VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

06.06. Lietuvoje griežtinama ginklų kontrolė

Seimas, 66 parlamentarams balsavus už, 5 – prieš ir 18 susilaikius, priėmė naujos redakcijos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą (projektas Nr. XIIIP-2002(3), parengtam siekiant įgyvendinti 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/853 nuostatas. Įstatyme reglamentuotas ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų klasifikavimas, sugriežtinta kai kurių pusiau automatinių ginklų kontrolė, priskiriant juos prie A kategorijos. 

nuotrauka: vrm.lrv.lt

Sugriežtinta ir ginklų, perdirbtų į imitacinius, signalinius ar dujinius ginklus, kontrolė, priskiriant juos prie A, B ar C kategorijų, atsižvelgiant į tai, kokios kategorijos ginklas buvo prieš jį perdirbant. Priimtu teisės aktu ribojama didelės talpos dėtuvių (daugiau kaip 10 šovinių ilgiesiems ginklams arba daugiau kaip 20 šovinių trumpiesiems ginklams) civilinė apyvarta. Siekiant pagerinti šaunamųjų ginklų atsekamumą, įtvirtinta pareiga ginklų gamintojams žymėti kiekvieną pagaminto ginklo pagrindinę dalį. Atsižvelgiant į Direktyvoje numatytą teisę Europos Sąjungos valstybėms narėms nustatyti išimtis reglamentuota, kad šaulio tarnybai A kategorijos ginklus, išvardytus šio įstatymo 3 straipsnio 6, 7, 8 ir 9 punktuose, duslintuvus, naktinius taikiklius, B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis, gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 18 metų šauliai, Lietuvos šaulių sąjungos vado nustatyta tvarka išlaikę egzaminą ir gavę leidimą laikyti ginklus ir leidimą nešiotis ginklus. Profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ir kito aktyviojo rezervo kario individualių praktinių įgūdžių tobulinimui minėtus ginklus, jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti profesinės karo tarnybos, kariai savanoriai ar kiti aktyviojo rezervo kariai, išlaikę egzaminą ir gavę leidimą laikyti ginklus ir leidimą nešiotis ginklus. Leidimas laikyti ginklus ir leidimas nešiotis ginklus taip pat suteiks teisę nešiotis savigynai B kategorijos trumpuosius šaunamuosius ginklus taip, kad kiti asmenys jų nematytų. Įstatyme sugriežtinta ginklų prekyba naudojantis nuotolinėmis priemonėmis. Nauju teisiniu reglamentavimu, atsižvelgiant į konstitucinę doktriną, esminiai ūkio subjektų veiklos ribojimai (leidimas eksportuoti ginklus, leidimas importuoti ginklus, leidimas ginklus gabenti tranzitu, leidimas įvežti (išvežti) pavienius ginklus, leidimas vežti ginklus, išankstinis sutikimas dėl ginklų vežimo neišdavimo, galiojimo panaikinimo pagrindai, taip pat tarpininkų neįregistravimo ir įregistravimo panaikinimo atvejai) įtvirtinti įstatyme. Pataisos įsigalioja šių metų rugsėjo 1 d. 3 straipsnis. A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys 6) automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius ginklus; 7) centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai trumpieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 21 šovinį, jeigu dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių; 8) centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 11 šovinių, jeigu dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių; 9) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, sukonstruoti šaudyti pridėjus prie peties, kurių ilgį galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm neprarandant jų funkcijų naudojant sulankstomą ar teleskopinę buožę, kurią galima pašalinti nenaudojant įrankių. Parengė Informacijos ir komunikacijos departamento Spaudos biuro vyriausioji specialistė Saulė Eglė Trembo 

 

Atgal