VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

07.10. Seimas leido Lietuvoje registruoti Europos politines partijas

Seimas priėmė Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymą ir Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo pakeitimus (projektai Nr. XIIP-4481(3) ES, Nr. XIIIP-3241(2), kuriais nutarta leisti Lietuvoje registruoti Europos politines partijas bei Europos politinius fondus. Už pagrindinį teisės aktą balsavo 86 Seimo nariai, susilaikė 4 parlamentarai.

Šiomis įstatymų pataisomis siekiama užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo tinkamą įgyvendinimą Lietuvoje. Reglamentas įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d., jis taikomas tiesiogiai ir yra privalomas ES valstybėms narėms.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, pagal Reglamentą Europos lygmens politinių partijų nariais gali būti valstybių narių nacionalinės ir regioninės partijos ir pavieniai piliečiai. Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams suteikus Europos teisinį statusą, jiems bus užtikrinamas veiksnumas ir pripažinimas visose valstybėse narėse. Tačiau, anot iniciatorių, jiems nebus suteikiama teisė siūlyti kandidatų dalyvauti nacionaliniuose ar Europos Parlamento rinkimuose ir referendumų kampanijose.

Priimtomis įstatymo pataisomis bus sudarytos sąlygos, pavyzdžiui, vienai iš naujai steigiamų Europos politinių partijų turėti būstinę Lietuvoje (jeigu ji to pageidautų). Tokia Europos politinė partija po įregistravimo Europos politinių partijų ir fondų registre turės būti registruojama ir Juridinių asmenų registre.

Atgal