VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Šeima ir lyčių santykiai

03 10. Savivaldybės siūlo būdus, kaip pagalbą rizikos šeimoms padaryti veiksmingesnę

Siekiant gerinti pagalbą rizikos šeimoms savivaldybės siūlo parengti ir vadovautis vieninga metodika, nustatyti socialinių darbuotojų atsakomybės ribas ir užtikrinti jų saugumą.
Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) atliko savivaldybių apklausą, siekdama sužinoti, kaip savivaldybių specialistai, tiesiogiai atsakingi už darbą su probleminėmis šeimomis, vertina esamą situaciją ir ką siūlo keisti, kad pagalba rizikos šeimoms būtų veiksmingesnė. 
Kaip svarbiausius dalykus situacijai gerinti savivaldybės įvardino būtinybę patvirtinti vieningą darbo su rizikos šeimomis teisės aktą (metodiką ar tvarkos aprašą) bei mažinti vienam socialiniam darbuotojui tenkančių rizikos šeimų skaičių iki 8-10 šeimų. Taip pat - reglamentuoti rizikos šeimų skirstymą pagal poreikių lygius, suvienodinti dokumentaciją. 
„Savivaldybių socialiniai darbuotojai yra tie žmonės, kurie su rizikos šeimomis bendrauja tiesiogiai, būtent iš jų tikimasi, kad bus laiku atpažinta ir įvardinta rizika bei imtasi atitinkamų priemonių. Apibendrinus situaciją, matome, kad šie darbuotojai ne visuomet turi būtinus įrankius efektyviai atlikti savo darbą. Tai - ir nepilnai parengta teisinė bazė, ir neužtikrintas saugumas, ir nepakankamas skaičius vaikų dienos ir paramos centrų, psichologo paslaugų, pagaliau - tokie buitiniai dalykai kaip transportas", - apklausos rezultatus komentuoja LSA direktorė Roma Žakaitienė. 
Socialiniai darbuotojai pabrėžė, kad jie ir jų padėjėjai nesijaučia saugūs teikdami pagalbą rizikos šeimoms, trūksta saugos priemonių. Specialistai taip pat akcentavo, kad būtina apibrėžti tokias paslaugas teikiančių socialinių darbuotojų atsakomybės ribas.
Savivaldybės siūlo, kad tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, nuolat vartojant alkoholį ar narkotikus) būtų taikoma prievolė gydytis, už vaikų nepriežiūrą įteisintas privalomas pozityvios tėvystės, socialinių įgūdžių ar savitarpio pagalbos grupių lankymas bei, remiantis socialinio darbuotojo ar kitų specialistų rekomendacijomis, psichikos sveikatos patikrinimas.

Atgal