VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 05 04

PANEVĖŽIO VARTOTOJŲ KOOPERATYVAS „ŠILAŽOLĖ“, juridinio asmens kodas 168511326, buveinė Paliūniškio g. 4, LT-35114 Panevėžys, registro duomenų tvarkytojas Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, pertvarkomas į uždarąją akcinę bendrovę UAB „Šilažolė“. Nuo uždarosios akcinės bendrovės įregistravimo juridinių asmenų registre momento visos vartotojų kooperatyvo teisės ir pareigos pereina UAB „Šilažolė“, o kooperatyvo nariai, turintys ne mažesnį kaip minimalų pajaus dydį atitinkantį pajų tampa uždarosios akcinės bendrovės akcininkais. Nuo šio pranešimo dienos susipažinti su pertvarkymo sąlygomis ir kitais pertvarkymo dokumentais galima bendrovės buveinėje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Telefonas pasiteirauti (845) 464461.

Nr.436


Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme, Laisvės per. 79A, Vilnius, yra iškelta civilinė byla Nr. 2-10116-96/2010 pagal ieškovo Valerij Juškevič ieškinį atsakovui Vitalij Tuchta, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Vilkpėdės g. 14-2, Vilnius, tretieji asmenys: Larisa Tuchta, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyrius, dėl tėvystės nuginčijimo ir nustatymo. Teismo posėdis įvyks 2011-06-15 9 val. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo patalpose, 401 salėje.

Nr. 444


Prarastą Bronislovo Vaitkaus Tremtinio pažymėjimą Nr. 014946 laikyti negaliojančiu.

Nr. 445


Algirdo STARKEVIČIAUS Tremtinio pažymėjimas Nr.054113 yra pamestas.

Nr.446


 

Nr. 448


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinį atsakovui Tadui Sparnauskui dėl skolos priteisimo. Atsakovui Tadui Sparnauskui (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Savanorių pr. 149-1, Kaune) procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus.

Siekiant pasirengti bylos nagrinėjimui teisme, teismas 2011-05-26, 10.00 val. rengia parengiamąjį teismo posėdį byloje Nr. 2-6180-713/2011, kuris įvyks Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, 249 salėje, Kaune.

Išaiškintina, jog atsakovui nepateikus teismui atsiliepimo į ieškinį ir nedalyvaujant parengiamajame teismo posėdyje (apie nedalyvavimo priežastis neinformavus teismą), ieškovui prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių (CPK 230 str., 2 d., 246 str.).

Nr.449


Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla (Nr. 2-1514-265/2011) pagal ieškovės BUAB „Nordic Joinery“ ieškinį atsakovei UAB „Gėlėta vaivorykštė“ dėl įsiskolinimo priteisimo.

Pranešame, kad per 14 dienų nuo šio pranešimo išspausdinimo dienos atsakovė UAB „Gėlėta vaivorykštė“ raštu privalo pateikti Klaipėdos apygardos teismui atsiliepimą į ieškinį. Atsiliepimas turi atitikti LR CPK 111 str. ir 142 str. 2 d. reikalavimus. Atsiliepime būtina nurodyti, ar atsakovė sutinka su pareikštu ieškiniu.

Jeigu per nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas, teismas turi teisę, jei yra ieškovės prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr.450


Širvintų rajono apylinkės teisme (Vilniaus g. 29, Širvintos) yra gautas ieškovės Lauros Rutkauskaitės ieškinys Gintarui Gelažauskui dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui bei įsiskolinimo priteisimo. Atsakovui Gintarui Gelažauskui, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Jaunimo g. 20-34, Širvintos, yra įteikiamas ieškinys ir šaukimas į teismo posėdį. Gintaras Gelažauskas per 14 dienų nuo šio pranešimo dienos turi pateikti atsiliepimą į ieškinį ir atvykti į teismo posėdį, kuris vyks 2011 m. gegužės 25 d. 9 val.

Nr. 451


Pamestas UAB "Oresso" antspaudas.

Nr. 452


Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103 yra priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinys atsakovui Šarūnui Jonui Razui. Atsakovo Šarūno Jono Razo paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kaunas, Kovo 11-osios g. 130-111 dėl skolos priteisimo. Ieškinio suma 2339,88 Lt (civ. byla Nr. 2-6811-774-2011).

Ieškinys su priedais laikomi įteikti šio pranešimo išspausdinimo dieną. Atsakovo Šarūno Jono Razo pareiga per 14 d. terminą nuo pranešimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111-114 str. nustatytus reikalavimus.

Be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr. 453


PRANEŠIMAS

Kauno miesto apylinkės teismas, Laisvės al. 103, Kaunas, viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovui Emiliui Petrikui, kurio (-ių) buveinės, gyvenamoji vieta nežinoma, šiuos procesinius dokumentus: ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį dėl energijos pirkimo-pardavimo, pareikšto atsakovui nuorašus su priedais ir praneša, kad Jūsų pareiga per teismo nustatytą 14 dienų terminą nuo šio pranešimo įteikimo dienos pareikšti atsiliepimą. Jei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateiksite atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Nr. 454


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinys atsakovui Edvardui Bučinskui dėl 3844,34 Lt skolos už šilumos energiją priteisimo. Kadangi atsakovo gyvenamoji vieta nežinoma, ieškovo prašymu procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Atsakovas per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Su civilinės bylos Nr. 2-8728-657/2011 medžiaga atsakovas gali susipažinti Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) teismo darbo metu. Nepateikus atsiliepimo teismas gali priimti sprendimą už akių. Teismo posėdis paskirtas 2011-05-30, 8.30 val. Atsakovui neatvykus į teismo posėdį, esant ieškovo prašymui, byla bus nagrinėjama jam nedalyvaujant.

Nr. 455


Kauno apygardos teisme, A.Mickevičiaus g. 18A, Kaune, 2011 m. gegužės 18 d. 10 val. teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka bus nagrinėjama civilinė byla Nr.2-1179-485/2011 pagal ieškovų Daivos Bakienės ir Algirdo Bako ieškinį atsakovui Vidmantui Vaitkevičiui, tretiesiems asmenims antstolei Redai Stašienei, antstoliui Valdui Zubinui, UAB "ARX Baltica" ir Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir netesybų priteisimo.

Nr. 456


Jonavos rajono apylinkės teisme priimtas ieškovo Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ieškinys atsakovui Mindaugui Morkūnui, gim. 1977 m., dėl 204 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų, 5 proc. palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovas informuojamas, kad per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos jis turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Nepateikus atsiliepimo, neatvykus į teismo posėdį, teismas nagrinės bylą iš esmės. Teismo posėdis paskirtas 2011-06-07 9 val.

Nr. 457


Pamestas elektroninis bilietas. Radusį prašau grąžinti p.Rudolfui Minajevui. Adresas: Vilnius, Algirdo g. 51A-14. Tel. 2139061 (namų). Iš anksto dėkoju.

Nr. 458

Atgal