VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

01.04. Kad politikams šiemet pakaktų išminties

Darius Kuolys

"Nuostabiausios girios, kurių visa Europa Lietuvai pavydėjo, buvo iškirstos ir be menkiausios naudos kraštui į užsienį išgabentos. <...> 

Vilniaus universitetas, Lietuvos širdis, uždarytas. <...> 

Vargšams žmonėms neįveikiamos kliūtys kelyje į protų lavinimą pastatytos.

Meilės ryšiai sutraukyti. <...>

Ričardo efoto.(žiema)

 

Garbingam žmogui gyvenimas Lietuvoje tapo tikra našta."

Taip Mikalojus Akelaitis, jaunasis Simono Daukanto bičiulis, 1862-aisiais Paryžiuje rašytame darbe "Opisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego" nusakė caro Mikalojaus Lietuvoje įvykdytas "reformas".

Taigi - už Lietuvos girias, už Lietuvos mokyklas ir universitetus! Kad lietuvių verslininkams ir politikams šiais metais pakaktų išminties jų nenaikinti, o visuomenei - atkaklumo už savo krašto girias ir mokyklas grumtis.

Kad garbingam žmogui gyvenimas Lietuvoje nebūtų našta. 

 

Atgal