VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

12.03 Ar pakanka atsiprašyti ne tik už chamizmą?

Vaclovas Volkus

Žmonės, nusivylę praėjusių kadencijų seimais, rinkdami dvyliktąjį Lietuvos respublikos 2016-2020 metų Seimą, į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovus dėjo viltis, kad jie bus atviri, visiems teisingi, sąžiningai dirbs visos tautos gerovės labui, įves valstybėje tvarką ir griežtą valdžioje esančių piktnaudžiautojų teisinę atsakomybę.

Šiandieną išrinktas Seimas, jo valdančioji dauguma, vykdydama priesakus rinkėjams, žada mažinti biurokratų – valstybės tarnautojų aparatą, apriboti privilegijas visų grandžių valdantiesiems, visomis išgalėmis tesėti tai, ko rinkėjai prašė ir kas buvo jiems pažadėta.

Ne vieną kadenciją politinė pažadukų ir savanaudžių švytuoklė, svyravusi į kairę ir į dešinę, pagaliau išsekus tautos kantrybei sustojo per vidurį - ties Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Ne juokais subruzdo tos, kaip save vadina, „su politine patirtimi“, savimi besididžiuojančios, savanaudžių, švaistūnų, demagogų tautą skurdinančios jėgos, privertusios dinamišką tautos jaunimo dalį ieškoti duonos užsieniuose. Statistika byloja, kad šių metų gruodį Tėvynę paliks - emigruos milijoninis tautietis. Tauta nyksta. Tai buvusių valdančiųjų gobšumo, kompetencijos nebuvimo rezultatas.

Kai kas nepatenkinti rinkimų rezultatais per savo paklusniai tarnaujančios žiniasklaidos vadovus, solidžiai apmokamus žurnalistus – politologus, organizavo (nežinia už kieno gražias akis) viešoje erdvėje negarbingą, savanaudišką šmeižtais, patyčiomis paremtą kovą prieš naujai išrinktąją valdžią, žadančią atsinaujinimą ir permainas. Mano nuomone, tai primena trijų Rusijos televizijos kanalų propagandines laidas, transliuojamas į Lietuvą, šmeižiančias jos pasirinktą Vakarų politinio, ekonominio ir kultūrinio vystymosi kelią, iškraipančias tikrovę, pagrįstas melu. Šaipomasi iš mūsų vakarietiškos demokratijos kasdieniame gyvenime.

Štai apie ką kalba mūsų valstybinės televizijos faktai. Įsigilinkime į 2016 metų lapkričio 14 ir 15 dienos LRT programos laidas „Dėmesio centre“, vedamas žurnalisto Edmundo Jakilaičio, kuris, akivaizdžiai nesiskaitydamas su Žurnalistų sąjungos Etikos kodekso esminiais principais, sukvietė arogantišką vienminčių grupelę, kurioje dalyvavo R. Valatka, V. Bruveris, P. Gritėnas, o po to organizavo pokalbį su iš vakaro išrinktu Seimo pirmininku, mokslų daktaru, profesoriumi Viktoru Pranckiečiu. Šios laidos sukėlė žmonių pasipiktinimo audrą. Buvo žeminama ir išjuokiama Valstiečių ir žaliųjų sąjungos išrinktųjų nulinė politinė kompetencija, buvo sėjama didžiulė, įžūli nepagarba V. Pranckiečiui, kuris dar net nebuvo pradėjęs eiti savo naujųjų pareigų. Štai kokį įvaizdį minėtose laidose viešoje erdvėje formavo jų vedėjas, žurnalistas E. Jakilaitis su savo bendrais tūkstančiams Lietuvos ir kaimyninių šalių žmonių. Žmonės išgirdo teiginius, kad iš visų pakampių per tautos nesusipratimą išrinkti Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai į Seimą, kad jie sugadins, kas pasiekta, valdžios darbų organizavimą suvels, koks esąs nesusipratimas, pusė Seimo narių bus nepartiniai, be politinės patirties, nesant atsakomybės prieš partiją išsivaikščios, koalicija esą subyrės. Buvo formuojama nuomonė, kad per 26 Lietuvos nepriklausomybės metus tokio Seimo politinio nulio ir pirmininko nebuvo. Kaip taip kvailai, neapgalvotai rinkimų metu pasielgė tauta – stebisi pokalbio dalyviai. Kliuvo ir vadinamam „mentui“, buvusiam policininkui Sauliui Skverneliui, partijos pirmininkui Ramūnui Karbauskiui, kuris nenori aukštų pareigų valdžioje. Esą, jis kratosi konkrečios atsakomybės, todėl neima valdžios vairo į savo rankas. Minėtose laidose buvo gausu šmeižto, patyčių ir įžūlumo.

Kitą savaitę tas pats žurnalistas E. Jakilaitis per tą pačią laidą, sukvietė grupelę suinteresuotų žmonių aptarti alkoholio kontrolės ir vartojimo Įstatymo projektą, kurios metu toleravo naujai išrinkto Liberalų sąjūdžio atstovo Simono Gentvilo įžūlų pasityčiojimą iš amžinųjų krikščionių bažnyčios vertybių ir tradicijų, pasisakymą, kad jis Seime balsuos už šį aptariamą įstatymą tada, jeigu per Mišias bažnyčioje kunigai viešai atsisakys vartoti alkoholį. Tai cinizmas, grubiai žeidžiantis tikinčiųjų jausmus.

Žmonių pasirinkimo, balsavimo valią reikia gerbti, nesityčioti iš jos, netrukdyti ją išrinktiesiems vykdyti ir įgyvendinti žadėtus pažadus. Nedovanotina yra toleruoti tokias E. Jakilaičio laidas.

Atgal