VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

07.03. Krašto apsaugos ministras R. Karoblis sveikina JAV dėl sprendimo dislokuoti Lenkijoje daugiau karių, tačiau ragina imtis sprendimų dėl oro gynybos ir gynybos planų

„Sveikiname Jungtinių Amerikos Valstijų sprendimą padidinti JAV karių skaičių Lenkijoje - tai ypatingai reikšmingas žingsnis stiprinant atgrasymą mūsų regione. Tačiau turime toliau dėti pastangas drauge su JAV ir Aljansu sprendžiant oro gynybos bei sąjungininkų pajėgų greito perdislokavo į Baltijos regioną problemas”, - pareiškė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, šiandien Gdanske, Lenkijoje, susitikęs su JAV Kongreso Helsinkio komisija. Ši vyriausybinė JAV komisija nagrinėja ir teikia rekomendacijas saugumo stiprinimo klausimais bei siekia stiprinti JAV ir Europos valstybių bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje.

Gdanske įvykęs susitikimas - istorinis. Komisija pirmąkart per 43 metus posėdžiavo už JAV ribų, ir pirmasis per šį laikotarpį surengtas išvažiuojamasis posėdis skirtas išskirtinai Baltijos šalių ir Lenkijos saugumo stiprinimo klausimams nagrinėti. Komisija, kurią sudaro 9 JAV senatoriai, 9 Atstovų rūmų nariai bei po vieną atstovą iš JAV Valstybės, Gynybos ir Komercijos departamentų, pabrėžė JAV įsipareigojimus saugumo stiprinimui Baltijos jūros regione. Jos pirmininkas senatorius Roger F. Wicker užtikrino, kad abu JAV Kongreso rūmai tvirtai remia NATO, o Komisijos vizitas į Baltijos regioną rodo ypatingą dėmesį pažeidžiamiausioms Aljanso sąjungininkėms. Jis taip pat akcentavo visų NATO sąjungininkų įsipareigojimą tinkamai finansuoti gynybą.

R. Karoblis į JAV Kongreso komisijos posėdį buvo pakviestas pasidalinti savo įžvalgomis apie saugumo situaciją regione. Pasak jo, tokie susitikimai taip pat yra unikali proga tiesiogiai išdiskutuoti Lietuvai rūpimus gynybinės JAV paramos klausimus neformalioje aplinkoje su tiesioginiais JAV gynybos politikos formuotojais ir sprendimų priėmėjais. Pernai JAV Kongresas skyrė papildomą 100 mln. dolerių paramą Baltijos šalims, tikėtina, tokia pati parama išliks ir šiemet. 

Be R. Karoblio, posėdyje dalyvavo aukšti valstybių pareigūnai bei ginkluotųjų pajėgų atstovai iš Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, taip pat NATO. 

Posėdyje taip pat aptartas dabartinių NATO atgrasymo Baltijos šalyje priemonių efektyvumas, transatlantinio saugumo architektūros įgyvendinimas bei hibridinės, Kremliaus agresija ir kitos saugumo grėsmės.  

 

 

Atgal