VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 11 20

Vilniaus m. 1 apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1380-6000/2010 pagal ieškovų S.Zimnickio, V.Malachov, D.Zelionkino, F.Zelionkin patikslintą ieškinį, kur atsakovai yra 16-oji laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, Zigfridas Navickas, Vytautas Juonys, Vladas Petrauskas, Stasys Domkus, Jonas Lenijus Malaiška, Henrik Cybulski, Remigijus Kutas, Aleksandr Agafonov, Andrius Sazonovas, Juzef Žindul, Vytautas Žukauskas, Jurij Chalupa, Boleslovas Stasiulevič,  Aleksandr Lobačevskij, Sergejus Timofejevas, Lionginas Staškevičius, Genadij Gavlas, Algirdas Aleksandravičius, Alfonsas Borisevičius, Vladimir Dubodel, Henryk Lipski, Jonas Rulevičius, Antanas R. Meškelevičius, Algirdas Urvikis, Petko Ivanov, Petr Masevič, Aidas Ulinskas, Jonas Medinis, Birutė Valaitytė, Stanislav Kartonovič, Vakerij Kozlov, Rimas Dubauskas, Bronislovas Juodis, Algirdas Pupelis, Arvydas Katinas, Janina Gruodienė, Marijona Milašienė, Viktoras Voišnys, Genrich Kondratovič, Rimantas Palionis, Česlovas Blaževičius, Aleksandras Prusakovas, Eligijus Beniušis, Adomas Šimkūnas, Romutė Janulienė, Jakobas Timofejevas, Jonas Broga, Teresa Rynkun, Regina Kadzilauskaitė, Nijolė Margienė, Liudvik Voitkevič, Eimutis Stankūnas, Dalia Andriulienė, Ramunė Vinkevičienė, Antanas Narkevičius, Melanija Dimbelienė, Jan Stankevič, Eimantas Mazietis, Romas Juška, Ivan Chreptovič, Žydrūnas Toliušis, Valentinas Kuzinas, Vladimir Ivanov, Tadeuš Šumel, Česlav Chatkevič, Eleonora Ragaišienė, EduardasVaskėla, Nijolė Petrauskienė, Edvardas Stankevičius, Juozas Kurapkaitis, Elena Kasatova, Pranė Pipinienė, Juozas Šokaitis, Ivan Masalskij, Juozas Klizas, Albinas Subačius, Kazimieras Petrauskas, Romualdas Skystimas, Petras Samuila, Franc Počinski, Bronius Šablevičius, Alvydas Bareika, Genovaitė Palaikienė, Zigmund Čepulkovskij, Vitalij Lysenko, Janina Bobin, Boleslov Balsevič, Jurijus Vasiljevas, Marina Tiukšienė, Donatas Grigusevičius, Danutė Diržanauskienė, Tadeuš Barkovskis, Antanas Stašaitis, Sergejus Mulino, Eleonora Bingelienė, Albinas Ilčiukas, Juozas Kaukėnas, Gražina Baltuškienė, Albinas Černiauskas, Saulius Mockaitis, Ildofonsas Kareniauskas, Dmitrij Plotnikov, Vytautas Milius, Andrius Kundrotas, Antanas Girnius, Zigmas Jablonovskij, Kęstutis Bikelis, Albinas Petniūnas, Donatas Martutaitis, Balys Jatkauskas, Nadiežda Cholopova, Ivan Bals, Josif Gavlasevič, Genrikas Mazurkevičius, Paulius Žilionis, Henrikas Gatelis, Joana Klimavičienė, Vygandas Lazauskas, Astutė Beniulienė, Viktoras Petruška, Aleksandr Starynin, Pavel Zaicev, Vasilijus Kovaliovas, Vladislav Kharitonovich, Zenonas Lelko, Saulius Surginevičius, Galina Kondratjeva, Rimas Skimundris, Vladimir Košanskij, Jonas Staknys, Chudojlurgm Babadžanov, Antanas Slovikas, Vanda Morkūkienė, Aleksandr Grinevič, Algis Kantauskas, Franušek Mongialo, Algis Maslauskas, Donatas Budrys, Pranas Pranckūnas, Vladimir Karziuk, Aleksej Cvetkov, Vytautas Gečys, Stanislovas Učkuronis, Juozas Žemaitis, Ivan Jagelo, Vladimiras Jaraškovas, Vladimir Lokomov, Rimas Povilėnas, Sofija Matkova, Gedutis Bernotas, Marija Pekorienė, Eduardas Dubickij, Marija Tubutienė, Stasė Valančienė, Jonas Vaitonis, Eimantas Mazietis, Aleksandr Voloskov, Jadvyga Romaš, Gediminas Aleknavičius, Pranciškus Karpavičius, Kristina Čepulienė, Vanda Jasiulionienė, Zenonas Vaglys, Gintautas Moška, Algimantas Šturlis, Vytautas Trinskis, Jonas Katkauskas, Rimantas Butavičius, Janina Stupnikova, Vygandas Merkys, Alfred Voinilovič, Hearik Rusecki, Ivan Sankovskij, Olga Liachovskaja, Danutė Žinienė, Aleksandr Ptuškin, Edita Kliševičienė, Jonas Žemaitis, Feliksas Milaševičius, Ana Pozlevič, Marytė Adamonienė, Jaroslav Stankovskij, Kęstutis Adamonis, Valdemar Peško, Pailina Mielko, Kristina Kurlytė, Algis Petrauskas, Algirdas Timukas, Vilmantas Lebednykas, Česlav Skorb, Vytautas Valuckas, Kęstutis Grybauskas, Dainius Balinskas, Vlodimež Andruškevič, Jonas Švedas, Liudmila Smetonienė, Algimantas Baranauskas, Stanislovas Kuklys, Petras Gutauskas, Genoefa Bartoševič, Marija Peredneva, Andrej Šugalskij, Stasys Lelekauskas, Juozas Bairažauskas, Rita Andrikytė, Ona Bekešienė, Algis Meilius, Kristina Tiukša, Anatolij Malyšev, Antanina Dabužunskienė, Tadeuš Naimovič, Jurijus Kižlo, Nijolė Bilinskienė, Henrik Voitkevič, Algirdas Klimašauskas, Andrius Dijokas, Jonas Leonavičius, Andrius Seiliuchovas, Vladas Paliukinas, Eleonora Kurapkaitienė, Gelena Lutovič, Ivan Tranko, Aleksandras Ivanov, Saulius Bagočiūnas, Rymantas Kvietkauskas, Edvard Milevski, Jonas Linkevičius, Nijolė Žilinskienė, Stanislav Gebenj, Jonas Šalkovskis, Janina Dereškevičienė, Leokadija Grinevič, Gediminas Šaučiūnas, Petras Gedvainis, Tadeuš Ladyš, Vytas Valaitis, Antanas Aidukas, Rolandas Žiedavainis, Andrius Mataitis, Algirdas Jeruševičius, Vidmantas Vaškevičius, Aleksandr Žuk, Aleksandras Tiunaitis, Rytis Mickus, Valentinas Stanevičius, Vladas Jučas, Jadvyga Dedulevič, Ivan Romuk, Volfram Šinkovski, Vitalij Stančik, Violeta Baltulienė, Antanas Butavičius, Faina Žolnerova, Česlav Marcinkevič, Romas Pliuškys, Zoja Stasiūnienė, Eugenija Černiauskienė, Ričard Žeimo, Boleslav Semaško, Edmundas Lukša, Alfonsas Mečiulskij, Irena Losinska, Valentinas Mačiulis, Petras Pečiulis, Jurij Kravcov, Jadvyga Nareiko, Marija Vasiliauskienė, Juozas Gražulis, Alfonsas Vytėnas, Kazimir Mikulskis, Zigmas Jasūdas, Valentino Gančo, Žydrūnas Arlauskas, Jonas Vaišutis, Vida Valdemarienė, Genadij Čistyj, Marytė Poplavskaja, Ivanas Rysevas, Ivanas Žeimis, Janina Čepulkovska, Kęstutis Džerva, Gediminas Adiklis, Laima Monkevičienė, Vladimiras Jurgelevičius, Tadeuš Voicechovskij, Valentinas Zapolskis, Vincas Matuzevičius, Feliksas Pervenis, Miroslav Bartoško, Stasys Radžiūnas, Henrik Klubo, Konstantin Žilcov, Stanislav Klimantovič, Pavel Borovik, Marijona Karužienė, Pavel Brazovskij, Vasilij Vertiagin, Danutė Šerkšnienė, Alvyra Vaiškūnienė, Vytautas Veikutis, Terasa Guzikienė, Algirdas Kulbis, Marija Paskočinienė, Romualdas Širvinskas, Josif Žareckij, Česlovas Tomaševskis, Konstantin Sviridov, Donatas Kalčinskas, Henrik Prokopovič, Ričard Ivanovskij, Jonas Talkevičius, Frančisek Gaveiko, Tadeuš Senkievič, Danguolė Laurinienė, Rasa Tuzikienė, Saulius Šiaučiulis, Valerijus Zagrebajev, Galina Keldonovič, Jonas Ajutis, Aleksandras Radvinauskas, Leonid Grubinov, Feliks Baranovskis, Edvard Karankevič, Zenonas Barciūnas, Valerij Škoda, Henrikas Belovolskis, Jonas Baguševičius, Marina Narkaitienė, Vladislav Juškevič, Juozas Vižinis, Jonas Matuškevičius, Vytautas Šauklys, Anisim Ščiupakov, Tadeuš Sinkevičius, Robertas Ambraška, Julius Puidokas, Vladas Stankevičius, Vilma Keidonienė, Eugenijus Ruškus, Artūras Pačkovskij, Bronius Uzdila, Pranas Daunoras, Kęstutis Juzelskas, Egor Mečanec, Asta Ramanauskaitė, Tomas Česonis, Kazimieras Sveikauskas, Vladimiras Meliochinas, Arvydas Rastenis, Vytautas Pundys, Juozas Aleksandravičius, Zenonas Janušonis, Anatolij Melnikov, Lionginas Dovydėnas, Kęstutis Marcinonis, Simonas Juozapėnas, Jurij Školin, Ivan Panko, Petras Luščinskas, Bronius Augulis, Ivan Urbanovič, Petras Česnulevičius, Donatas Papaurelis, Romualdas Baronas, Algirdas Rubinas, Bronė Šklenikienė, Vytas Mačiulaitis, Jan Aškelovič, Jonas Tursa,  Ivanas Soroko, Jaroslav Charitonovič, Viktor Trubač, Valerij Charevič, Sofija Tomilina, Česlav Šatkevič, Antanas Jeruševičius, Genė Lukoševičienė, Vytautas Motiejūnas, Mindaugas Saulius, Viktoras Peško, Alis Tučius, Audrius Čepulis, Bronius Razmys, Bogdan Juralevič, Josif Kisielius, Zigmantas Korizna, Žorž Sidorenko, Bronius Turskis, Saulius Gaižutis, Česlav Malinovskij, Irena Bankauskienė, Anton Sidorovič, Virgaudas Kaukėnas, Vanda Kantkevičienė, Zofija Kairienė, Juzef Stankovskij, Arūnas Butkevičius, Andrej Matarevič, Vitaldas Gulbinovičius, Vytautas Paliulis, Romuald Sirois, Stanislovas Karalius, Ivan Fortunin, Gintaras Lašinskas, Henrik Markevič, Vitalij Krysov, Algimantas Zigmontavičius A, Nijolė Ramankevičienė, Jurij Dulko, Zbignevas Vasilevskij, Eduardas Gaidamavičius, Vitold Guščo, Suleiman Jakubovskij, Jonas Miškinis, Zita Pavlovskaja, Andrejus Trusovas, Jurijus Kalčinskas, Jonas Ilcevičius, Vasilij Kačūra, Vytenis Palionis, Jemeljan Michailov, Tatjana Nikišova, Stanislav Vasilevskij, Boleslovas Naudžiūnas, Rimantas Lazarevičius, Petras Kojis, Tadas Brasiun, Alfonsas Jarmalavičius, Jonas Urbelionis, Albertas Raziulis, Bronislov Jurgelevič, Ingrida Juknienė, Edvardas Laužikas, Ruslanas Murzo, Bronislovas Vasiliauskas, Vytautas Giedrys, Vilimantas Mirončikas, Viktoras Kungelis, Rimantas Gasparavičius, Balys Jakšta, Bronius Lisauskas, Albertas Mickėnas, Juozas Rutkauskas, Algimantas Antanavičius, Sigitas Liaukevičius, Trofimas Konstantinas, Marija Medekšienė, Arvydas Kičas, Valerija Buraitienė, Inna Kozerenko, Ivan Mileiša, Ivan Zubkevič, Saulius Surginevičius, Vytas Peskaudas, Vladimir Zacharov, Marija Janutėnienė, Regina Selenienė, Andrius Lebedevas, Gediminas Narijauskas, Birutė Savickienė, Aldona Zaveckienė, Eugenija Palubeckienė, Petras Ginčauskas A, Regina Giedrikienė, Teresa Urbanovič, Valentinas Kasjanovas, Kazimieras Šulga, Modestas Sadauskas, Vladislav Pakulnevič, Miroslav Zemenčuk, Algis Čiblys, Vilnius Jakutis, Antonij Dlougi, Aleksejus Levinas, Stasys Staniulionis, Ivan Akartel, Janina Krupičiovič, Jan Veligor, Vida Kvartūnienė, Saulius Krikščiūnas, Feliksas Bartaška, Vitalijus Denisovas, Vasilij Samakoliov, Kazimieras Jarašūnas, Bronius Ceciulis, Raisa Butylina, Visvaldas Račkauskas, Janina Petrauskienė, Alfonsas Jarmalavičius, Zita Lužienė, Česlovas Andrukonis, Valerij Asejev, Juozas Vilimas, Viktor Petrov, Romuald Krašinskij, Olga Kozarenko, Tadeuš Aškelovič, Genrikas Bojarun, Antanas Žvinys, Arvydas Andreikėnas, Antanas Noreika, Aleksandras Degis Garinson Juščenko, Tomas Sveikauskas, Leonarda Turevičienė, Antanas Sakalnykas, Tedeušas Gedrys, Gorenim Gaiževskij, Vytautas Mamaitis, Anatolij Pasiuk, Petras Grigaravičius, Antanas Mozūras, Gintaras Galatiltis, Vaclov Žukovskij, Adolfas Grafovas, Ivan Blaževič, Albertas Vasylius, Albinas Klasauskas, Kęstutis Jurkūnas, Donatas Jonauskas, Juozas Semėnas, Leonas Daškevičius, Valdas Miržinskas, Jadvyga Paničeva, Kazimir Kozlovskij, Vaclav Ostrouch, Vytautas Kairys, Jedvyga Aidukienė, Michailas Stasevičius, Viktor Volkovič, Jonas Kemežys, Zenonas Subotovič, Jeronimas Raudeliūnas, Jonas Lukošiūnas, Romualdas Vytė, Stanislava Skripka, Stanislovas Dubaka, Aleksandr Očnev, Rimantas Ribokas, Stasė Gaivenienė, Stanislav Žigo, Eugenijus Simariovas, Elena Praleikienė, Algimantas Sodeika, Jan Verikovskij, Rimantas Barvydas, Jadvyga Palaimienė, Nijolė Rapševičienė, Žydrė Medeišienė, Juzefa Kabelis, Aleksandr Kupriščenko, Romualdas Lukoševičius, Vida Ebersonienė, Zenis Vaškelis, Dominik Griškevič, Slavko Juraščuk, Ana Radiulevič, Alfonsas Lisauskas, Stanislav Urbanovič, Stanislav Banel, Relvyra Žukovskienė, Jolanta Žmačinskaja, Kęstutis Razulevičius, Zenonas Baniukevič, Edmundas Tradišauskas, Alfonsas Butė, Tadas Mažuolis, Josif Šumelis, Josif Anusevič, Edvardas Gerasimavičius, Liudmila Ignatova, Juozas Sinickas, Tomas Kaušinis, Jurij Ivanov, Robertas Šturo, Miroslav Bartoško, Antanas Kerulis, Galina Vasilevskaja, Tamara Kavalevskaja Evaldas Gurskis, Violeta Bruzgienė, Irena Urbanovič, Pranas Petkevičius, Elena Solovjeva, Nina Makejeva, Petras Katinas, Valentina Kaščejeva, Jan Kuncevič, Michailas Prokopovičius, Rimantas Žemaitis, Michailas Dudkinas, Vytautas Krengauskas, Donatas Baikštys, Jonas Juodis, Zdislavas Regelskis, Bronislava Ivinska, Antanas Makšeckas, Česlava Mackevič, Česlovas Malašauskas, Vytautas Girdenis, Anna Šaiter, Sergej Miasnikovas , Aleksandras Lipnevič, Marijan Lukaševič, Ana Tučkovskaja, Juozas Jezepčikas, Kęstutis Džerva, Valentinas Zapolskis, Rimas Žemaitis, Aloyzas Šakmanas, Stanislovas Žvirgždas, Stanislav Bogdonovič, Lidija Galauskienė, Alegas Veselovas, Voitiecha Martusevičienė, Adolfas Sinevičius, Stasys Laiconas, Marjanas Sokolovskis, Gražina Žekienė, Vidutė Paliukėnienė, Petras Dilkevičius, Jadvyga Bukataja, Vitold Tuminskij, Zinaida Čirkelienė, Zigmund Charuža, Edmundas Širmulis, Vladislovas Kutko, Artūras Petkevičius, Petr Butov, Janina Juškienė, Danutė Prakapavičienė, Balys Čeponis, Eduard Puncevič, Valentinas Purvys, Adam Pavlovskij, Juozas Čitavičius, Nikodemas Cicėnas, Genadijus Lavrinovičius, Toma Suchockytė, Emilija Lenkevičienė, Albinas Guželis, Andžej Nevierovski, Bronius Šadeikis, Gediminas Kumpinas, Vincas Romaška, Valentina Berezova, Kazimieras Balaišis, Marjans Semėnas, Vladislava Jankojt, Galina Gimžauskienė, Algirdas Puzas, Albina Krutulienė, Petras Šulskis, Feliksas Šimelis, Vytenis Grimašauskas, Valerij Pavlovič, Kastytis Zmejauskas, Marija Svidenienė, Vladimir Ordyncev, Fiodor Zachožij, Dainius Talius, Petras Česnavičius, Antanas Sajauskas, Saulius Juchnevičius, Viktorija Staševskaja, Kazimir Grinevič, Ida Veksler, Vladislav Tetenec, Petras Sipavičius, Bronius Stankevičius, Marijanas Krapivnickij, Marijan Tomaševič, Gražina Buožienė, Viktor Maslov, Margirdas Audenis, Irena Korkuc, Stepas Mackevičius, Alvydas Jasinskas, Romualdas Gruzdys, Josif Guleckij, Halino Dovgialo, Liudmila Budrytė, Vanda Vertelkienė, Ruslanas Voitechovskis, Igoris Prževalskis, Ivan Mockevič, Polina Sokolova, Nijolė Gižienė, Vladas Kavaliauskas, Vasilijus Semenčiuk, Rimas Geimanas, Galina Kovalevskaja, Jevgenijus Ignatavičius, Vytautas Saulėnas, Juozas Albertas Liubinavičius, Česlovas Ilgevičius, Povilas Vetoševas, Vytautas Skirgaila, Poladij Kirillov, Jonas Drėgva, Vincas Tomkus, Regimantas Minkus, Voitech Lapo, Aleksandr Garbačevskij, Stanislav Stankevič, Rimantas Jankevičius, Zenonas Kavoliūnas, Mečislovas Snitko, Izidor Butrimovič, Albert Stankovskis, Bronislav Suruda, Božena Kmecik, Edvard Ševiakov, Česlovas Ilgevičius, Anatolij Tunkevič, Valdas Samuitis, Ona Stašauskienė, Jonas Plesevičius, Dainius Motiejūnas, Stasys Astrauskas, Stasė Pinelienė, Petr Petrucin, Viktor Filon, Vladimir Trekur, Ivan Špakovskij, Alvydas Daubaras, Rolandas Cijunčikas, Andrius Rutkauskas, Kostantas Urbonavičius, Eduard Kobiak, Feliksas Silnickij, Bronislava Fedorovičienė, Gelena Rusecka, Josifas Macevičius, Anelė Kaziukėnienė, Aleksandras Rakauskas, Leonidas Plotnikovas, Šaban Vasiljev, Jonas Vaidokas, Stanislava Kriaučiūnienė, Robertas Plesevičius, Gintautas Martišius, Algirdas Kukė, Alvydas Bitinas, Henrik Parafonovič, Leonard Liminovič, Danielius Gaidukevič, Boleslovas Dainys, Jonas Dziena, Henrikas Mackėla, Vaclovas Valužis, Vladas Kukis, Vytas Merkevičius, Edvardas Subatovič, Vytautas Miliauskas, Tadas Šiaulys, Algirdas Biliūnas, Vytautas Staliulionis, Valėrij Stepanov, Rapolas Klimavičius, Jan Davidovič, Virginijus Žurauskas, Vincas Čepinskas, Albina Mikailienė, Vaclov Kunej, Jan Počepovič, Genutė Pugačiukienė, Vida Šakinienė, Frida Alesina, van Žukovski, Vladislovas Ščučko, Aleksandr Černych, Nikolaj Černych, Alvydas Malikėnas, Vitalij Mackevič, Edvinas Uloza, Nijolė Patiejūnienė, Ignas Janulin, Aldona Nutautienė, Jonas Juodkojis, Algis Grigas, Jonas Minkštimas, Antanas Naruševičius, Kęstutis Žilys, Jonas Ribokas, Rimantas Mitka, Artūras Černiauskas, Anna Daukševič, Alfredas Bučelis, Vladimir Aržanikov, Dainius Dutkevičius, Juozas Glebus, Algirdas Urvikis, Piotr Jaroševič, Petras Tomkus, Ona Luščinskienė, Algis Alejūnas, Povilas Palubinskas, Regina Andreikėnienė, Romuald Novik, Algimantas Žebrauskas, Saulius Liukenskas, Ivan Žurko, Janina Lenatrovič, Vidas Kvedaras, Valdemar Daškevič, Bronius Pilipavičius, Kazimieras Gintautas, Algirdas Daugirdas, Vingaudas Kadūnas, Anatolij Oniščenko, Antanas Celiušis, Grigorij Matušov, Viktor Petrovičev, Valentina Judina, Irena Margelienė, tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Ivanas Levandovskis, Liucina Grigonis, Mark Tučkovski, Michalina Butkevič, Vaclava Butkevič, Ivanas Butkevičius, Irena Patiejūnienė dėl pažeistų teisių gynimo ir įpareigojimo iškeldinti garažus bei atlaisvinti žemės sklypus. Pranešame, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius, 109 salėje) 2010-12-10, 14.30 val. vyks teismo posėdis, kurio metu bus nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovų S.Zimnickio, V.Malachov, D.Zelionkino, F.Zelionkin ieškinį aukščiau nurodytiems atsakovams ir tretiesiems asmenims dėl pažeistų teisių gynimo ir įpareigojimo iškeldinti garažus bei atlaisvinti žemės sklypus. Šiuo pranešimu yra įteikiami atsakovams bei tretiesiems asmenims teismo šaukimai į teismo posėdį. Byloje dalyvaujantys asmenys kviečiami dalyvauti teismo posėdyje.

Nr. 925


Kauno apygardos teisme, A.Mickevičiaus g.18A, Kaune, 2010 m. gruodžio 9 dieną 15.30 val. civilinėje byloje Nr.B2-741-413/2010 bus nagrinėjamas klausimas dėl UAB “Kvadras” pabaigos.

Nr. 922


Pranešame, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teisme (adresas Laisvės pr. 79A, Vilnius, 115 salė) 2010 m. gruodžio 8 d. 10 val. teismo posėdyje bus nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-4112-640/2010 pagal ieškovo AS “UniCredit Bank” ieškinį atsakovams Deividui Poviloniui ir Kristinai Povilonienei dėl 31314,24 litų skolos, kurią sudaro 29 884,92 litų negrąžintas kreditas, 881,36 litų nesumokėtos palūkanos ir 547,92 litų priskaičiuoti delspinigiai, taip pat 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Šiuo skelbimu atsakovams Deividui Poviloniui ir Kristinai Povilonienei yra įteikiamas teismo šaukimas, bei informuojama, kad atsakovui be pateisinamos priežasties neatvykus į teismo posėdį bei nepateikus reikiamų procesinių dokumentų ar prašymų, teismas turi teisę, ieškovo prašymu, priimti sprendimą už akių.

Nr. 923


Hipotekos skyrius prie Klaipėdos m. apylinkės teismo praneša skolininkei E. Špedt transporto paslaugų įmonei, į.k. 141373089, buveinė Nidos g. 56-158, Klaipėda, ir įkeisto daikto savininkui Eduard Špedt, gyv. Nidos g. 56-158, Klaipėda, kad 2010-08-09 priimta nutartis Nr. 313-1N/2010, kuria nutarta areštuoti įkeistą daiktą: butą su rūsiu, unikalus Nr.2198-1001-1012:0152, esantį Nidos g. 56/ Kalnupės g. 23-158, Klaipėda (Hipotekos lakštas užregistruotas 2005-12-12 Nr. 6343, kodas 03120050011558), bei įspėja, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių.

Nr. 924


Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-6321-821/2010 pagal ieškovo - Gintaro Poškauskio įmonės (į. k. 145227181) ieškinį dėl žalos atlyginimo, pareikštą atsakovui Česlovui Laucevičiui (gim. 1952-06-01). Parengiamasis teismo posėdis vyks 2010-12-21, 13 val. 30 min. 407 salėje. Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovui Česlovui Laucevičiui (gim. 1952-06-01) teismo šaukimą. Jeigu atsakovas be pateisinamų priežasčių neatvyks į parengiamąjį teismo posėdį, ieškovo prašymu gali būti priimtas sprendimas už akių.

Nr. 926


Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme (Laisvės pr.79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr.2-4329-868/2010 pagal ieškovų Lietuvos muzikų rėmimo fondo ir Zitos Kazlauskienės ieškinį atsakovui Steven Clive Mell dėl žalos atlyginimo.

Atsakovas turi teisę susipažinti su ieškiniu ir jo priedais teisme bei privalo per 14 dienų nuo šio skelbimo paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (LR CPK 111 str., 142 str. 2 d.). Jeigu atsakovas be pateisinamų priežasčių per nustatytą terminą nepateiks tinkamo atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Procesiniai dokumentai atsakovui laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Nr. 927


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al.103-211) priimtas ieškovo AB “Kauno energija” ieškinys atsakovei Tamarai Soninai dėl skolos priteisimo.

Siūlome atsakovei Tamarai Soninai, kurios paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Vytauto pr.11-3, Kaune, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr.2-24758-717/2010 medžiaga galite susipažinti 212 kab. teismo darbo laiku (tel. (8-37) 46-62-54).

Nr. 928


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al.103-211) priimtas ieškovo AB “Kauno energija” ieškinys atsakovui Nerijui Jočiūnui dėl skolos priteisimo.

Siūlome atsakovui Nerijui Jočiūnui, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta M.Gimbutienės g.10-406, Kaune, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr.2-24749-717/2010 medžiaga galite susipažinti 212 kab. teismo darbo laku (tel. (8-37)46-62-54).

Nr. 929


UAB „Meksimela“ informuoja, kad ryšium su hidrotechnikos statinio avarinės būklės likvidavimu ir mažosios hidroelektrinės statyba nuo 2010-11-19 iki 2010-12-25 bus pažemintas Ramučių tvenkinio (kodas 12050430) vandens lygis pagal 2010-11-19 Leidimą pažeminti vandens lygį Nr.(9.19)-LPR1-7A 5937.

UAB „Meksimela“

Nr. 930


Lietuvos apeliaciniame teisme (Gedimino pr. 40/1, Vilnius) 2010 m. gruodžio 21 d. 9 val. bus nagrinėjama byla pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Detalita“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-211-560/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Detalita“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „ARDS“, akcinei bendrovei „Montuotojas“, akcinės bendrovės „Montuotojas“ gamybinei komercinei firmai Vilniuje, tretiesiems asmenims Romualdo Grabausko firmai, uždarajai akcinei bendrovei „Linarsta“ dėl nuostolių atlyginimo.

Nr. 931


Hipotekos skyriaus prie Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-08-31 nutartimi Nr. 453 nutarta areštuoti įkeistą nekilnojamąjį daiktą - 34,84kv. m. ploto butą, u/n Nr. 5198-3002-0012-0027, esantį Aušros g. 21-510, Kalvarijos m. nuosavybės teise priklausantį Jonui Kaptainiui, gim. 1957-06-24, gyv. A.Juozapavičiaus pr. 133-1, Kauno m., užtikrinant skolinio įsipareigojimo įvykdymą Arūnui Čebatavičiui, gim. 1981-12-31, gyv. P. Plechavičiaus 6-1A, Kauno m. Išaiškinti daikto savininkui Jonui Kaptainiui, kad areštavus įkeistus daiktus, jis netenka teisės perleisti daiktų tretiesiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktą ar mažinti jų vertę. Įspėti skolininką/daikto savininką Joną Kaptainį, kad negrąžinus skolos, per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas kreditoriui administruoti.

Nr. 932


Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės pr.79a, Vilnius) iškeltoje civilinėje byloje Nr. N2-21384-127/2010 pagal ieškovės Natalijos Tkačenko ieškinį atsakovui Sergejui Tkačenko, dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo, atsakovo Sergejaus Tkačenko kuratoriui paskirtas advokato padėjėjas Nerijus Dunauskas, dirbantis advokatų K. Ožiūno ir A. Montrimo kontoroje Laisvės pr. 117 Vilniuje.

Nr. 933

Atgal