VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

12.05. Replika

Vytas Tamošiūnas, Klaipėda

Lapkričio 16 d. kaip esu įpratęs po 24 val. klausiau „Svobodos“ radijo laidų. Šalia įvairių temų teko išklausyti ir „Svobodos“ atstovės Lietuvai Irinos Peters radijo laidą, skirtą holokausto klausimams Lietuvoje. Panašių laidų būdavo ir anksčiau, bet šį sykį tai temai buvo skirta visa valanda, buvo išsakyta daug vienpusiškų kaltinimų Lietuvai, buvo manipuliuojama ir, žinoma, R. Vanagaitės knyga „Mūsiškiai“, ir panašia medžiaga. Visgi, per šią laidą buvo leista pasisakyti ir keletui žinomų Lietuvoje žmonių, kaip V. Landsbergis, profesorius, istorikas A. Kulakauskas, visuomenininkas Valiušaitis ir žurnalistas R. Valatka. Geriausiai pasisakė V. Landsbergis ir Valiušaitis, o, štai, R. Valatkos gana kritiškas pasisakymas man mažiau patiko ir visai nepatiko profesoriaus istoriko A. Kulakausko stebėtinai kritinis pasisakymas mūsų partizanų atžvilgiu. Tas ponas, daug nesivargindamas, leido sau pareikšti, kad mūsų partizanų didžiąją dalį sudarė niekas kitas kaip žydšaudžiai. Atrodo, kad tas ponaitis nutarė šiuo požiūriu perspjauti ir išgarsėjusią panašiais partizanų dergimais „rašytoją“ R. Vanagaitę. Pastebėjau, kad tokios rūšies menami kultūrininkai, kuriems patinka juodinti Lietuvą, tą juodą darbą sėkmingai daro per užsienio informacinius kanalus, nes ten gali labiau atverti savo sielos užkaborius, tikintis, kad nedaug tautiečių klausosi užsienio radijo stočių. Apsaugok Viešpatie Lietuvą nuo tokios rūšies „mąstytojų“ kaip minėtas ponaitis A. Kulakauskas ir panašių į jį!

Atgal