VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Šeima ir lyčių santykiai

02 20. Ūkininkių draugijos surengtas seminaras

Ona Striškienė, Paįstrys, Panevėžio r.

Savaitgalį Lietuvos ūkininkių draugijos Panevėžio rajono koordinatorė Birutė Ramanauskienė surengė seminarą: „Šeima visuomenės pagrindas“. Bendram renginiui rinktasi į Panevėžio aklųjų užimtumo centrą.  Čia susirinko šios draugijos narės, aklųjų užimtumo centro lankytojai, jų draugai.

Seminare kalba šeimynos tėvai Gražina ir Vidantas Grigaliūnai iš Teberešiškių k. Onos Striškienės foto

Apie moters vaidmenį šeimoje kalbėjo Ona Rimkuvienė iš Milaškūnų kaimo. Plačiai apie šeimynoje auginamus vaikus kalbėjo Gražinos ir Vidanto Grigaliūnų šeimynos Mama Gražina Grigaliūnienė iš Teberešiškių kaimo. Ji palietė labai jautrias temas, užakcentuodama tai, jog auginamus vaikus reikia, gal net labiau mylėti, negu savuosius. Parodyta meilė, dėmesys, švelnumas visam gyvenimui išlieka vaikų širdyse ir išaugina gėrio daigus. Apie rūpinimąsi globojamaisiais kalbėjo Alina Rimševičienė iš Raguvėlės. Apie šeimos funkcijas, valstybės ir tėvų pareigas šeimoms, auginančioms vaikus, ypač daugiavaikėse šeimose, kalbėjo Paįstrio „Gabijos“ skyriaus vadovė Ona Striškienė iš Paįstrio.

Kalba Alina Rimševičienė iš Raguvėlės k.

Kiekvienam seminaro dalyviui Panevėžio „Gijos“ skyriaus vadovė Ada Misienė parengė po tekstelį „Geresnio gyvenimo taisyklės“ iš Og Mandino knygos. Tai labai pagyvino antrąją seminaro dalį. Po to skambėjo ūkininkių draugijos narių Valerijos Jegėlienės ir Onos Striškienės skaitomos savos kūrybos eilės gyvenimo ir šeimos tematika.

Dar ilgai seminaro dalyviai pabendravo prie susineštų vaišių. Buvo pasveikinta Panevėžio rajono koordinatorė Birutė Ramanauskienė su tik ką praėjusiu jos gimtadieniu. Pasidalinta gauta labdara. Smagu, kad koordinatorei Birutei visada talkininkauja jos vyras Petras Ramanauskas.

Atgal