VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

12 03. Porinkiminė panorama (I) arba kas yra kas – už ką norėta balsuoti ir už ką nubalsuota

Aleksandras Kavoliūnas 

Praūžė rinkimai dviejose pasaulio vietose – kaip dangus ir žemė besiskiriančiose viena nuo kitos… Ką turime..?

JAV. Demokratų pusė… Kai visas krikščioniškasis pasaulis džiaugiasi, ir net popiežius agitavo prieš demokratus ir jų atstovę Hillary Clinton (apie tai kiek vėliau), kiti degina nugalėtojo atvaizdus… Iškart po rinkimų pasipylė masinės demonstracijos, lydimos riaušių: automobilių deginimo, studentų kiršinimo, muštynių gatvėse ir t. t. Kažin už kokią demokratiją šitie protestuotojai kovoja tokiomis priemonėmis… Ir kas visai nebūdinga protestuotojams, šie, lyg kokia stebuklinga lazdele pamojus, nepavirto chaotiška mase, bet aiškiai organizuoti ir kažkieno vedami pradėjo kovą…

Kas gi tas jų užkulisinis organizatorius ir dirigentas? Ogi pralaimėjusios kandidatės komandos finansuotojas Džordžas Sorošas ir Co. Jis – tikrasis rinkimų kompanijos vadovas, ne kas kitas. Nors kalbant apie gatvėse siaučiančius H. Clinton gerbėjus, tai jie ne tiek protestuoja, kiek turbūt susipainioję tarp lapkričio 8–osios ir 9–osios dienų tebeieško rinkiminių urnų, kad ištaisytų padėtį...

Šiek tiek apie Dž. Sorošą ir Hillary Clinton rinkimų užkulisius... JAV spaudoje vis pasirodantys straipsniai apie jį paneigia atsirandančias užuominas, neva puolimai prieš milijardierių yra antisemitų darbas. Viena „kiečiausių“ jo kritikių yra žydų tautybės publicistė Reičel Erenfeld. Dar 1997 m. straipsnyje „Dž. Sorošo planas narkotikų įteisinimo, mirties ir labdaros klausimais“ ji rašė, kad „filantropas“ Sorošas, užuot šelpęs meną, mokslą ir vargšus, finansuoja kampanijas įgyvendinant eutanaziją ir narkotikų įteisinimą“. Priminsiu, kad ir Lietuvoje jis pasižymėjo metadono programa – „nuoširdžiomis“ pastangomis silpnesnio narkotiko pagalba gydyti narkomanus, lyg alkoholikui padėtų silpnas alus ar sidras...

„Jis naudoja pinigus siekdamas pakeisti ar, tiksliau sakant, sugriauti Vakarų pasaulio, o ypač Amerikos, moralines vertybes ir pažiūras“.

Kitas, tikrai ne antisemitinis leidinys „The New York Times“ pašiepia Dž. Sorošo megalomaniją, nepaprasto išdidumo apraiškas: „Aš esu savotiškas deus ex machina – aš esu kažkas nenatūralaus“, – kalba apie save Sorošas. „Aš save įsivaizduoju tam tikros rūšies dievu“, – tikina jis.

Kaip dievas jis elgiasi ir spręsdamas kitų žmonių likimus. Propaguodamas eutanaziją, Dž. Sorošas pasmerkė net savo tėvą, kuris, sirgdamas vėžiu, siekė gyventi. Tėvo laikysena pasipiktinęs Dž. Sorošas pareiškė: „Aš jį nurašau...“

Kodėl mes tiek dėmesio skiriame Sorošui? Todėl, kad šis žmogus – laikantis save pusiau dievu – artimas Hillary Clinton bendražygis ir vadovas! Spaudoje jo pasisakymai dvelkia jei ne šizofrenija, tai didybės manija – tikrai… Ar normalus žmogus drįstu save taip apibūdinti, kaip tai daro šitas: „Aš esu dievas, aš sukūriau viską… Aš kontroliuoju Ameriką ir Hillary Clinton…“ Na dėl vadovavimo Clinton, tai nelabai kas ir abejoja – nesunku patikėti, kad jis tikrai kontroliavo Hillary Clinton!

***

Dabar apie popiežiaus pasisakymą apie rinkimus. Katalikų bažnyčios rinkiniame biuletenyje buvo parašyta, kad balsuoti už demokratus – „mirtina nuodėmė“! San Diego miesto katalikų bažnyčia rinkiminėje medžiagoje įspėjo, kad Hillary Clinton buvo satanistė ir balsavimas už demokratus būtų tolygus rinkėjų „įmetimui į pragarą“. Išdalintuose bukletuose ir kitoje agitacinėje medžiagoje buvo minimi demokratų palaikomi abortai ir išdėstyta oficiali Bažnyčios nuomonė šiuo klausimu, kuri, be abejonės, yra smerkianti! Dar po dviejų savaičių viename iš biuletenių „Katalikų balsavimas“ buvo svarstomos socialinės problemos ir maldaujama rinkėjų laikytis „katalikiškos pasaulėžiūros“.

Kodėl tokia Bažnyčios reakcija? Gal ir iš dalies dėl Hillary Clinton komandos narių užkulisinės veiklos. Pvz., Clinton reklaminės kompanijos vadovas Džonas Podesta – satanistas. Jo ryšiai su pasaulinio garso sataniste Marina Abramovič – jokia paslaptis. Dar jaunystėje skutimosi peiliuku išsiraižiusi ant pilvo komunistinę žvaigždę, Abramovič ir vėliau nenutraukė okultinių ryšių: net iki numirėlių kraujo ragavimo satanistinėse orgijose. Su Abramovič artimus ryšius palaikė ir pop muzikos atlikėja Lady Gaga, kuri mielai dalyvavo Clinton rinkiminėje kompanijoje su tokiomis roko žvaigždėmis kaip Madona ir kitomis.

WikiLeaks (ne pelno siekianti organizacija, priskiriama tiriamajai žurnalistikai, kurios pagrindinė veikla yra skelbti originalius, slaptus ir neredaguotus dokumentus) atskleidžia ir daugiau faktų apie Džoną Podestą: jo ryšius su JAV Atstovų rūmų eks spikeriu kongresmenu Deniu Hastertu (D. Hastertas buvo nuteistas 15 mėnesių kalėjimo už bankines machinacijas bandant nuslėpti savo seksualinius nusikaltimus berniukų imtynių komandoje, kuriai jis vadovavo prieš kelis dešimtmečius).

Dar apie Hillary Clinton ir jos pamėgius… Apie spiritistinius Clinton bandymus vienų laidotuvių metu pranešė jos vyras Bilas Clintonas, pareiškęs, kad ji kalbasi su mirusios Eleonoros Ruzvelt dvasia. Kaip jums tai patinka – Hillary Clinton nekromantijos seansai? Satanizmo pradžiamokslis… Ar tokios prezidentės jūs norėtumėte? Štai kokie okultiniai ryšiai tarp Marinos Abramovič, Džono Podestos, Hillary Clinton ir daugelių kitų iš jos komandos ir ją palaikančiųjų...

O ką žadėjo įvykdyti ponia H. Clinton, tapusi prezidente? Su H. Clinton Izraelis būtų priverstas grįžti į savo 1967 metų ribas ir Jeruzalė būtų padalinta. O Trumpas iš karto ruošiasi pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine ir palaikyti Izraelį prieš bet kokias SNO pastangas sunaikinti Izraelį prisidengus lozungu „Žemė už taiką!“

Taip pat ne naujiena, kad Clinton – abortų apologetės ir Planned Parenthood organizacijos (įsteigtos 1953 m.) steigėjos Margaret Sanger pasekėja. Gerai žinoma, kaip ten norėta spręsti juodaodžių negimusių vaikų klausimą... Kaip? Abortuojant arba „atsiurbiant gimdos turinį“, kitaip – nužudant žmogų.

Maža to, kad Hillary Clinton žadėjo federalinę pagalbą abortų gausinimui, ji net buvo pasiruošusi leisti nutraukti negimusio vaiko gyvybę vieną dieną prieš jam gimstant. Beje, kuo tai skiriasi nuo satanistinių ritualų, kurių metu žmogui gyvam diriamas kailis, ir dažniausiai tai – vaikai?!

Abortų industrija Clinton kampanijai paaukojo milijonus dolerių… Toks prie tokio tik ir telimpa. Nesiskiria nuo jų ir B. Obama, kuris iš kailio nėrėsi dėl H. Clinton…

Gi D. Trumpas rengiasi dauginti gyvybę palaikančius įstatymus!

...O ką jau kalbėti apie taip visų garbinamo Obamos mentalitetą, kuris savo nedviprasmiškais pareiškimais atsiskleidė kaip musulmonų draugas..?! Kiek dar galima ir kokiu tikslu įsileisti milijonus migrantų, kuriems svarbi tik valdžios finansinė parama... O gal tam, kad be galo ir krašto gausinti sau palankų elektoratą, kuris amžinai palaikytų liberalią demokratų partiją?

Ko gero toks ir buvo Hillary Clinton bei demokratų partijos tikslas. Jai prezidentaujant šalies sienų likimas taptų dar blogesnis nei prie Obamos! Migrantų dėka norėta paversti JAV marginalizuota, o ne turtinga bei klestinčia nacija. Radikalusis islamas lyg Trojos arklys buvo ruošiamas įžengimui į vieną iš progresyviausių pasaulio šalių, kad sunaikintų pamatines JAV vertybes! Toks buvo ir Dž. Sorošo planas – panaudojant Hillary Clinton integruoti kuo daugiau nelegalų į šalį, kad amžiams pakeistų Amerikos veidą! Bet ačiū Dievui, jiems nepasisekė! Obamomanijos era baigėsi!

Dabartinis JAV prezidentas D. Trumpas siekia užtikrinti sienų saugumą, tikrinti imigrantų, pretenduojančių į teisinį šalies statusą, ketinimus, palaikyti šalies įstatymus bei Amerikos vertybes! Taip pat D. Trumpas siekia atstatyti ginkluotąsias pajėgas, padidinti atlyginimus ir padaryti armiją dar šlovingesnę, kad joks priešas nepažeistų galiojančių susitarimų, o jei pažeistų, kad prisiimtų visą atsakomybę už galimas pasekmes!

Ir stebina ne tik JAV medijų melas prezidento rinkimų metu, bet ir mūsų spaudos puolimas prieš Trumpą per rinkimus ir po jų. Jei krikščionys palaiko rinkimų laimėtoją, o kita pusė – ne, tai kam ta kita pusė priklauso, jei neigia vieną svarbiausių Dievo principų – saugoti gyvybę?! Jei viena elektorato pusė krikščioniška, o kita prieš ją, tai ką atstovauja ta, kuri už abortus? Ta, kuri apdovanoja ir palaiko vaikžudžius… Negi moralės klausimai mūsų šalyje nebeaktualūs?

Dar ir dabar besitraukianti iš Baltųjų rūmų B. Obamos administracija reikalauja, kad mokyklos turėtų leisti mokiniams eiti į tualetus tos lyties, kuria vaikas jaučiasi, net jei pagal gimimą ir yra priešingos. Tačiau iki šiol keliolika valstijų ribojo tokį sprendimą. Jei aukščiausiasis teismas išaiškintų, kad toks ribojimas nekonstitucinis, tai sudarytų precedentą liberaliau spręsti klausimus susijusius su lytimi, traktuojant ją kaip pasirenkamą, o ne įgimtą tapatybę.

Manau, kad dabar prezidento rinkimus laimėjus Donaldui Trumpui, teismas liks konservatyvus ir galutinai bus sustabdytas sveiku protu nesuvokiamas Barako Obamos, pasižymėjusio kaip mokyklų WC reformatoriaus, siautėjimas…

Na, o jei JAV prezidentas Trumpas ir buvo prisidirbęs savo laiku, tai karalius Dovydas savo laiku ne mažiau nusidėjo, bet Dievas jį vadino vyru pagal savo širdį.

Tie krikščionys ir ne krikščionys, kurie balsavo prieš D. Trumpą, buvo įtakojami demoniškos Hillary Clinton dvasios! O kur dar jai iškelta byla dėl išsiųstų 650 000 elektroninių laiškų?! FTB agentai konfiskavo nešiojamąjį kompiuterį, kuriuo laisvai naudojosi viena artimiausių H. Clinton padėjėjų ir draugių, islamo džihadistams prijaučianti Huma Abedin, ir jos vyras pedofilas Anthony Weineris…

Šią medžiagą FTB direktorius Džeimsas Comey pateikė JAV Kongresui, FTB tiriant seksualinio turinio žinutes, kurias siuntinėjo A. Weineris.

***

Kaip sakiau, kad D. Trumpas taps sekančiu JAV prezidentu, taip ir įvyko! Margaret Sanger (Planned Parenthood organizacijos įkvėpėjos) gerbėjos elektoratas liko it musę kandęs...

Nors dabar aišku, kad dar bus visko, bet taip pat aišku, kad esant Donaldo Trumpo apsuptyje tokiems žmonėms (su savo moralinėmis savybėmis bei tikėjimu į Kristų) kaip Benas Karsonas, kandidatas į būsimuosius JAV sveikatos ministrus, daktaras–neurochirurgas, dar vadinamas „auksinėmis rankomis“ ar JAV premjeras ministras Maikas Pensas, kuris rinkiminės kampanijos metu nuolat buvo šalia D. Trumpo, galima drąsiai tikėtis pačių geriausių permainų šioje galingiausioje pasaulio valstybėje, nes dar nė vienas Viešpačiu pasitikintis niekada nebuvo ir nebus nuviltas! Juk ir Raštas sako: “Kiekvienas, kuris Jį tiki, nebus sugėdintas” (Romiečiams 10, 11).

Todėl šiais Donaldo Trumpo artimiausio bendražygio žodžiais ir norėčiau baigti savo rašinį:

„Priklaupkit ir sulenkit kelius šių rinkimų metu ir po jų. Melskitės už mūsų šalį. Melskitės ne tik kad Dievas būtų mūsų pusėje, bet kad ir mes būtume Jo pusėje.

...Aš iš tiesų visa širdimi tikiu, kad tai, kas buvo tikra ir nepajudinama ne vieną tūkstantį metų, tikra ir šiandien. Kad jei Jo žmonės (krikščionys), kurie vadinasi Jo vardu, nusižemins ir melsis, Jis išgirs iš Dangaus ir išgydys mūsų žemę! Mes vieninga nacija Dieve, nedalijama, laisva ir visiems teisinga.

...Ir viskas, ką aš šiandien žinau, kad Jis reikalingas man labiau, negu kada nors… Kristus yra mano gyvenimo centras ir mano šeimos centras“ – Maikas Pensas, JAV premjeras.

                      ***

Štai tokio nusiteikimo linkėčiau ir mūsų politikams, nes tikrieji bei viską lemiantys pokyčiai prasideda žmogaus širdyje! Širdis turi būti paliesta Dievo meilės, ir tik tada tokia širdis keičia asmenybę ir kreipia ją link gero. Tada nereiks nei draudimų alkoholiui, nei kitų į jį panašių. Tokios širdies nuostatos kol kas geriausia prevencija ne vien nuo alkoholizmo, bet ir daugelio kitų visuomeninių ydų…

Šiomis dienomis verčiami ne tik nauji JAV istorijos, o kartu ir Europos, bet ir paskutinieji žmonijos bei planetos, vardu Žemė, puslapiai... O paskui – teismas.

Apie tai pranašavo ir septintasis nuo Adomo, Henochas: “Štai atėjo Viešpats su miriadais savo šventųjų įvykdyti teismo visiems ir apkaltinti visų bedievių dėl visų bedieviškų darbų, kuriuos jie bedieviškai vykdė, ir dėl visų piktų žodžių, kuriuos prieš Jį (Kristų) kalbėjo bedieviai nusidėjėliai” (Judo 1,14–15).

Todėl itin svarbu, kokius žmones renkame į savo šalies Parlamentą – ką jie paliks po savęs: ar išdegintą žemę su neatsakytais žmonių poreikiais ir prarastomis širdžių viltimis, ar žydinčius sodus…

Atgal