VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

04 11. Porinkiminė panorama (II) arba kiek gali kainuoti prievartinis filantropizmas Lietuvai

Aleksandras Kavoliūnas

Šįkart iš JAV grįžkim į Lietuvą. Ką turim? Buvęs vienos partijos šulas, milijonierius, pabėgęs nuo teismų, važinėja po Lietuvą su dvasiniu užkratu, pavojingesniu už Zikos virusą. Kokiu? Krišnaizmo meditacija… Kodėl pavojingesniu? Todėl kad šis virusas pažeidžia tik kūną ir neturi įtakos amžinybei, o melo religijų apologetų skleidžiama propaganda – sielų žudikė arba uždelsto veikimo bomba!

Žiūrim toliau... Turim naujadarą mūsų politikoje, kuris vadinasi LVŽS. Kitaip konglomeratą – į šalį atėjusios permainos atnešė kone šimtą naujų, abejotino profesionalumo politikų. Vos ne ,,šimtas zuikių susirinko...“ Beje, į panašų skaičių ir pretenduojama!

Nejučia kyla tokie klausimai: ar pagonišku arkliu į Seimą įjojusi LVŽS ir toliau juo jos? Ar tai tik elektoratui prisivilioti šis reklamuojamas gyvenimo būdas, ar tai jų lyderio esybė..? Ar ir toliau naudos kovos su alkoholizmu kozirį?! Beje, kažin kuris iš jų yra gerasis, o kuris – blogasis policininkas?! Nes panašu, kad jie vis pasikeičia vaidmenimis...

Daug klausimų, į kuriuos atsakymai ateis savo laiku. Iš vaisių pažinsite juos… Nes sprendžiant apie mūsų šalies gyventojų dvasinę būklę pagal tai, kas vyksta daugelyje TV laidų, vieno iš TV žiūrovų nuomone, kažin ar Lietuva tebėra krikščioniškas kraštas, veikiau pagoniškas. Ko gero 80 procentų prieš 20 – toks santykis, tik, deja, ne Kristaus mokslo naudai.

Kai kas gali paklausti, o kodėl tai rūpi..? Ogi todėl, kad LVŽS lyderio siūlomas (su išlygom) pagoniškasis šalies atgaivinimo variantas būtų vienas blogiausių tamsos jėgų scenarijų, nes ir masonybė kaip ir pagonybė remiasi panašia ideologija: kalbama apie senąjį saulės, mėnulio, žvaigždžių, dangaus ir žemės elementų garbinimą: ,,Masonija grįžta prie primityviosios mitologijos ir po aštuoniolikos amžių bando atgaivinti pagonių kultą ir papročius“ (Leonas XIII, ,,Humanum Genus“).

Toks šalies atgaivinimo variantas – peilis Lietuvai. Lietuvos Reformacijos šaukliai: Abraomas Kulvietis, Martynas Mažvydas, Juodasis ir Rudasis Radvilos ir kiti ištraukė Lietuvą iš ,,šviesiųjų viduramžių“. O šitie ką... Stums ją atgal?!

***

Dabar apie kovą prieš alkoholizmą, kurį, kaip didžiausią priešą nugalėję, LVŽS tikisi grandiozinės pergalės šalyje, t. y. visuotinės gerovės… Tik ne viskas taip paprasta žmoguje, kaip gali atrodyti…

Šiek tiek apie žmogaus prigimtį. Kadangi Šventasis Raštas sako, kad be Kristaus žmogus yra kritęs arba visiškai sugedęs, tai jo dvasia arba širdis (žmogus yra dvasinė būtybė, turinti sielą, patalpintą kūne) gamina vien brokuotą produkciją, štai tokius veiksmus ir darbus: prisigėrimai, lydimi muštynių, prievartavimai, žmožudystės ir t. t. Šie veiksmai, tai net ne nuodėmės – tai žmogaus nuodėmingos prigimties pasireiškimai, einantys iš jo vidaus, iš neatgimusios ir tuščios (kadangi be Kristaus, ir negyvos) dvasios išoriniai ženklai: didesni ar mažesni, drastiški ir nelabai. Bet geroji žinia yra ta, kad visa tai gali būti panaikinta per Kristų, mūsų Viešpatį!

Taigi – alkoholizmas… Kartą vieno žinomo pasaulinio garso muzikanto, džiaz roko muzikanto, paklausė, kur yra pati turtingiausia vieta žemėje? „Kapinėse!“ – atsakė šis. „Kodėl kapinėse?“ – paklausė kažkas. „Todėl, kad ten – daugiausia talentingų žmonių, kurie prasigėrę mirė jauni ir nusinešė su savimi į kapus visus jiems Dievo duotus, bet nepanaudotus talentus – patį brangiausią turtą!“

Nesiruošiu čia pamokslauti, ne tas formatas, be to viliuosi, kad daugelis supranta šios ydos (girtuokliavimo) grėsmę. Bet… Rodydami vienas į kitą bei kritikuodami ir prievarta bandydami išeliminuoti tokius įpročius, kaip girtuoklystė, ištvirkimas ir paleistuvystė bei visi kiti seksualiniai iškrypimai, melas ir vagystės, mes vaikome gaisro dūmus! Kai reikia gesinti ugnį.

Ugnis – tai nuodėminga žmogaus prigimtis. Gi dūmai – tai tos prigimties rezultatas, prieš tai išvardytos ydos ir jų inspiruoti veiksmai. Tad jas kritikuodami ir kovodami su jomis žodžiais, mes kovojame su pasekmėmis, bet ne su priežastimi. Įvairios TV laidos, išjuokiančios visuomenės elito (ir ne tik) „nuodėmes“, tai patyčių „šou“ arba nusidėjėlio (tokio pačio adepto, tik su kitais defektais), esančio šiapus ekrano baksnojimas pirštu į kitą tokį patį anapus ekrano... Laidose pašiepiami žmonių nusižengimai yra ne kas kita, o vidinės prigimtinės nuodėmės inspiruoti darbai ir darbeliai. Žodžiu, juokiasi puodas, kad katilas juodas…

***

…Kadangi LŽVS ideologai, manau, tebetiki savo sukurtu visuotiniu laimės receptu, tai ko gero bandys visuomenėje eiliniais dekretais ir pritaikyti: pagonybė + blaivybė = visuotinė laimė bei viską vainikuojantis rojus Naisiuose… Ten, anapus Atlanto, yra kol kas sunkiai pralenkiamas mecenatas – filantropas Sorošas. Šitoje pusėje, tikiuosi, kad neklystu tuo, ką matau, turime valstietį filantropą… Tik kokie tie jo ,,dosnumo“ motyvai?!

Kažkuo šitas primena aną iš užjūrio (savo filantropiška veiklumu), bandantį įpiršti visiems bendram naudojimui skirtą produktą pavadinimu ,,kultūra“ su vos ne privalomu ir mokamu priedu – tautiniais drabužiais... Tik iki šiol (ne)mokama filantropija buvo vystoma ne per metadono programą (viena iš Sorošo veiklų daugelyje šalių, tame tarpe ir mūsuose), bet per, ačiū Dievui, pagaliau pasibaigusį ,,Naisių“ serialą (kur pagrindinis herojus – žiniuonis arba raganius – kitaip, velnio išpera), vystantis baltąją magiją, kuri tėra pabaltinta juodoji, užtraukianti toli siekiantį prakeikimą žmonėms, tarp kurių vystoma ši veikla). Jei suvoktume šio personažo esmę (kas slypi už jo ir panašių į jį, šiuo metu okupavusių vos ne visų TV ekranus), tai gyvenime daugiau neprisileistume tokį bent per metrą prie savo namų...

Nepažabotas filantropizmas norėtų įdiegti ir privalomą teatrų lankymą vaikams, kur spektaklius kuria ir režisuoja modernūs išmatų mėtymo mentoriai bei ,,Vaginos monologų“ kūrėjai etc.

Juk tai taip subtilu – kultūra. Kiek ji turi išraiškos priemonių ir kokią turtingą paletę vaizduotei bei gyvenimo būdui keisti bei formuoti! O kokią ją stebime taip išliaupsintame ,,Naisių“ seriale? Nors anokia čia kultūra – tie ,,Naisiai“...

Straipsnio pradžioje paminėjau vieno TV laidos dalyvio nuomonę, kad Lietuva seniai nebe krikščioniška! Kodėl? Todėl, kad šalies gyventojų masinės vaikštynės pas raganas bei burtininkes bei daugelio TV laidų turinys: burtai, astrologija, įvairios magijos rūšys, t. y. okultizmas, pasiekė neregėtą mastą: ,,Jūs, kietasprandžiai, neapipjaustytomis širdimis ir ausimis! Jūs, kaip ir jūsų tėvai, visuomet priešinatės Šventajai Dvasiai“ (Apaštalų darbų 7, 51).

***

Kas tai? Megalomanijos apraiškos? Panašu, kad taip. Kalnai stabais nukloti, pakalnės nuplikę, nežinia kam supilti piliakalniai… Ne, čia ne Anykščių šilelis…

„Šis piliakalnis – mūsų visų meilės išraiška savo šaliai, meilės išraiška savo tautai, savo kraštui, savo kaimui“, – nuo „Naisių vasaros“ festivalio scenos sakė jo sumanytojas ir mecenatas… Viename pokalbyje jis išdavė paslaptį, jog nori, kad Naisiai būtų atsvara ,,Kryžių kalnui“.

Lenktynės?! Konkurencija?! Gal ir taip. Ar bus Naisiai lankomiausia Lietuvos vieta? Jei tarp įdomiausių pasaulio vietų Kryžių kalnas užima trečią vietą, tai Naisiai, netolimoje ateityje, užims pirmą? Susirinks čia vos ne visas pasaulio velnynas ir terš Lietuvą dvasiniais teršalais… Lyg dar mažai ji apdergta įvairių raganų bei astrologių, nuolat besimanifestuojančių TV ekranuose, kerais…

Žvilgtelkim į šį peizažą: Naisių miestelis apstatytas pagonių dievais – stabais, o ant alkos kalno pagarbintas pats velnias. O ką sako Dievo Žodis? ,,Išardykite jų aukurus, sugriaukite iš pamatų visus alkus, sutrupinkite ir iškirskite jų dievų stabus, sudaužykite šventuosius akmenis, sudeginkite šventąsias giraites, sudaužykite jų drožtus dievų atvaizdus ir išdildykite jų vardą iš tokių vietų! (Pakartoto Įstatymo 12, 3).

Ne vienas, pabuvęs Naisiuose, tiesiog buvo šokiruotas: kur bepasisuksi – vien stabai ir velnio ženklai. Masoniškas stilius net akį rėžia. Ir visa pridengta ,,kultūros sostinės“ skraiste. Atminkim, kas pilama ant galvos, nuteka ir ant viso kūno.

Kaip tada į tokią kultūrą reaguoti tiems, kurie skaitę M. Mažvydo ,,Katekizmą“, pagaliau Šventąjį Raštą?! M. Mažvydas rašė: „Taigi, meldžiu jus – pasvarstykite, koks pasibaisėtinas dalykas yra Dievo nepažinimas, koks baisus sielų maras stabmeldystė (ir ją skatinanti pagonybė), koks pašėlimas siautėjančio velnio, sėjančio vis naują stabmeldystę...“

Toliau: „Ne be didelio širdies skausmo tatai miniu – kokia nekultūringa ir tamsi palyginti su kitomis tautomis, nepažįstanti jokio pamaldumo ir krikščioniškos religijos yra mūsų tauta…“

Na, o jei M. Mažvydas ne autoritetas, tai kam tada tas grandiozinis, vos ne į graikų šventyklą panašus pastatas šalia Seimo, pavadintas Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka?!

Tad, kas gi slypi už šito filantropizmo: užslaptinta masonybė ar tiesiog nieko dvasiniame gyvenime nesusigaudantys (kur įlindę ir ką garbina) pagonys – mėgėjai?! Juk Dievo Žodis aiškiai žodis byloja, kad ateis diena, kada visi stabai virs degėsių krūva. Kai daug pagonių pro šitą miestą eidami klausinės vieni kitus, kodėl gi taip padarė Viešpats tam miestui, jiems bus atsakyta, kad jie garbino kitus dievus ir jiems tarnavo (Jeremijo 22, 8–9).

***

Žiūrim į naujuosius LVŽS darbus. Pagalbinio apvaisinimo įstatymas… Pradžia buvo lyg ir etiška – leisti vienai šeimai panaudoti vieną embrioną. Bet… Jie pakeitė savo pradinį nusistatymą dėl įstatymo. Kažkas paskambino, pasiūlė, pagąsdino?! Kokiu tikslu? Kad prigamintų embrionų lyg kokių pusfabrikačių?! O paskui juos masiškai realizuotų, ir jei reiks – nereikalingus sunaikintų, sušaldytų, atšildytų…

O juk embrionas – beveik susiformavęs žmogus. Biologiniu požiūriu žmogaus vystymasis prasideda jau apvaisinimo metu.

,,Tačiau naujojo Seimo darbo pradžia parodė pabrėžtinai ideologinį „valstiečių“ veidą. Tai vyko ir per plačiai nuskambėjusią vienos iš jų sveikatos politikos formuotojų – Agnės Širinskienės religinių įsitikinimų istoriją, ir per „valstiečių“ pastangas apsunkinti pagalbinį apvaisinimą vadovaujantis religinėmis pažiūromis ir tik tuo „mokslu“, kuris joms neprieštarauja“, – rašo analitikas.

Deja, ne per visų ,,valstiečių“ pastangas tai vyko, bet vos per vieną ,,valstietę“... Ačiū Dievui už A. Širinskienę. Ji LVŽS komandoje kone viena tokia... O žodis ,,mokslas“ šiuo atveju be reikalo paimtas į kabutes. Kodėl?! Todėl, kad įvykus apvaisinimui, žmogaus embrionas gauna iš Dievo sielą. Tuo viskas ir pasakyta, nes žmogaus siela yra nemirtinga… ,,Didelė kaina už sielos išpirkimą – tiek niekad neturėsi…“ (Psalmių 49, 8).

Tad teisinis ginčas: nuo kada embrionas tampa žmogiškų teisių turėtoju, išspręstas…

***

Bet štai kas įstrigo stebint tas diskusijas: daugiausia (per TV ir žiniasklaidoje) už masinį embrionų dauginimą ir, praktiškai, nekontroliuojamą elgesį su jais agitavo daugumoje feministės, abortų šalininkės (Madonos gerbėjos bei pasekėjos?!), žinoma šalyje ragana ir dar viena naujai iškepta ,,visuomenės veikėja“, priklausanti magijos teatrui DiArchy. Kas jos ir iš kur? Nagi iš tos pačios plejados: baltoji magija, juodoji magija… Burtai, triukai, fokusai, hipnozė, iliuzijos ir finale – amžinybė kančiose… Kodėl aš jas miniu? Todėl, kad egzistuoja dėsnis: toks prie tokio tik ir telimpa. Beje – tai ir dvasinis dėsnis: tikintieji Kristumi renkasi Bažnyčioje, rūkoriai, narkomanai ir girtuokliai – pakampiuose. Pagonys alkuose, bedieviai, laisvamaniai bei Dievo niekintojai à la Volteras ir Nyčė – dar kitose vietose...

Beje, ar kas numano, kaip baigė savo gyvenimą didysis šaipūnas Volteras? Jo gyvenimo pabaiga buvo siaubinga – jis visą naktį rėkė maldaudamas pasigailėjimo. Jo slaugytoja sakė: už visus Europos pinigus nenorėčiau matyti tokios mirties, kokia mirė Volteras – bedievio mirtį!

Dar vienas gyvenimo guru – vokiečių filosofas Fridrichas Nyčė – mirė išprotėjęs, lodamas geležiniame narve. Viename bedievių mitinge buvo iškeltas plakatas su tokiu užrašu: „Dievas mirė“, – Nyčė. Ši, nelemtai paplitusi citata, vokiškai: Gott ist tot, pirmą kartą pasirodė jo knygoje „Linksmasis mokslas“. Bet kaip yra dabar? Ar ne teisingesnis būtų šis teiginys: „Fridrychas Nyčė mirė...“, – Dievas.

Štai kaip baigė gyvenimą ne vienas iš tų, kurie gyveno tyčiodamiesi iš visko, kas šventa... Kur jie dabar? Jau nekalbant apie šių laikų išliaupsintas pop muzikos žvaigždes ir dievukus, išėjusius anapilin nesulaukusius nė penkiasdešimties...

„Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus“ (Galatams 6, 7). Jei gyvenai pats sau, o dar tyčiojaisi iš Dievo ir Jo žmonių, nesitikėk, kad lengvai išsisuksi...

Teisėtai išrinktas JAV prezidentas Donaldas Trampas dėl to ir puolamas vos ne visos pasaulio nešvarios žiniasklaidos už tai, kad Viešpats Jėzus su juo! Dar daugiau – jo atėjimas buvo išpranašautas 2007 metais, ir ne kokių tai mūsų šalyje vystančių savo nuodingą veiklą gordejevų ir Co šutvės, bet žymaus Dievo žmogaus!

...Dėl ko puolamas D. Trampas ir jo administracija?! Dėl to, kad feminizmo hidrai, skatinusiai ir maitinusiai abortų verslą JAV ir daugelyje pasaulio šalių, atėjo galas! Vaikžudžių pasakos pabaiga... Pritrūks kūdikių kūnelių dalių muilo ir brangių kremų gamybai bei pardavinėjimui?! Iš čia ir gausiai vietinių feminisčių ašarom aplaistytas Gedimino prospektas…

..Tik štai kur paradoksas: Lietuva, kurios beveik 80% gyventojų save vadina krikščionimis, vos ne pagonis išsirinko, o žiniasklaida kiek įmanydama, visais kanalais loja ant Trampo ir jo šeimos... Už tai, kad jo tikėjimas ne astrologių paistalais paremtas, bet Dievo Žodžiu?! Ir iš tiesų – keista ta mūsų šalies krikščionybė: ne Dievo Žodžiu paremta, bet raganų bei atsivežtinių ekstrasensų skiedalų prifarširuota…

***

...Panašu, kad Sorošo finansuojamoms feministėms su Madona, Šer ir mūsų vietinėmis priešaky, suduotas didelis smūgis – pagaliau bus pristabdytas negimusių vaikučių žudynės – sustabdytas vaikžudžių įstaigos Planned Parenthood finansavimas JAV (palaikomos H. Clinton gerbėjų bei M. Sanger pasekėjų tiek JAV, tiek Vilniuje, tiek daugelyje kitų šalių). Ateina galas Sorošo gerbėjoms, marširuojančioms po Amerikos miestus, nors jų anūkės spėjo užteršti mirtį nešančiom savo kalbom bei plakatais ir Vilnių…

Ir čia jau nebe šimtas zuikių susirinko, bet vyriausiosios Lietuvos (ne, ne raganos) darželių prižiūrėtojos inicijuotas feministinis maršas prieš gyvybę Gedimino prospektu, atvėręs pragaro duris į Vilnių, ir to rezultatas – precendento neturintys Seime vykę įstatymų à la Barnevernet priiminėjimai…

Nors už savaitės JAV praūžė šimtatūkstantinis gyvybę palaikantis maršas, kurį kažkodėl kukliai nutylėjo tiek užjūrio, tiek ir mūsų mainstream’as…

Tad klausimas būtų toks: kas galų gale ją/juos sustabdys?! Ar etiška vaikus įtraukti į tokias akcijas neinformuojant jų tėvų ir pačių vaikų apie tikruosius šių eisenų tikslus? Ar žmonės, dalyvavę eisenoje Vilniuje, žinojo, kad savo dalyvavimu protestuos prieš demokratiniuose rinkimuose išrinktą naująjį JAV prezidentą, kad parems nelegalią imigraciją, „teisę“ į neribojamus abortus iki pat kūdikio gimimo bei teisę laisvai susikurti savo „gender“ tapatybę ir t. t.

Na, o šiaip, tai kas yra kas ir kam labiausiai rūpi tikrieji vaikų saugumo įstatymo priiminėjimo motyvai, paaiškėjo vakarinių TV reportažų metu, kuriuose pagrindinius gatvės spikerių – komentatorių vaidmenis atliko netradicinės lytinės orientacijos atstovės, susirinkusios prie Seimo rūmų…

***

,,Tokie apibrėžimai, kokius buvo suformulavę Seimo nariai Dovilė Šakalienė ir Mykolas Majauskas, nebūtų prisidėję prie jau veikiančių ir – pasak Konstitucinio Teismo teisėjų – fizines bausmes bei kitų formų smurtą draudžiančių įstatymų įgyvendinimo, bet atvertų kelią valstybės savivalei prieš padorias šeimas“, – rašoma viename straipsnyje.

Ne tik kad atvertų kelią nebaudžiamam vaikų grobimui (už tai, kad ne taip pažiūrėjai į vaiką, neleidai jam žaisti kamuoliu kai ilsisi tėvai, neišleidai pas draugus nakčiai etc.), bet ko gero dar ir atvertų būdus (ne)legaliam vaikų pardavinėjimui! Kaip viena buvusi seimūnė prasitarė: „Vaiko kaina juodojoje rinkoje – 20 tūkstančių eurų…“

Taigi triūsia mūsų naujai išrinktieji… Ir sugalvojo privalomus tautinius kostiumus vaikams. Bet nepraėjo šis projektas, nes… Nes norisi, kad nebūtų brūkamas per prievartą. Per prievartą kol kas niekas nieko nepamilo... Ir eiti į teatrus ,,Vaginos monologų“ žiūrėti neprivers! Kol pagaliau visokių karikatūrinių sprendimų liks mažiau…

***

O pabaigai apie iš Naisių (ir ne tik) sklindančio dvasingumo poveikį visai šaliai, pasakysiu, kad sekančiame straipsnyje bus nagrinėjamos priežastys, skatinančios savižudybes, žudymus, taip pat kritinę ribą pasiekusį frajerizmą politikoje ir aukščiausio lygio korupciją valstybėje! Pasiektas visiškas ir absoliutus dugnas!!!

,,Kokia tamsi tauta...“ Ir iš tiesų! Jie nebijo nei Dievo, nei komunistų partijos, nei velnio… Burtų ir astrologijos prisisiurbę… Diktatūros įkaitai!

,,Nėra jokios dvasinės tamsos!“ ,,Biblija parašyta žmonių rankomis…“, – rėkia adeptas, prisipildęs TV laidų ezoteriniu šlamštu.

Tad jei kam vis dar netinka M. Mažvydo autoritetas, paklausykim, ką sako pasaulinio masto režisierius ir aktorius Melas Gibsonas: ,,Kuo blogis mažiau pastebimas, tuo jis pavojingesnis. Velnias nelaiko iškėlęs virš galvos neoninę reklamą su užrašu – ,,velnias“.

Ar ir dabar neaišku, kas stovi už daugelio žmonių inspiruotų veiksmų ir pasirinkimų?! O noras sumažinti Seimo narių skaičių iki šimto, tai tamsos jėgų provokacija, kad likusius paprasčiau būtų galima priversti balsuoti už neopagoniškus įstatymus bei įsakymus. Kokius? Kad ir Stambulo konvencijos įteisinimas!

Tai ką, jūs, naujai išrinktieji, sumanėt sekti klouniškos Obamos mokyklų WC reformos pėdsakais, kad priverstumėt iš gėdos raudonuoti mergaites, kai koks bernas ar diedas sumanys kuriam laikui apsimesti translyčiu vien tam, kad paspoksotų į jas?!

...Siūlysit vaikams ir jaunimui išbandyti „Nestereotipinių lyčių vaidmenis“, aprašytus Stambulo konvencijoje? Ši (NLV) kategorija yra labai plati ir apima tokius – atkreipkit dėmesį, jau nebe iškrypimus, ogyvenimo ,,stilius“, kaip homoseksualumas, transeksualumas bei su tuo susijusias praktikas... Ar to mokysite mūsų vaikus?! Normalios šeimos sampratos ir normalaus žmogaus anatomijos pagrindų jau negana... Prireikė „nestereotipinių“?!

Ar neskaitėt, kad ,,Teisinės prievolės diegti mokymą apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“ visų formaliojo švietimo lygių ugdymo programose įtvirtinimas prieštarauja LR Konstitucijos 26 straipsnyje įtvirtintai prigimtinei tėvų ir globėjų teisei „nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus“.

...Maža to, kad Konstitucijos pataisospriėmimas dėl šeimos apibrėžimo svarstymo neleistinai ilgai buvo vilkinamas neleidžiant dėl jos balsuoti visiems Seimo nariams, tai dabar sumanėt prakišt (turbūt ne be finansinės naudos sau) dar šiuos prakeiktus Stambulo konvencijos punktus!?

Mes, tėvai, už vaikų auklėjimą atsakom ir atsakysim prieš Dievą, o ne prieš Seimo narius, iš kurių mažai kas tebeturi bent dalį anos, nepriklausomą Lietuvos valstybę kūrusios kartos supratimo apie moralę bei elementarų padorumą.

Ar žmonės tam renkami, kad priiminėtų šalies vaikus bei jaunimą tvirkinančią konvenciją?! Jei mes atsakom už vaikų auklėjimą prieš Dievą, o taip yra ir turi būti, nes nesam bedieviai, tai jūs, naujai išrinktieji, tikrai, kad atsakysit prieš Dievą už amoralumo įteisinimą valstybiniu mastu! Ir tą dieną, kai stosit Aukščiausiojo Teisėjo akivaizdon, žemiškos pažintys jums nebepadės! Nota bene!

***

Pasaulinė Reformacijos istorija rodo, kad teisingi dvasiniai, t. y. bibliniai pamatai, yra valstybės, tautos ir šeimos institucijos garantas išlikimui ir klestėjimui. Ant teisingų moralinių pamatų statomas bet koks ekonominis statinys išstovės siaučiant pačiai stipriausiai audrai...

Tai ypač gerai žinojo JAV įkūrėjai. Ši šalis tuo ir unikali, kad pastatyta ant Dievo Žodžio pamatų ir principų. Iš čia ir jos klestėjimas – ne veltui JAV ilgą laiką buvo ir yra pati galingiausia pasaulio valstybė. Tik persisotinimas, o po jo sekęs liberalus požiūris į Dievo Žodžio tiesas nustūmė šią šalį į baisų amoralumo liūną, kuriame ji tūnojo, kol Dievas jai suteikė dar vieną šansą, kurio ši šalis nepraleido, ir dabar sparčiai kyla iš moralinių griuvėsių…

Tad mūsų jaunai valstybei, niekada kiek ilgėliau nepatyrusiai Reformacijos vaisių, gresia dar didesnis pavojus nei JAV, į ją žengiant purviniems liberalizmo batams, bandantiems sutrypti Dievo Žodžio, šeimos sampratos tiesas… Be to, Biblija, Dievo Žodis nemoko vaikų žudytis. ,,Nežudyk!“ Parašyta!!!

...Dvasine prasme tamsos jėgų inspiruotas fonas (ne radiacinis, bet dvasinis) virš Lietuvos pasiekė kritinę ribą! Būtent dėl okultizmo, plūstančio iš įvairių TV laidų, o taip pat dėl masinio astrologių, ekstrasensų ir raganų antplūdžio bei jų veiklos šalyje, bet tikrai kad ne dėl Kristaus mokslo, ir pakilo tokia savižudybių bei žmogžudysčių banga tautoje! Dar dėl nežabotos laisvamanystės arba kitaip – bedievystės!

Bet apie tai – kitame straipsnyje.

Atgal