VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 04 30

Kauno miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovo UAB „Kauno vandenys“ (į.k. 132751369) ieškinio pareiškimas atsakovui Vytautui Žilinskui (gim. 1936-06-17) dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovui Vytautui Žilinskui (gim. 1936-06-17) viešo įteikimo būdu įteikiamas ieškovo UAB „Kauno vandenys“ (į.k. 132751369) ieškinys ir jo priedai. Atsakovas Vytautas Žilinskas (gim. 1936-06-17) privalo per 14 dienų terminą nuo skelbimo išspausdinimo dienos pateikti Kauno miesto apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str. -114 str. nustatytus reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kauno miesto apylinkės teismas turi teisę ieškovo prašymu priimti sprendimą už akių.

Nr.422


Pranešama, kad Molėtų rajono apylinkės teisme (Vilniaus 41, Molėtai) yra priimtas Roberto Maziliausko ieškinys atsakovui Remigijui Vidžiūnui, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Liepų g. 8-7, Molėtų m. dėl 600 Lt grąžinimo ir 5 proc. metinių palūkanų priteisimo. Atsakovas privalo per 14 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111-114 str. reikalavimus. Su ieškiniu ir jo priedais jis gali susipažinti atvykęs į teismą. Nepateikus atsiliepimo, teismas turės teisę priimti sprendimą už akių.

Nr.423


Vilniaus m. 4 apylinkės teisme 2011 m. gegužės 24 d. 11.30 val. 106 kab. bus nagrinėjama civilinė byla Nr.2-221-807/2011. Apie teismo posėdį pranešama suinteresuotiems asmenims Žanai Giulijevai (gim.1965 04 22) ir Dmitrijui Osadčij (gim.1986 11 10).

Nr.424


Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, LT -01502 Vilnius) 2011-01-06 iškelta civilinė byla Nr. 2-1610-545/2011 pagal Vidmanto Labašausko ieškinį atsakovui Algimantui Varnui dėl įpareigojimo įregistruoti garažo – bokso patalpas, 260 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kur Algimanto Varno gyvenamoji vieta nurodyta – Karaliaučiaus g. 6 - 32 Vilnius.

Šiuo pranešimu įteikiamas teismo šaukimas šioje civilinėje byloje atsakovui Algimantui Varnui į parengiamąjį teismo posėdį, kuris įvyks 2011 m. gegužės 16 d. 9 val. 00 min. Vilniaus miesto 2 jame apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, 101 salėje, LT-01502 Vilnius) Teismo pranešimas ir teismo šaukimas laikomi įteiktais atsakovui nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos. Su civilinės bylos Nr. 2-1610-545/2011 medžiaga galite susipažinti 413 kab. (Laisvės pr. 79A, LT -01502 Vilnius) teismo darbo laiku (tel. 2622656).

Atsakovo ir kitų dalyvaujančių šioje byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo nagrinėti bylą ir teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr.425


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) priimtas ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinys atsakovui Andrej Urbanovič dėl 2348, 54 Lt skolos priteisimo. Kadangi atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, ieškovo prašymu procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Atsakovas per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Su civilinės bylos Nr. 2-7882-657/2011 medžiaga atsakovas gali susipažinti Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) teismo darbo metu. Nepateikus atsiliepimo teismas gali priimti sprendimą už akių. Teismo posėdis paskirtas 2011-06-02 08.30 val. Atsakovui neatvykus į teismo posėdį, esant ieškovo prašymui, byla bus nagrinėjama jam nedalyvaujant.

Nr.426


Panevėžio miesto apylinkės teisme (307 kab., Laisvės a. 17, Panevėžyje) yra iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Teledema“ ieškinį atsakovei Aušrai Vrubliauskienei (gim.1984-02-19, „Piniava“ S/B263, Piniava Panevėžio r.) dėl skolos priteisimo. Atsakovei Aušrai Vrubliauskienei ieškinys, procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Per keturiolika dienų nuo viešo paskelbimo apie procesinių dokumentų įteikimą atsakovė Aušra Vrubliauskienė privalo pateikti teismui raštu savo atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111-114 str., 142 str. 2 d. reikalavimus. Jeigu atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas ieškovo prašymu turės teisę priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

Nr.427


Marijampolės rajono apylinkės teisme (Marijampolė Kauno g. 8) iškelta civilinė byla Nr. 2-1850-374/2011, pagal ieškovo UAB „Teledema“ ieškinį atsakovui Antanui Jurkoniui (gim.1964-08-16, paskutinė žinoma ir deklaruota gyvenamoji vieta Marijampolė Panausupio g. 12-21 )dėl 515,27 Lt skolos, 9,26 lt delspinigių, 1322,58 Lt baudos, 5 procentų metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovui viešo paskelbimo būdu įteikiami ieškinio ir jo priedų nuorašai, ir pranešama, kad atsakovas per 14 d. nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos, turi pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str. 2 d., 111 str. reikalavimus. Jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių, kuris įsiteisėja po 20 d. nuo jo priėmimo dienos. Atsakovas per 20 d. nuo sprendimo priėmimo turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Informuojame, kad susipažinti su procesiniais dokumentais galima Marijampolės rajono apylinkės teisme 114 kabinete.

Nr.428


Kauno miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k. 235014830) ieškinio pareiškimas atsakovei Rasai Gaižiūnienei (gim. 1958-08-23) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovei Rasai Gaižiūnienei (gim. 1958-08-23) viešo įteikimo būdu įteikiamas ieškovo AB „Kauno energija (į.k. 235014830) ieškinys ir jo priedai. Atsakovė Rasa Gaižiūnienė (gim. 1958-08-23) privalo per 14 dienų terminą nuo skelbimo išspausdinimo dienos pateikti Kauno miesto apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str. – 114 str. nustatytus reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kauno miesto apylinkės teismas turi teisę ieškovo prašymu priimti sprendimą už akių.

Nr. 429


Kauno rajono apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu įteikia procesinius dokumentus (ieškinį su priedais) civilinėje byloje Nr.2-1301-800/2011 atsakovui Edvinui Zutkiui (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta: Neries g. 30-7, Domeikava, Kauno r.) pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį dėl skolos už šilumą priteisimo. Atsakovas privalo pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuris atitiktų LR CPK 111 str. reikalavimus per 15 d. nuo paskelbimo spaudoje. Atsiliepimo nepateikus, esant ieškovo prašymui, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr. 430


Skolininkui UAB „HD Projektai“ pranešama, kad vykdant 2011-04-18 Kauno m. apylinkės teismo nutartį Nr. 2-9657-568 skolininkui UAB „HD Projektai“ vykd. byloje Nr. 0123/11/00178 (antstolis M.Petrovskis) paskirtas kuratorius advokatė S.Raižienė, Miško g. 16-1, Kaunas.

Nr.431


Kauno miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k. 235014830) ieškinio pareiškimas atsakovei Danutei Milašauskienei (gim. 1943-10-07), trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovei Danutei Milašauskienei viešo įteikimo būdu įteikiamas ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k. 235014830) ieškinys ir jo priedai. Atsakovė Danutė Milašauskienė privalo per 14 dienų terminą nuo skelbimo išspausdinimo dienos pateikti Kauno miesto apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str. – 114 str. nustatytus reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kauno miesto apylinkės teismas turi teisę ieškovo prašymu priimti sprendimą už akių.

Nr.432


AB “RAMETA” AKCININKŲ DĖMESIUI

AB “Rameta” Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. gegužės 30 d. 15 val. Bendrovės salėje (Radviliškis, Šiaulių 2) šaukiamas eilinis visuotinis AB “RAMETA” (įmonės kodas 171333481) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena yra 2010.05.25.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. AB “Rameta” 2010 m. metinis pranešimas;

2. Audito už 2010 m.  išvados;

3. 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;

4. 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas;

5. Auditoriaus rinkimai ir atlyginimo jam nustatymas;

6. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus (sekančiam susirinkimui) rinkimai.

Dėl papildomos informacijos, nutarimų projektų kreiptis į AB “RAMETA” Direktorių Juozą Pečiukevičių tel. (8-422) 52440. Direktorius Juozas Pečiukevičius.

Nr.433


AB "Enermega" informuoja, kad 2011 m. balandžio 21 d. įvykęs visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą 4157814 Lt tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai. Po sumažinimo bendrovės įstatinis kapitalas yra 1373118 Lt. Mažinant bendrovės įstatinį kapitalą ir anuliuojant 692969 paprastąsias akcijas, proporcingai sumažinti kiekvienam akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, skaičių. Generalinis direktorius.

Nr.434


Pasvalio rajono apylinkės teisme (P.Avižonio g. 25/9, Pasvalys) priimtas ieškovo Brigitos Šležaitės ieškinysatsakovui Martynui Petravičiui (gyv. Žilpamūšio k., Pasvalio r.)dėl išlaikymonepilnamečiui vaikui priteisimo. Procesiniai dokumentai atsakovui Martynui Petravičiui laikomi įteikti pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Atsakovas per 20 dienų po pranešimo paskelbimo spaudoje dienos privaloteismui pateiktiatsiliepimą į pareikštąieškinį. Jo nepateikus, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr.435


UAB “Lita” Pranešimas apie įvykį:

2011 m. gegužės mėn. 31 d. 11 val. UAB “Lita”, įm.k. 222211920, patalpose, Verkių g. 37, Vilniuje, įvyks visuotinis akcininkų susirinkimas.

2011 m. gegužės mėn. 31 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. 2010 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

2. 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

3. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas, nuoma ir perleidimas.

4. Kiti klausimai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2011 m. gegužės 24 d. Akcininkams turėti asmens dokumentą, o įgaliotiems asmenims papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Pranešimas nekonfidencialus.

Pasirašydamas šį informacinį pranešimą patvirtinu, kad :

1. pateikiama informacija apie esminį įvykį yra išsami ir teisinga;

2. esu susipažinęs su LR VVPĮ bei LR administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytomis sankcijomis už klaidingos informacijos pateikimą.   

Generalinis direktorius Jonas Šilgalis, tel. 2742701, 2011-04-28.

Nr.437


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) yra priimtas ieškovo AB „Kauno energija" ieškinys atsakovams Ovidijui Zuzevičiui, Ryčiui Bisliukui dėl mokėjimo už šilumą (civ. byla Nr. 2-8540-451/2011). Atsakovams Ovidijui Zuzevičiui, Ryčiui Bisliukui, kurių paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - M.Gimbutienės g. 6A-18, Kaune, ieškinio nuorašas ir teismo pranešimas įteikiami viešo paskelbimo būdu. Atsakovų pareiga- per 14 dienų nuo viešo paskelbimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuris turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus (CPK 111 str. ir 142 str. 2 d.), pateikiamo atsiliepimo ir jo priedų skaičius turi atitikti CPK 113 str. reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr.438


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) yra priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinys atsakovui Algirdui Gaižauskui dėl mokėjimo už šilumą (civ. byla Nr. 2-6946-451/2011). Atsakovui Algirdui Gaižauskui, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta- Taikos pr. 73-60, Kaune, ieškinio nuorašas ir teismo pranešimas įteikiami viešo paskelbimo būdu. Atsakovo pareiga- per 14 dienų nuo viešo paskelbimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuris turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus (CPK 111 str. ir 142 str. 2d.), pateikiamo, atsiliepimo ir jo priedų skaičius turi atitikti CPK 113 str. reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr.439


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-6937-748/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k. 235014930) ieškinį atsakovei Nijolei Kavaliauskienei (gim. 1960 07 29, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Ekskavatorininkų g. 14-13, Kaunas) dėl skolos priteisimo. Atsakovei ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio pareiškimo, įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovė per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Išaiškintina, kad jeigu atsakovė nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, gali priimti sprendimą už akių (CPK 230 str. 2d., 246 str.).

Nr.440


Marijampolės rajono apylinkės teisme (Kauno g. 8, Marijampolė) iškelta civilinė byla Nr. 2-1364-399/2011 pagal ieškovės Jelenos Meilienės ieškinį atsakovui Vladimir Diksan (gim. 1961-10-31, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kalvarijos sav. Trakiškių k.), institucijai, teikiančiai išvadą, Marijampolės savivaldybės administracijos VTAS dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo. Atsakovui viešo paskelbimo būdu įteikiami ieškinio ir jo priedų nuorašai, ir pranešama, kad atsakovas per 14 d. nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos, turi pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str. 2 d., 111 str. reikalavimus. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Byla paskirta nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2011 m. gegužės 23 d. 13:30 val. Byla iš esmės gali būti nagrinėjama iš karto po parengiamojo posėdžio.

Nr.441


Parduodamos bankrutavusios BUAB "Umėja" debitorių skolos už nominalią vertę. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 852688037 arba e-mail: info@admivita.lt.

Nr. 442


Kauno rajono apylinkės teismas civilinėje pagal ieškovės Irenos Juodiškienės ieškinį atsakovui Vytautui Juodiškiui dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, atsakovui, kurio gyvenamoji vieta yra nežinoma, paskyrė kuratorių advokato padėjėją Tautvydą Tomkų (R.Gradauskienės ir S.Žukauskienės advokatų kontora, J.Gruodžio g. 18, Kaunas).

Nr. 443


Palangos miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovės UAB „Teledema“ ieškinį atsakovei Jurgitai Kvietinskienei dėl skolos priteisimo. Vadovaujantis LR CPK 142 str. atsakovei Jurgitai Kvietinskienei nustatytas 14 dienų terminas nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, kuri sutampa su šio pranešimo paskelbimo spaudoje diena, per kurį atsakovė privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Nepateikus teismui atsiliepimo į ieškinį,  kitos šalies prašymu, sprendimas priimamas už akių. Atsiliepimas turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus turinio, formos reikalavimus, numatytus LR CPK 111-114 str., 142 str. 1-3 d.

Nr. 445

Atgal