VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

01 28. Buvusiųjų revanšas – R. Karbauskio kompromitacija

Vaclovas Volkus

Tautą nuvylęs 2016 metais išeinantis vienuoliktasis Seimas pagarsėjo ne itin gerais darbais - paliko atėjusiam dvyliktajam Seimui krūvą skandalų: korupciją, savanaudiškumą, netesėtus pažadus – purviną brydę. Tame klampiame brydės purve rinkėjų valia visišką krachą patyrė Darbo partija, o jos arogantiški vadovai V.Uspaskich ir V. Gapšys už piktnaudžiavimą buvo nuteisti. Valdantieji socialdemokratai - tai partija, kurios priedermė siekti solidarumo ir socialinio teisingumo, anot jos atkūrėjo A. Sakalo, išsigimė į socialliberalus, po rinkimų neteko savo elektorato, liko be buvusios Seime savo padėties. Net partijos vadas A. Butkevičius nebuvo išrinktas į Seimą savo gimtojoj apygardoj. Šios partijos stambios įmonės “Lietuvos geležinkeliai“, VMĮ po rinkimų liko be postų. Liberalų sąjūdžio vadovų už savanaudiškus ryšius su stambia komercine įmone laukia dideli nemalonumai. Partija „Tvarka ir teisingumas“ prarado rinkėjų pasitikėjimą, įtarus ryšiais su verslo magnatais, jos pirmininkas atsistatydino. Kas gali paneigti tų valdančiųjų partijų moralinę degradaciją, ką rodo jų eilės metų valdymo rezultatai. Lietuva Europos Sąjungos valstybių tarpe pirmauja girtavime, savižudybių skaičiumi, kriminaliniais nusikaltimais ir kitom nedorybėm. Ir paskutinėje vietoje – emigruojančiųjų iš šalies skaičiumi. Šalį paliko 1 milijonas jaunų darbingų žmonių. Negražiai atrodome atlyginimais, pensijomis – žmonių gerovės rodiklių sąraše Europos valstybių tarpe esame paskutinieji.

Taip ilgai negalėjo tęstis. Valstybės skola vienam gyventojui pasiekė 5 tūkstančius 900 eurų. Emigracija augo ne vien dėl sunkių pragyvenimo sąlygų, bet ir dėl nepagarbos žmogui, socialinio nuosmukio, nesaugių gyvenimo sąlygų, pažadų nevykdymo. Pvz., socialdemokratai, jų valdymo partneriai ne vieną kadenciją žadėjo įvesti progresinius - tarifinius pajamų mokesčius, bet pažadai pažadais ir liko. Šiandieną Lietuvoje apmokestinamas skurdas, didėja tarp jo ir turtingųjų atskirtis. Esantys regresiniai mokesčiai tą atskirtį ir gilina, ir platina. Taip bus, kol daug uždirbantys mokės mažus mokesčius ir mažai uždirbantys – didelius. Dėl to žemiau skurdo ribos gyvenančių nuo 18 proc. išsaugo iki 25 proc., didžioji gyventojų dalis balansuoja ties skurdo  riba. Tuo pačiu MMA yra 380 eurų, apie 100 tūkstančių dirbančiųjų ir tokios negauna. Nedidelis procentas turtuolių, stambių įmonių vadovų mėnesiniai atlyginimai siekia net 6788, 6452, 5917 ir t.t. eurų. Ne ką mažiau uždirba ir tų įmonių direktorių pavaduotojai, padalinių vadovai.

Iš krizės metu šaltyje gyvenusių 638 tūkstančių pensijų gavėjų iki 2016 metų pabaigos mirė 167 tūkstančiai. Krizės metu priverstinai buvo sumažintos pensijos. Krizei praėjus, valdantieji pasirūpino sau, teisėsaugos atstovams ir kitiems turtingiesiems sumažintas pensijas sugrąžinti, o sunkiai gyvenančiai, vargstančiai gyventojų daliai, dirbusiems pensininkams grąžinta dar ne viskas. Mirusiems pensininkams jų pensijas iš viso nutarta negrąžinti. Tai nepagarbus iššūkis, nemeilė eiliniam dirbančiam ar dirbusiam žmogui.

Buvęs Seimas buvo priėmęs Seimo statuto papildymo straipsnį – į Seimą neišrinktiems seimūnams išmokėti didžiules 1milijono 400 tūkstančių eurų išeitines kompensacijas. Daugiau kadencijų dirbusiems jos siekia net 20 – 25 tūkstančius eurų.

Kreditų valdytojai per viešuosius pirkimus lengva ranka, be atsakomybės už pasekmes iššvaisto, galimai ir pavagia milijonus. Tai ir „auksinių“ šaukštų skandalas, ir VRK vadovų noras įvesti nepatikrintą elektroninę balsų skaičiavimo sistemą, ir nesusipratimai uždarant seną ir ruošiant statyti naują atominę elektrinę (atsisakius jos statybos, tik tarsi į balą išmesti dideli pinigai). Operos ir baleto teatro scenos remontas ir VEK pramogom ištaškyti pinigai nurašomi iš mokesčių mokėtojų kišenės. Iššvaistomi milijonai, o kaltininkai neišaiškinami. O jeigu ir išaiškinami, tai teismai juos pamalonina. Nejaukiai turėtų jaustis alkoholinių gėrimų gamintojai, jų užtarėjai Seime, bandantys „prastumti“ palankius užsakovams įstatymus. Šiandieną tai labai aktualu, vykdant kovą su alkoholizmu.

Žmones piktina Seimo narių perteklius. Jų nepagrįstai dideli atlyginimai, gausa privilegijų. Vidutinė Seimo nario alga 2551 euras plius neapmokestinamos 777 eurų vadinamos kanceliarinės išlaidos. Seimūnams talkininkauja net po tris padėjėjus su visai neblogais atlyginimais. Net 53 tūkstančiai valstybės tarnautojų, neskaitant statutinių tarnybos žmonių armijos su solidžiais jų vadovų atlyginimais, priedais, tryliktaisiais išsimokėjimais, naudojasi tarnybiniais automobiliais, nepagrįstomis mokesčių mokėtojų lėšomis komandiruotėms.

Visa tai erzina žmones, kelia jų nepasitikėjimą valdžia, biurokratizmu. Neatsitiktinai sklando kalbos, kad „prie rusų buvo geriau“. Tokia besiklostanti padėtis griauna pasitikėjimą valstybe, ardo jos pamatus. Dėl to Nacionalinio saugumo įstatymas buvo papildytas korupcijos, socialinės atskirties ir skurdo sąvokomis.

Žadėta rinkimų metu pertvarka turi būti įgyvendinama: priimti pajamų progresinių - tarifinių mokesčių įstatymus, kaip galimybę socialiniai atskirčiai mažinti, socialiniam teisingumui pasiekti. Buvo žadama, turintiems pajamas per 1000 eurų, taikyti šį įstatymą.

Išrinktas dvyliktasis Seimas, kuriame Valstiečių ir žaliųjų sąjunga turi net 56 savo atstovus, tarsi atsakas buvusios valdančiosios daugumos savanaudžiams. Sukruto širšynas.

Seimas, Vyriausybė pradėjo pažadus vykdyti. Kilo pavojus buvusiesiems, kurie ėmėsi kompromituojančių veiksmų net nepradėjus Seimui dirbti. Visais jų žinioje esančiais žiniasklaidos kanalais pradėta skelbti naujojo Seimo griūtį, jo ir jo vadovų nulinę kompetenciją, ypač savo šeimininkų padrąsintas, įsismaginęs televizijos laidas vedantis, prokurorų manieromis, veido išraiška, balso tonu manipuliuojantis visų sričių „ekspertas“ LRT televizijos žurnalistas arogantiškas Edmundas Jakilaitis, išgarsėjęs savo jaukia vila gražioje Žeimenio parko teritorijoje. Žiniasklaida pasišaipo –„turtina“ tos vietovės kultūros paveldą, pavadinęs ją keistu Jochaidiliškių vardu. Už „nuopelnus“ LRT vadovų jis buvo apdovanotas „Auksinės bitės“ statulėle.

 

Atgal