VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Į pradžią

04.16. Naujausios žinios

Tarp Kauno rajone rastų partizanų dokumentų – raportai, karo lauko teismo nuosprendžiai

2018 m. balandžio 10 d. rytą, Šališkių (Kauno r.) girininko pavaduotojas Juozas Genevičius, atlikdamas sklypų ribų žymėjimo darbus miške ties Kauno rajono Alšėnų seniūnijos Girininkų I kaimu, pastebėjo žemės paviršiuje kyšančio metalinio bidono viršų. Atidarius bidoną buvo rasti permirkę dokumentai ir rankinė granata. Taip pat netoliese rasta keptuvė. 

Lietuvos ypatingojo archyvo/Facebook.com nuotr.

Anot J. Genevičiaus, apie 200 m nuo radinio vietos pokario metais buvo partizanų bunkeris. 1945‒1952 m. šiose apylinkėse veikėLietuvos laisvės kovos sąjūdžio PietųLietuvos srities Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanai.

Padedant Lietuvos centrinio valstybės archyvo restauratoriams, buvo atlikta pirminė apžiūra, kurios metu nustatyta, kad didžiąją dalį rastų dokumentų sudaro 1951 m. balandžio 24 d. išleisto laikraščio „Partizanas“ Nr. 4(18) egzemplioriai. Šį laikraštį nuo 1949 m. liepos iki 1953 m. kovo leido Pietų Lietuvos srities štabas. Be laikraščio „Partizanas“, bidone buvo apie 8 įvairaus dydžio ir storio dokumentų ritinėliai.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo restauratoriams pavyko „išlukštenti“ vieną geriausiai išsilaikiusių dokumentų ritinėlių. Jame rasti įvairūs Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno tėvūnijos 1950 m. gruodžio mėn.–1952 m. balandžio mėn. dokumentai: raportai, pranešimai, žinios apie veiklą, ūkinių gėrybių apyskaitos, partizanų karo lauko teismo nuosprendžiai ir nuteistų asmenų likvidavimo aktai. Dauguma dokumentų pasirašyti Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno tėvūnijos vado Povilo Pečiulaičio-Lakštingalos (saugumo suimtas 1952 m. rudenį).

Rasti Lietuvos partizanų dokumentai bus restauruojami Lietuvos centriniame valstybės archyve, o saugomi Lietuvos ypatingajame archyve. Po restauravimo, dokumentai bus suskaitmeninti ir pateikti visuomenei susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo skaityklose. Bidonas ir keptuvė perduoti Genocido aukų muziejui.

Lietuvos ypatingasis archyvas prašo visuomenės, radus Lietuvos partizanų dokumentus, nebandyti jų ardyti, atskirti lapus ir jokiu būdu dokumentų nedžiovinti. Apie radinį pranešti Lietuvos ypatingajam archyvui, o iki kol atvyks archyvo atstovai, radinį reiktų sudėti į plastikinį maišą ir laikyti jį vėsioje, nuo saulės spindulių apsaugotoje vietoje arba šaldytuve.

Visuomenininkai kviečia pažymėti Lietuvos Trispalvės šimtmetį

Balandžio 25 d. 12 val. Vilniuje, bus prisiminta ir paminėta svarbi Lietuvos 100-mečio istorijos data, kuomet 1918 balandžio 25 d. Lietuvos Taryba patvirtino Lietuvos trispalvę tautinę vėliavą.

Ta proga visuomeninių organizacijų atstovai iš  Vilniaus Nepriklausomybės aikštės prie Seimo surengs iškilmingą eiseną su trispalvėmis Vilniaus Gedimino prospektu  iki Daukanto aikštės.

 „Kviečiame dalyvauti visus piliečius ir organizacijas, didelius ir mažus. Su Trispalve mūsų didvyriai grūmėsi ir mirė už Lietuvos laisvę. Su Trispalve susitelkę į Sąjūdį atkūrėme valstybę. Su Trispalve buskime ir kilkime naujai Sąjūdžio bangai – susigrąžinkime tikrą Tautos laisvę ir Valstybės nepriklausomybę. Tegul Trispalvė kreipiasi į kiekvieno protą ir širdį! Eisenos Trispalvių jūra teprimena: LIETUVA VISAD LAUKIA!“, – sako vienas iš Trispalvės pagerbimo iškilmių rengėjas Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo pirmininkas Romas Pakalnis.

1917 m. birželio 6 d. Lietuvos visuomenininkai puoselėjantys viltį atkurti Lietuvos valstybę pasitarime pas J. Basanavičių nutarė būsimos laisvos Lietuvos vėliavos spalvas išrinkti iš tautinių spalvų. 1918 m. balandžio 19 d. Komisija, į kurią įėjo J. Basanavičius, A. Žmuidzinavičius ir T. Daugirdas nusprendė, kad Lietuvos vėliavą sudarys trys vienodo pločio horizontalios juostos – geltona, žalia, raudona. 1918 m. balandžio 25 d. Lietuvos Tarybos nariai: S. Banaitis, J. Basanavičius, M. Biržiška, K. Bizauskas, P. Dovydaitis, S. Kairys, P. Klimas, D. Malinauskas, V. Mironas, A. Petrulis, A. Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugaitis, A. Stulginskis, J. Šaulys, K. Šaulys, J. Šernas, J. Vailokaitis, J. Vileišis patvirtino šį projektą.

Apdovanoti jaunieji mokslininkai 

Balandžio 13 dieną, Švietimo ir mokslo ministerijoje, apdovanoti Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo nugalėtojai. Pirmoji vieta šiemet skirta penkių darbų autoriams. Pirmosios vietos laimėtojai tampa kandidatais atstovauti Lietuvai 2018 m. jubiliejiniame 30-jame ES jaunųjų mokslininkų konkurse, rugsėjo 14–19 dienomis vyksiančiame Dubline. Kas važiuos į Dubliną, paaiškės gegužės mėnesį, kai jaunieji mokslininkai atsiųs patobulintus darbus.

Pirmosios vietos laimėtoju tapo Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos dvyliktokas Vilmantas Runas už darbą „Grafeno baterijų gamyba ir tyrimas“, darbo vadovė Irena Skamarakienė. Darbo tikslas – pagaminti, ištirti savybes ir praktiškai panaudoti grafeno baterijas (superkondensatorius). „Turbūt kiekvienas susiduriame su greitai išsikraunančių, trumpą tarnavimo laiką ir nedidelį įkrovimo ciklų skaičių, turinčių baterijų problema. Baterijos dažniausiai išsikrauna ne laiku ir ne vietoje, tuo metu kai jų labiausiai reikia ir aplinkui nėra kitų elektros energijos šaltinių.

Šiuolaikinių baterijų didžiausias trūkumas ilgas įkrovimo laikas. Dėl visų šių priežasčių nusprendžiau pasigaminti grafeno bateriją. Grafenas – tai ploniausia kada nors dirbtiniu būdu gauta medžiaga – milijoną kartų plonesnė už žmogaus plauką. Ji taip pat yra tvirčiausia medžiaga pasaulyje (200 kartų tvirtesnė už plieną), bet nepaisant šios savybės grafenas labai lengvas ir lankstus“, – sako jaunasis mokslininkas.

Pirmoji vieta skirta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos dvyliktokei Gabijai Imbrasaitei už darbą „Bioplastiko su mėlynuoju pelėsiniu grybu Penicillium roqueforti poveikis kriaušių nokimui ir laikymuisi“, darbo vadovas Pranas Viškelis. 2014 m. pradėto tyrimo tikslas – ištirti bioplastiko su gryna mėlynojo pelėsinio grybo Penicillium roqueforti kultūra poveikį kriaušių nokimui ir išsilaikymui. Pasak Gabijos, svarbu rasti būdą apsaugoti nuo gedimo daržoves ir vaisius nenaudojant įvairių kenksmingų cheminių medžiagų. Kaip alternatyvą cheminiams preparatams galima naudoti valgomąsias plėveles bei įvairius mikroorganizmus ir taip, prailginus maisto tinkamumo vartojimui trukmę, sumažinti išmetamo maisto kiekius ir prisidėti prie globalios maisto švaistymo problemos sprendimo.

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro ugdytinės Kotryna Šikšnelytė ir Vakarė Bakaitė pirmąją vietą iškovojo už darbą „Ar chlorofilas gali būti taršos bioindikatorius?“, darbo vadovė Donata Žiaukrienė. Tirdamos skirtingo užterštumo vietose – parke, miške, geležinkelio ir uosto teritorijose, intensyvaus eismo zonose – augančias pienes ir gysločius merginos nustatė, kad chlorofilo koncentracija priklauso nuo vietovės užterštumo ir jis gali būti naudojamas kaip taršos bioindikatorius, o žinant užterštas vietas galima greičiau imtis priemonių ir efektyviau mažinti taršą.

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dvyliktokas Linas Šepkauskas pirmąja vieta apdovanotas už darbą „Nuotekų dumblo komposto įvertinimas naudojant biotestus“, darbo vadovė Vaidilutė Šepkauskienė. Nuo 2016 m. atliekamo tyrimo tikslas – įvertinti nuotekų dumblo ir nuotekų dumblo su drožlėmis toksiškumą naudojant rapsų (Brassica napus) ir kompostinių sliekų (Eisenia hortensis) biotestavimo metodus. „Lietuvoje, taip pat ir Akmenės rajone, nuolat didėja nuotekų dumblo kiekiai. Norint jį panaudoti žemės ūkyje, būtina ištirti dumblo sudėtį cheminiais metodais, įvertinti visų nuotekų dumble esančių medžiagų komplekso poveikį gyviesiems organizmams, naudojant biologinius toksiškumo nustatytumo testus“, – kodėl jo tema aktuali, aiškina L. Šepkauskas.

Vilniaus Žirmūnų gimnazijos dvyliktokei Medai Vaitkevičiūtei pirmoji vieta skirta už darbą „Dygliuotojo šaltalankio (Hippophae rhamnoides) lapuose esančių medžiagų alelopatinis poveikis pasirinktoms augalų rūšims“, darbo vadovė Vilma Baužienė. Tyrimas atskleidė, kad dygliuotojo šaltalankio lapų cheminės medžiagos turi alelopatinių savybių ir slopina piktžolių augimą. Šių augalų lapuose esanti Vanilino rūgštis padeda kovoti su piktžolėmis ir galėtų būti naudojama auginant ekologiškus vasarinius kviečius.

Nacionalinį Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso etapą rengia Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkurso parneris – Valstybinis patentų biuras. Rėmėjai: UAB „Savaitė“, žurnalas „Ar žinai, kad“, leidykla „Šviesa“. Darbus vertina, mokinius konsultuoja šalies universitetuose ir mokslo centruose dirbantys mokslininkai. Vertinamas pateikto darbo originalumas, moksliškumas, profesionalumas ir kruopštumas, tyrimo metodikos naujumas, savarankiškumas, darbo tęstinumas, darbo vizualinis pateikimas bei gebėjimas darbo tema diskutuoti su komisijos nariais. Šiemet konkursui buvo pateikta daugiau nei 60 darbų, iš kurių mokslininkų komisija atrinko 25 prizininkus.

Valstybinis patentų biuras apdovanojo KTU gimnazijos mokinę Gabiją Jurkevičiūtę, kurios darbas „Itakoninės rūgšties poveikis neuronų gyvybingumui“ bus nominuotas specialiojo Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) apdovanojimui gauti (darbo vadovas Paulius Čižas). Valstybinio patentų biuro komisija atsižvelgė į pasiūlyto techninio sprendimo ir jo inovatyvumo, kūrybiškumo, praktinio pritaikomumo bei darbo išbaigtumo ir sprendimo nuoseklumo kriterijus.

Specialusis mokslininko Juliaus Bogomolovo įsteigtas prizas atiteko Kasparui Mackevičiui iš Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos už darbą „Išperėjimo ir auginimo sąlygų poveikio naminės vištos (Gallus gallus domesticus) organizmui nustatymas tiriant maistą“ (darbo vadovė Angelė Urbonavičiūtė).

Puiki galimybė praleisti savaitę Šveicarijos Alpėse ir dalyvauti Tarptautinėje gamtos tyrimų savaitėje (International Wildlife Research Week) atiteko pirmosios vietos laimėtojai Gabijai Imbrasaitei. Dviejų darbų autoriai savo darbus bus pakviesti pristatyti Kinijoje vyksiančiame Mokslo ir technologijų inovacijų konkurse paaugliams (China Adolescents Science & Technology Innovation Contest). Tyrimą „Didžiosios ugniažolės (Chelidonium majus) ekstraktų priešgrybinių sąveikų su amfoteticinu b įvertinimas ir jų pritaikymas klinikiškai svarbių mikroskopinių grybų sukeltų infekcijų terapijai in vitro“ Kinijoje pristatyti kviečiami Viktorija Juščenko ir Rytis Skamarakas iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos (darbo vadovė Jolanta Žilionienė), o Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai Ugnė Steponavičiūtė ir Domantas Burba į šią šalį deleguojami su darbu „Įvairiakrūvių jonų skaičiaus poveikis sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum) vegetatyvinių dalių augimui terpėje su giberelinus sintetinančiomis rizobakterijomis“ (darbo vadovė Valentina Rakužienė).

Nacionalinis ES jaunųjų mokslininkų konkursas kasmet suburia gabiausius mokslinius tyrimus dar mokykloje pradedančius mokinius. Tai išskirtinė galimybė pristatyti savo darbus ir susipažinti su bendraamžių atliekamais tyrimais bei kuriamais išradimais, dalintis patirtimi ir gauti mokslininkų patarimų. Konkursu siekiama skatinti jaunus žmones siekti karjeros mokslo ir technologijų srityje.

Geriausių darbų autoriai siunčiami atstovauti Lietuvai tarptautiniame konkurse (European Union Contest for Young Scientists – EUCYS), kuriame dalyvauja 14–21 m. amžiaus jaunimas ne tik iš Europos šalių, bet ir iš JAV, Kanados, Kinijos, Korėjos, Turkijos ir kt. Mūsų šalies mokiniai šiame konkurse yra iškovoję 21 prizą.

Siūloma leisti užsieniečiams steigti Lietuvoje partijas

Teisingumo ministerija parengė pataisas, kurios leistų užsieniečiams Lietuvoje steigti partijas, palengvintų sąlygas tapti jų nariais.

Pataisos parengtos po Europos Komisijos (EK) pastabų, kad Lietuvoje esamas reguliavimas nesuderinamas su Europos Sąjungos (ES) teise. Dabar norėdami stoti į partiją Lietuvoje gyvenantys kitų ES šalių piliečiai turi be pertraukos pragyventi Lietuvoje penkerius metus. Steigti partijas gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai.

Pagal pataisas politinės partijos steigėjais ar nariais galėtų būti ES valstybės narės piliečiai, teisėtai atvykę į Lietuvą ilgesniam negu trijų mėnesių terminui ir deklaravę savo gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Ministerija tikisi, kad priėmus pataisas EK nutrauks ES teisės pažeidimo procedūrą ir „bus išvengta galimų didelių finansinių baudų“.

„Nepaisant pagal Lietuvos teisę esančių galimybių nebūnant politinės partijos nariu būti kandidatu per vietos savivaldybės ir Europos Parlamento rinkimus, Europos Komisija mano, kad galimybė visapusiškai naudotis politinėmis partijomis ir jų infrastruktūra yra esminis rinkimų kovos ir atitinkamai veiksmingo naudojimosi teise būti kandidatu (...) veiksnys“, – pataisą aiškina ministerija.

 Vyriausybėje vėl grįžtama prie  metro įstatymo projekto.  tačiau norima jį tikslinti. SIPA/Scanpix nuotr.

Lietuvoje pradėtas laivybos sezonas

Svarbiausiuose valstybinės reikšmės vidaus vandenyse pirmadienį pradedamas naujas navigacijos sezonas. Jis šiemet pradedamas 10 dienų anksčiau nei įprastai, tačiau tiek pat bus paankstinta ir sezono pabaiga, todėl bendra jo trukmė išliks nepakitusi – 199 paros. 

Šiandien, balandžio 16-ąją, navigacijos pradžia buvo paskelbta Nemunu nuo Kauno iki Atmatos žiočių ir Kuršių mariose nuo Atmatos žiočių iki Nidos, Klaipėdos bei valstybės sienos.  Laivybos sezonas prasidėjo ir Kauno mariose nuo Kauno hidroelektrinės iki Birštono, Nemune nuo Druskininkų iki Liškiavos, Neryje Vilniaus mieste, taip pat – Mituvos kanale.

Kituose vandens keliuose navigacija prasidės vėliau ir truks 24 paromis trumpiau – iki spalio 14 dienos, arba 175 paras. 

Statistikos departamento duomenimis, pernai vidaus vandenų transportu gabenta apie 2 mln. keleivių, arba 8 proc. daugiau nei 2016 metais.

Seimo nariai K. Masiulis ir V. Poderys Berlyne dalyvaus forume energetikos klausimais

 Seimo valdyba komandiravo Seimo narius Kęstutį Masiulį ir Virgilijų Poderį į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika). Seimo atstovai balandžio 17–18 dienomis dalyvaus Vokietijos Federalinės Vyriausybės rengiamame forume energetikos klausimais.

Šių metų renginys sutelks dėmesį į energetikos inovacijų naudojimą visuose sektoriuose. Diskusijose  dalyvaujantys pasaulio politikos formuotojai, energetikos ekspertai ir lyderiai iš pramonės, mokslo ir visuomeninių sektorių nagrinės naujas energetikos inovacijų galimybes ir iššūkius, energetikos pereinamąjį laikotarpį, atsinaujinančių išteklių indėlį į energetinį saugumą ir kt.

Šalies vadovė pasveikino išrinktąjį Juodkalnijos Prezidentą

 Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino išrinktąjį Juodkalnijos Prezidentą Milo Djukanovičių laimėjus rinkimus ir palinkėjo sėkmės bei stiprybės šiame atsakingame darbe.

Šalies vadovė išreiškė viltį, kad Prezidentui einant pareigas Lietuva ir Juodkalnija toliau tęs bendradarbiavimą dvišaliu lygiu ir NATO. Prezidentės teigimu, Juodkalnijai stiprinant dialogą su Europos Sąjunga, atsiveria ir daugiau galimybių šalims kartu siekti bendrų tikslų, užtikrinti savo piliečių interesus ir paskatinti žmones geriau pažinti vieniems kitus.

Visiems Juodkalnijos žmonėms Prezidentė palinkėjo vienybės, sėkmės ir klestėjimo.

SEB Inovacijų centre įsikurs futuristinės lauko reklamos kūrėjai

Tik ką pradėjusiame veikti SEB Inovacijų centre įsikurs skaitmeninės lauko reklamos sprendimus kurianti įmonė „COMOBA“. Pasak jos vadovo Andriaus Zavecko, kol kas analogiškos sistemos, kuri veiktų decentralizuotai ir įmonėms leistų lauko reklamą pirkti aukciono principu, pasaulyje dar nėra. 

„Rinkoje dar neturime tinkamų decentralizuotų skaitmeninės lauko reklamos priemonių, kurios veiktų panašiais principais kaip „Google‘o“ ar „Facebook‘o“ sistema. Dabar, kai vos keliais mygtukų paspaudimais galime pasiekti bet kurį pasaulio žmogų, manome, kad natūralus kitas žingsnis turėtų būti lauko reklamos galimybių plėtra. Todėl mes siūlome sukurti sprendimą, leidžiantį bet kurį turimą ekraną prijungti prie mūsų sistemos ir jame transliuoti reklamą, duomenis automatiškai gaunant iš serverio. Reklamos užsakovams nereikės keliauti pas daugybę reklamos vietų savininkų, o reklamos priemonių savininkai galės gauti pasyvias pajamas ir jiems nereikės samdyti reklamos vadybininkų“, – teigia A. Zaveckas.

Pasak SEB Inovacijų centro vadovo Andriaus Bolšaičio, tai, kad šis startuolis įsikurs Inovacijų centre, įmonei suteiks galimybių sparčiau plėtoti verslą. „SEB Inovacijų centras vienija tiek finansų specialistus, tiek inovatyvių technologijų žinovus – tokia ekspertų komanda padės šį ypač perspektyvų verslą nukreipti tinkama linkme. Dirbdama su banku kaip verslo partneriu „COMOBA“ galės betarpiškai bendrauti su banko ekspertais, greitai testuoti idėjas ar sprendimus su tikrais klientais“, – pažymi A. Bolšaitis.

„COMOBA“ įkūrėjo nuomone, nors Lietuvoje lauko reklamos skaitmeninimo mastas dar nėra toks didelis, kaip, pavyzdžiui, Londone, visiškai skaitmeninė ji gali tapti jau po trejų ar penkerių metų. „Prireikė kelių interneto revoliucijų, kol reklama internete tapo tokia kaip šiandien. Pirmiausia reklamą pertvarkė „Google“ su savo „AdSense“ įrankiais – jie leido įmonėms reklamuotis tiesiogiai nebendraujant su interneto svetainių savininkais ir mokėti tik už reklamos paspaudimus. Antroji revoliucija įvyko išpopuliarėjus socialiniams tinklams, kai sužinojome žmogaus pomėgius, interesus ir buvo galima dar labiau susiaurinti tikslines auditorijas. Pažanga neišvengiama ir lauko reklamoje – jau dabar pasaulyje yra testuojamos programos, kurios gali nustatyti pro lauko ekraną praeinančio žmogaus amžių, lytį“, – pasakoja A. Zaveckas.

„COMOBA“ yra vienas pirmųjų startuolių, įsikūrusių SEB Inovacijų centre. Startuolių veiklą Inovacijų centre prižiūrės rizikos kapitalo fondas „Nextury Ventures“. Jis yra SEB banko startuolių programos įgyvendinimo partneris. UAB „COMOBA“ įsikūrė praėjusių metų lapkritį, tačiau A. Zaveckas šią verslo idėją vysto jau daugiau kaip metus. Jis yra įkūręs ir daugiau startuolių, viena jų – amerikietiškų spurgų kavinė „Donut Lab“.

Kovą Vilniuje pradėjęs veikti SEB Inovacijų centras yra bendradarbiavimo ir inovacijų kūrimo erdvė finansinių ir kitų inovatyvių technologijų entuziastams, startuoliams bei sparčiai augti siekiančių mažų ir vidutinių įmonių atstovams. SEB Inovacijų centre taip pat įgyvendinami nemokami mažų ir vidutinių įmonių mokymai, vyksta renginiai bankininkystės, finansų technologijų, verslumo temomis

Reagavimo į orlaivius prie Baltijos valstybių sienų duomenys:  2018 04 09 - 2018 04 15

Balandžio 9-15 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai keturis kartus buvo keliami atpažinti ir lydėti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros skridusių Rusijos Federacijos karinių orlaivių.

Balandžio 9 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino orlaivį AN-26, skridusį iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė, skrydžio plano turėjo.

Balandžio 10 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino orlaivį AN-26, skridusį iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su RSVC palaikė, skrydžio planą turėjo.

Balandžio 12 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino orlaivį AN-26, skridusį iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, su RSVC radijo ryšį palaikė, skrydžio planą turėjo.

Balandžio 14 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino orlaivį AN-12, skridusį iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį.  Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su RSVC palaikė, skrydžio planą turėjo.

Dešimtys tūkstančių katalonų reikalavo paleisti kalinamus politikus

Dešimtys tūkstančių žmonių sekmadienį Barselonoje dalyvavo demonstracijoje, reikalaudami paleisti devynis Katalonijos nepriklausomybės judėjimo lyderius. Praėjus šešiems mėnesiams po pirmųjų areštų, protesto eitynių dalyviai reikalavo „laisvės politiniams kaliniams“. Demonstrantai mojo Katalonijos vėliavomis, daugelis jų kaip solidarumo su įkalintaisiais ženklą prie rūbų buvo prisisegę geltonas juosteles arba buvo su geltonais šalikais bei striukėmis.

Protestą organizavo kovą įkurta Katalonijos institucijų apsaugos platforma. Jį parėmė abi didžiausios Ispanijos profsąjungos CCOO ir UGT. Manifeste organizatoriai pasmerkė teisėsaugos įtaką politikai ir reikalavo „demokratiškai spręsti konfliktą“.

Ispanijos teisėsauga vykdo tyrimą prieš nepriklausomybės judėjimo politikus ir aktyvistus dėl jų veiksmų už Katalonijos atskyrimą nuo Madrido. Dviem aukštiems nepriklausomybės judėjimo atstovams kardomasis kalinimas taikomas nuo spalio 16-osios: prokuratūra kandidatą į Katalonijos regiono prezidentus Jordį Sanchezą bei organizacijos „Omnium Cultural“ pirmininką Jordį Cuixartą kaltina „maištu“.

Kalėjime Ispanijoje sėdi ir kairės nacionalistinės partijos „Esquerra Republicana de Catalunya“ (ERC) lyderis Oriolas Junquerasas bei dar šeši politikai. Buvęs Katalonijos prezidentas Carlesas Puigdemont'as po vienašališko nepriklausomybės paskelbimo spalį pabėgo iš šalies. Jis kovą, remiantis Europos arešto orderiu, buvo sulaikytas Vokietijoje, tačiau tada paleistas už užstatą.

Šiuo metu Vokietijos teisėsauga vertina, ar gali išduoti C. Puigdemont'ą Ispanijai dėl kaltinimų lėšų švaistymu. Perduoti jį Ispanijai dėl kaltinimų „maištu“ teismas atsisakė.

Protestuotojai Vengrijoje reikalavo naujų rinkimų ir naujos balsavimo sistemos

Vengrijos sostinėje dešimtys tūkstančių prieš vyriausybę nusiteikusių protestuotojų surengė didžiausias pastarųjų metų opozicijos eitynes reikalaudami naujų rinkimų ir naujos balsavimo sistemos.  

Opozicijos šalininkai yra nusivylę, kad Vengrijos rinkimų sistema suteikė V. Orbano partijai didžiulę daugumą parlamente, nors „Fidesz“ surinko tik apie 50 proc. balsų.

„Norime naujų ir sąžiningų rinkimų“, – didžiulei miniai sakė opozicijos aktyvistas Gergely Gulyasas.

„Tai yra vyriausybės atsakomybė, ir mes jiems apie tai priminsime taikiai ir masiškai“, – pridūrė jis.

Per 96 proc. rinkėjų, gyvenančių kaimyninėse šalyse, įskaitant ir teritorijas, kurias Vengrija prarado po Pirmojo pasaulinio karo, palaikė V. Orbano partiją.

Cheminių ginklų inspektoriai rengiasi pradėti darbą Sirijos Dumoje

Cheminių ginklų uždraudimo organizacijos (OPCW) inspektoriai sekmadienį pradės tyrimą įtariamos cheminės atakos netoli Damasko vietoje, pranešė aukšto rango Sirijos pareigūnas.  

Hagoje įsikūrusios OPCW ekspertų delegacijai pavesta ištirti balandžio 7 dieną Damasko rytiniame Dumos priemiestyje įvykdytą ataką.

Vakarų šalys sako, kad per šią ataką, per kurią žuvo mažiausiai 40 civilių, buvo panaudotos cheminės medžiagos, greičiausiai chloras ir zarinas.

Nors Damaskas ir jo sąjungininkė Rusija neigia, kad Dumoje buvo panaudotas cheminis ginklas, Jungtinės Valstijos, Prancūzija ir Didžioji Britanija dėl įtariamos atakos Sirijai šeštadienį sudavė precedento neturintį raketų smūgį.

A. Soussanas pabrėžė, jog Sirijos vyriausybė yra pažadėjusi, kad cheminių ginklų ekspertams nebus trukdoma atlikti tyrimą.

„Mes užtikrinsime, kad jie galėtų profesionaliai, objektyviai ir nešališkai dirbti ir kad jiems nebūtų daroma jokio spaudimo“, – pareiškė jis.

Į Mianmarą iš Bangladešo grįžta pirmieji rohinjai

Į Mianmarą iš Bangladešo, pagal abiejų šalių susitarimą, sugrąžinta pirmoji rohinjų pabėgėlių šeima.

Sugrįžimo į gimtąją Rachinų valstiją iš viso laukia apie 700 tūkst. šios musulmonų mažumos atstovų. Jie iš Mianmaro į kaimyninį Bangladešą prieš keletą mėnesių pabėgo dėl kariuomenės persekiojimo.

Nors šalys susitarė dėl žmonių sugrąžinimo, kritikai teigia, kad Mianmaras nėra pajėgus pabėgėliams užtikrinti saugumą.

Šalies valdžia, kuri rohinjus laiko beteisiais piliečiais, buvo sulaukusi kritikos dėl jų etninio valymo. Ši kaltimus neigė ir teisino kariuomenę, teigdama, kad ji rohinjų kaimuose kovojo su ekstremistais. 

 

Prastėja buvusios JAV pirmosios ponios B. Bush sveikata

Po virtinės hospitalizacijų sveikatai toliau prastėjant buvusios JAV pirmosios ponios Barbaros Bush sveikatai, ji „nusprendė nesiekti tolesnio gydymo“, sakoma sekmadienį jos vyro biuro išplatintame pranešime.

Reuters/Scanpix nuotr.

Pranešama, kad B. Bush, pasikonsultavusi su artimaisiais ir gydytojais, nusprendė „susitelkti į jaukią priežiūrą“ šeimos namuose Hjustone.
„Ją supa dievinama šeima, ir ji labai vertina visas mielas žinutes, o ypač – maldas, kurių sulaukia“, – sakoma buvusio JAV prezidento George'o H. W. Busho biuro pranešime.
Išsamesnės informacijos apie dabartinę buvusios pirmosios ponios sveikatos būklę nepateikiama. 
2017-ųjų sausį B. Bush buvo atsidūrusi ligoninėje dėl bronchito. 2009-aisiais jai buvo atlikta širdies operacija, o dar prieš metus – operuota opa. Anksčiau B. Bush taip pat yra tekę gydytis dėl skydliaukės veiklos sutrikimo, žinomo kaip Greivso liga.
B. Bush laikoma vienos iš iškiliausių JAV politinių šeimų kertiniu akmeniu. Ji – prezidento žmona ir dviejų žymių sūnų – taip pat buvusio JAV vadovo George'o W. Busho bei buvusio Floridos valstijos gubernatoriaus ir kandidato į prezidentus Jebo Busho – motina. 

Atgal