas“, kurio buveinės vieta nurodyta Geležinio Vilko g. 33-3, Vilnius, ir Šarūnui Radavičiui, kurio gyvenamoji vieta nurodyta Taikos g. 44-36, Vilnius, dėl 1 942,21 Lt kompensacijos už autorinių teisių pažeidimą dėl neteisėtų kompiuterių programų naudojimo, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67 Lt žyminio mokesčio priteisimo, įsiteisėjus teismo sprendimui per 10 kalendorinių dienų atsakovų įpareigojimo savo lėšomis dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Verslo žinios“ paskelbti informaciją apie priimtą teismo sprendimą.

Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovams UAB „Greitas finišas“ ir Šarūnui Radavičiui šiuos procesinius dokumentus: ieškinio nuorašą su priedais ir teismo pranešimą.

Atsakovai per 14 dienų privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Jeigu atsakovai be pateisinamų priežasčių per nustatytą terminą nepateiks tinkamo atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Nr.459


TŪB “Zelus”, buveinės adresas Karmelitų g. 3, LT-01129 Vilnius, kodas 300531527 (www.zelus.lt) skelbia apie pertvarkymą į uždarąją akcinę bendrovę.

Nr. 460


Pranešame, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilniuje) nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-78-430/2011 pagal ieškovės Dalios Leonavičiutės patikslintą ieškinį atsakovams Skirmantei Paukštienei, Jelenai Kisel, Nadeždai Kisel, Astutei Vegienei, Olegui Vegiui, Kšistav Černiavskij, Nikolaj Pučkelo, Jurijui Pučkelai, Algimantui Bužinskui, Onai Bužinskienei, tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Vilniaus miesto savivaldybės administracija, dėl teisės gauti projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą be bendraturčių sutikimo. Informuojame, jog teismo posėdis šioje byloje paskirtas ir vyks 2011 m. gegužės 27 d. 13 val. Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme, Laisvės pr. 79A, Vilniuje.

Nr. 461


Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais nuo 635015 LTL IKI 127003 LTL yra mažinamas UAB “Vilniaus autotransportas” (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, kodas 120057853; adresas Sausupio 17, Vilniaus m; registras: VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras) įstatinis kapitalas (mažinimo tikslas: panaikinti dalį bendrovės balanse įrašytų nuostolių: mažinimo būdas: mažinant akcijų nominalias vertes).

Su dokumentais galima susipažinti darbo dienomis , nuo 7 val. iki 15 val., adresu - Sausupio 17, Vilnius.

Valdyba

Nr. 462


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinys atsakovei Žanetai Veselovienei dėl 3973,96 Lt skolos už šilumos energiją priteisimo. Kadangi atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, ieškovo prašymu procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Atsakovė per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Su civilinės bylos Nr. 2-10373-657/2011 medžiaga atsakovė gali susipažinti Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) teismo darbo metu. Nepateikus atsiliepimo teismas gali priimti sprendimą už akių. Teismo posėdis paskirtas 2011-06-29, 8.30 val. Atsakovei neatvykus į teismo posėdį, esant ieškovo prašymui, byla bus nagrinėjama jai nedalyvaujant.

Nr. 463


Radviliškio rajono apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovės Rasos Varkulevičiūtės ieškinį atsakovui Mariui Žeguniui dėl išlaikymo vaikui Gyčiui Žeguniui priteisimo. Atsakovas per 14 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos privalo Radviliškio rajono apylinkės teismui (Radviliškyje, Vasario 16-osios g.16) pateikti LR CPK 142 str. reikalavimus atitinkantį atsiliepimą į ieškinį. Jeigu be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį, neatvyks į paskirtą parengiamąjį teismo posėdį, teismas gali bylą nagrinėti jam nedalyvaujant ir priimti byloje sprendimą.

Nr. 464


Vilniaus m. 1 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) yra gautas ieškovės Liudmilos Dmitrijevos ieškinys atsakovei Bronislavai Konstantinovai dėl 30000 Lt skolos. 93 Lt išlaidų, susijusių su paskolos sutarties sudarymu, 5 proc. procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovė privalo per 14 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šio skelbimo paskelbimo dienos, pateikti Vilniaus m. 1 apylinkės teismui (Laisvės pr.79A, Vilniaus m., civ. byla Nr.2-6588-779/2011) atsiliepimą į pareikštą ieškinį. Atsakovei nepateikus atsiliepimo, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr. 465


Pranešame Svajūnui Rainiui, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A) iškelta civilinė byla Nr.2-739-845/11 (proceso Nr. 2-03-3-05546-2009-9) pagal ieškovės Rūtos Švelnikaitės ieškinio, pareikšto atsakovui Svajūnui Rainiui dėl išlaikymo priteisimo, gyvenamosios vietos nustatymo. Per penkiolika dienų nuo šio pranešimo išspausdinimo dienos atsakovas Svajūnas Rainys privalo raštu pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį.

Teismo posėdis įvyks 2011 m. birželio 14 d., 11.00 val. adresu Laisvės pr. 79A,Vilniuje, salės Nr.516.

Atsakovas privalo dalyvauti teismo posėdyje. Atsakovui neatvykus į teismo posėdį, teismas bylą gali išnagrinėti be neatvykusio asmens.

Nr. 466


Valkininkų miestelyje prie plento Vilnius-Alytus parduodamas mūrinis 149,5 kv.m. namas. Kaina 55 000 Lt. Mob. tel. 868851267

Pilna informacija - http://www.pirkis.lt/item?id=4174830

Nr. 467

Atgal