VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

11.12. Naujausios žinios

Siekiant atminti ir pagerbti mirusius karius, bėgime "In Memoriam" dalyvavo daugiau kaip 1400 karių ir civilių

Šeštadienį jau trečią kartą Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija organizavo bėgimą "In Memoriam" Vilniaus Vingio parke, skirtą atminti ir pagerbti 2017 metais mirusius karius. Bėgimo metu buvo surinkta daugiau kaip 3700 eurų lėšų. Surinktos lėšos bus perduotos mirusių karių šeimoms paremti.
Lietuvos karius bėgimu pagerbė ir Lietuvoje dislokuoto NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės kariai. Rukloje nuo metų pradžios dislokuotai ir gegužės pabaigoje baigtai formuoti daugianacionalinei kovinei grupei vadovauja Vokietija. Savo karių yra skyrusios Belgija, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Norvegija.
Šiais metais mirusius karius bėgimu pagerbė taip pat ir užsienyje tarnaujantys kariai bei jų šeimų nariai. Bėgimas "In Memoriam" Tartu mieste Estijoje vyko lapkričio 9 d., lapkričio 11 d. bėgimas buvo organizuojamas Čikagoje (JAV) ir Ukrainoje, o lapkričio 25 d. vyks Briuselyje (Belgija). Bėgimas "In Memoriam" vyko ir Afganistane: Kabule lapkričio 10 ir taip pat vyks lapkričio 12 d. bei Herate lapkričio 11 d.
Karių atminimo ir pagarbos bėgimo dalyviai galėjo pasirinkti iš trijų trasų: 1 km, 3 km ar 6 km. Šis bėgimas nėra varžybos, jame nesiekiama išaiškinti nugalėtojų ar prizininkų. Visi renginio dalyviai buvo vaišinami karšta arbata, pyragais, mažiesiems dalyviams buvo įteiktos atminimo dovanėlės.
Šiemet bėgimu "In Memoriam" buvo pagerbiami dvylika 2017 m. mirusių karių: vyr. srž. Andrius Lenčiauskas, tarnavęs Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyboje, št. srž. Arūnas Mockus, tarnavęs Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo Mechanizuoto pėstininkų batalione, kpt. Dainius Morkūnas, tarnavęs Lietuvos kariuomenės Sporto klube, št. srž. Jurijus Burbo, tarnavęs Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione, j. eil. Nerijus Lukaitis, tarnavęs Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-ojoje rinktinėje, kpt. Remigijus Rupeika, vyr. eil. Svajūnas Žemaitis, tarnavęs Karo prievolės ir komplektavimo tarnyboje, št. srž. Valmantas Januškevičius, tarnavęs Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, eil. Valerijus Bakevičius, tarnavęs Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-ojoje rinktinėje, št. srž. Žilvinas Kniečiūnas, tarnavęs Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykloje, j. eil. Aistis Masiulis, tarnavęs Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotajame pėstininkų batalione, j. eil. Lukas Tamulevičius, tarnavęs taip pat Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotajame pėstininkų batalione.
Idėja organizuoti bėgimą kariams atminti kilo mirus mjr. Vytautui Burokui 2015 m. "Danske Bank" organizuoto maratono metu. Tuomet majoro dukrelė liko našlaitė. Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija inicijavo labdaros ir pagarbos bėgimą "In Memoriam", skirtą tais metais mirusiems kariams atminti bei paremti jų šeimos narius. Pirmaisiais metais bėgo apie 500 dalyvių. 2016 m. sulaukta didžiulio palaikymo iš užsienyje tarnaujančių karių, kurie savo tarnybos vietose taip pat surengė simbolinius bėgimus. Pernai Vilniuje "In Memoriam" bėgime dalyvavo apie 1 tūkst. bėgikų.

Viceministras V. Umbrasas pagerbė Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų, smurto ir terorizmo aukų atminimą

Lapkričio 12 d. Vilniuje krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas kartu su Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininku generolu majoru Vitalijumi Vaikšnoru dalyvavo Tautų sandraugos atminimo dienos (angl. Remembrance Day) minėjime, skirtame pagerbti Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų, smurto ir terorizmo aukų atminimą. 

Tautų sandraugos atminimo dienos metu vyko pamaldos Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje, kur skirtingų bažnyčių ir religinių bendruomenių atstovai kartu pagerbė žuvusiųjų atminimą. Pamaldų metu Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kariai iškilmingai padėjo gėlių vainiką.

Kiekvienais metais  lapkričio 11-ąją Jungtinėje Karalystėje ir kitose Britų tautų sandraugos šalyse minima Atminimo diena (angl. Remembrance Day), skirta pagerbti žuvusiuosius Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose. Ši data žymi 1918 m. Pirmojo pasaulinio karo pabaigą. Atminimo dienos simbolis yra raudona aguona, siejama su kare pralietu krauju.

Migracijos komisija: dirbančiųjų motyvacija, privati iniciatyva ir jungtinės institucijų ir įstaigų pastangos leis pasiekti didesnių rezultatų pritraukiant investicijas į Lietuvą ir jos regionus

Valstybės kontrolė (VK) Seimo Migracijos komisijai pristatė VK auditą apie 2013–2016 m. laikotarpiu valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas. Pranešėjas išskyrė 3 problemas:

1.Valstybės strateginiame lygmenyje nėra aiškios, tvarios ir integralios tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo vizijos, valstybės institucijų ir savivaldybių veiklos planavimas neskatina jų pritraukimo ir valstybės institucijų veikla nepakankamai koordinuojama, stinga bendradarbiavimo tarp Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijų. Todėl VK rekomendavo sukurti užsienio investicijų pritraukimo politiką, grįstą aiškia vizija, nuosekliais tikslais ir nustatytais verslo sektoriaus plėtros prioritetais.

2.Regioninės politikos lygmenyje valstybės ištekliai tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų paskirstomi netinkamai ir neskatina savivaldybių optimizuoti veiklos, planuoti investicijų ir jų pritraukimo kaštų-naudos analizės pagrindu, priimti sprendimų, turinčių įtakos biudžetų pajamų didėjimui ir regionų ekonomikos augimui. Įvertinant tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos plane numatytas savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos tobulinimas, VK ataskaitoje rekomendacijų nepateikė.

3.Savivaldybių lygmenyje 88 proc. savivaldybių nesinaudoja įvairiomis mokesčių lengvatomis, skirtomis investuotojams pritraukti, 77 proc. savivaldybių negali investuotojams pasiūlyti patrauklios išvystytos infrastruktūros ir 77 proc. savivaldybių nesinaudoja „minkštosiomis“ priemonėmis, nebendrauja su investuotojais ir nekonsultuoja jų. Todėl VK rekomendavo tobulinti savivaldybių taikomas mokestines, infrastruktūros ir „minkštąsias“ priemones, kad jos veiksmingiau pritrauktų užsienio investuotojus.

Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad 74 procentais neišnaudojamas laisvųjų ekonominių zonų (toliau – LEZ) potencialas. Valstybinis valdymas ir priežiūra, koordinavimas ir atstovavimas valstybei jų valdymo bendrovėse neužtikrina, kad jų veikla atitiktų valstybės lūkesčius ir valdžios institucijos neužtikrina, kad LEZ valdymo bendrovėms perduota infrastruktūra būtų tinkama naudoti.

Tobulinant LEZ priežiūrą Ūkio ministerija planuoja patvirtinti jų stebėsenos tvarką, kuri leistų objektyviau vertinti rezultatus. Ūkio viceministrė Lina Sabaitienė informavo, kad ministerija patvirtino naują Infrastruktūros (iki investuotojui suteikto sklypo ribų) įrengimo ir (ar) sutvarkymo valstybės lėšomis tvarką ir suplanavo priemonę šiam tikslui, kuri įgalintų operatyviai spręsti investuotojams LEZ kylančias infrastruktūros problemas.

Marijampolės LEZ vadovas atkreipė dėmesį, kad VK ataskaitoje pažymėta, jog valstybė į veikiančių LEZ infrastruktūrą jau yra investavusi 40 mln. EUR iš biudžeto ar ES lėšų (tiesioginės užsienio investicijos – virš 1 mlrd. EUR). Lietuvos LEZ bendrovės yra investavusios beveik 8 mln. EUR ne biudžeto lėšų į infrastruktūrą ir sudarė sąlygas per 10 metų sukurti apie 9 000 darbo vietų. Valstybės biudžetui 2014–2016 metais Lietuvos LEZ bendrovės sumokėjo virš 500 mln. EUR įmonių mokesčių.

Migracijos komisijos pirmininkė Guoda Burokienė informavo komisiją apie Vyriausybės pateiktą Žemės įstatymo projektą Nr. XIIIP-1259, kuriuo siekiama supaprastinti valstybinės žemės sklypų įstatyme nurodytoms reikmėms perdavimo savivaldybėms patikėjimo teise procedūras, kurias įgyvendinus, žemės sklypų, reikalingų savivaldybių investiciniams projektams įgyvendinti, perdavimo procesas sutrumpėtų maždaug nuo 7 mėnesių iki 1,5 mėn.

Parengė

Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato patarėja Rūta Bėčiūtė

Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje kelių dangos daugiausia šlapios, kitur - sausos

Ankstų sekmadienio rytą Lietuvoje oro temperatūra nuo 2 iki 6 laipsnių šilumos.
Dėl buvusio arba besitęsiančio lietaus Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia šlapios. Likusioje šalies dalyje keliai sausi, vietomis yra drėgnų kelių ruožų, informuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija.
Vandens gylis krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė apsemtame ruože, kurio ilgis - 425 metrai (nuo 6,30 iki 6,73 km), išlieka iki 40 cm. Lengvųjų transporto priemonių eismas draudžiamas. VĮ "Kelių priežiūra" Klaipėdos padalinys specialiomis transporto priemonėmis apsemtu ruožu kelia lengvuosius automobilius, gyventojus bei keleivius.
Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, dieną daug kur krituliai. Vėjas pietvakarių, vakarų 7-12 m/s. Aukščiausia oro temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos.

Pinigų pritrūkusi Romos merija nusitaikė į Trevi fontano monetas

Pinigų pritrūkusi Romos miesto administracija nusitaikė į turistų monetas, gausiai metamas į garsųjį Trevi fontaną, remdamasis naujienų agentūra AFP praneša Italijos portalas "The Local". 
Iki šiol į fontaną sumestos monetos, kurių bendra vertė kartais siekdavo ir apie milijoną eurų per metus, buvo ištraukiamos ir perduodamos „Caritas" organizacijai. Tačiau penktadienį Romos merė Virdžinija Radži (Virginia Raggi) pareiškė, kad pinigai nuo šiol bus naudojami miesto reikmėms, dėl kurių nuspręs savivaldybės sudaryta darbo grupė. 
Legenda byloja, kad kiekvienas, kuris nusigręžęs nuo beveik 300 metų senumo barokinio fontano į jį įmes monetą, garantuotai dar kartą sugrįš į Amžinąjį miestą. 
Šios tradicijos turistai laikosi itin uoliai: tūkstančiai jų kasdien susirenka prie Trevi fontano, kuriame 1960 m. maudėsi Federiko Felinio (Federico Fellini) filmo "La Dolce Vita" (liet. "Saldus gyvenimas") žvaigždė Anita Ekberg (Anita Ekberg). 
Monetų griebimas - ne vienintelis Romos merijos pajamų šaltinis, susijęs su fontanais: šią vasarą merė V. Radži įvedė baudas už maudymąsi miesto fontanuose.

Libanas pareikalavo iš Rijado paaiškinti, kas trukdo S. Haririui sugrįžti

Libano prezidentas Mišelis Aunas (Michel Aoun) šeštadienį paragino Saudo Arabiją paaiškinti, kas trukdo šalies premjerui Saadui Haririui (Saad Hariri) grįžti į gimtinę iš Rijado, teigiama prezidento spaudos tarnybos išplatintame pranešime spaudai.
"Libano prezidentas Mišelis Aunas paragino Saudo Arabiją, su kuria mus (Libaną) sieja broliški ir draugiški santykiai, paaiškinti priežastis, trukdančias premjerui S. Haririui grįžti į Libaną", - rašoma pranešime.
M. Aunas paragino tarptautinio maratono, kuris kasmet rengiamas Beirute ir šįmet vyks lapkričio 12 dieną, dalyvius pareikšti savo solidarumą šalies premjerui S. Haririui ir paversti renginį sportiniu nacionaliniu mitingu.
Libano ministras pirmininkas S. Hariris praėjusį šeštadienį, lapkričio 4 d., Saudo Arabijos sostinėje Rijade netikėtai paskelbė apie savo atsistatydinimą. Jo kreipimąsi transliavo televizijos kanalas "Al Arabia". Kaip pagrindinę savo atsistatydinimo priežastį S. Hariris įvardijo "Irano ir jo bendrininkės - šiitų partijos "Hezbollah" - kišimąsi į Libano vidaus reikalus". Libano prezidentas M. Aunas po S. Haririo pareiškimo pranešė, kad lauks, kol politikas grįš į tėvynę ir paaiškins savo atsistatydinimo aplinkybes.
Stebėtojai įtaria, kad S. Hariris Saudo Arabijoje faktiškai laikomas namų arešto sąlygomis, o atsistatydino spaudžiamas Rijado, sunerimusio dėl sustiprėjusių "Hezbollah" pozicijų. Saudo Arabija atsakė, kad S. Hariris - laisvas žmogus ir kad niekas jo nelaiko prieš jo valią.

Ispanijos premjeras pirmą kartą po tiesioginio valdymo įvedimo lankosi Katalonijoje

Sekmadienį Ispanijos ministras pirmininkas Marianas Rachojus (Mariano Rajoy) pirmą kartą lankysis Katalonijoje po tiesioginio valdymo įvedimo šiame regione. 
Barselonoje, Katalonijos regiono sostinėje, M. Rachojus turėtų pasirodyti apie 11 val. ryto vietos laiku. Čia šalies premjeras pareikš paramą savo partijos kandidatams prieš kitą mėnesį vyksiančius Katalonijos parlamento rinkimus. 
Premjero vizitas įvyks praėjus dviem savaitėms po jo sprendimo nušalinti katalonų lyderį Karlesą Pučdemoną (Carles Puigdemont) kartu su jo vadovaujama regiono vyriausybe ir parlamentu, įšaldyti Katalonijos autonomijos statusą ir gruodžio 21 d. sušaukti naujus rinkimus. 
Šeštadienį šimtai tūkstančių katalonų reikalavo paleisti sulaikytus regiono lyderius, siekusius Katalonijos nepriklausomybės. Prie regiono parlamento pastato susirinkę demonstruotojai mojavo Katalonijos vėliavomis ir skandavo "Laisvė!" bei laikė plakatu su užrašais "SOS demokratija".

Dešimtys tūkstančių lenkų dalyvavo nacionalistų žygyje Varšuvoje

Šeštadienį surengtame nacionalistų žygyje Varšuvoje dalyvavo kelios dešimtys tūkstančių žmonių. Tą pačią dieną minėtos ir Lenkijos nepriklausomybės metinės, skelbia BBC. 
Žygio dalyviai laidė tokius religinius šūkius kaip "Dievas, garbė, šalis", o kai kurie rėkė ir tokias rasistines skanduotes kaip "Grynakraujė Lenkija, baltoji Lenkija". 
Lenkijos sostinėje šeštadienį įvyko ir prieš nacionalistų žygį nukreiptas protestas. Jame dalyvavo apie 2 tūkst. žmonių. 
Policija skaičiuoja, kad pagrindinis žygis pritraukė apie 60 tūkst. lenkų. 
Kasmet organizuojamame renginyje taip pat buvo ir šalies valdančiosios konservatorių partijos "Teisė ir teisingumas" rėmėjų. Savo ruožtu, Lenkijos vidaus reikalų ministras Mariušas Blaščakas (Mariusz Blaszczak) žygį pavadino "nuostabiu reginiu".

"The Sunday Times": 40 torių pareiškė nepasitikėjimą D. Britanijos premjere

Keturiasdešimt Jungtinės Karalystės valdančiosios konservatorių partijos narių sutarė pasirašyti dokumentą dėl nepasitikėjimo ministre pirmininke Teresa Mei (Theresa May), praneša laikraštis "The Sunday Times". Kad būtų surengti pirmalaikiai rinkimai, pritrūko vos 8 parašų. 
Šalies premjerė yra nuolat spaudžiama nuo birželį surengtų pirmalaikių rinkimų, per kuriuos T. Mei netikėtai prarado daugumą parlamente. 
T. Mei vyriausybė taip pat yra kritikuojama dėl "Brexit" derybų su Europos Sąjunga (ES) eigos. Kritikai teigia, kad įvykę šeši susitikimai dėl išstojimo iš ES neatnešė daugiau aiškumo dėl paties proceso ir numatomų terminų. 
Tuo metu dienraštis "Daily Mail" sekmadienį paskelbė apie tariamą slaptą Jungtinės Karalystės ministrų kabineto narių Boriso Džonsono (Boris Johnson) ir Maiklo Gauvo (Michael Gove) laišką, kuriame ministrė pirmininkė raginama imtis "kieto Brexit" varianto. 
Savo laiške B. Džonsonas ir M. Gauvas neva reikalauja pereinamojo laikotarpio procedūras baigti derinti iki 2021 m. birželio 20 d.

Japonijos premjeras: tarptautinė visuomenė turi daryti maksimalų spaudimą Šiaurės Korėjai

Tarptautinė visuomenė turi padidinti spaudimą Šiaurės Korėjai iki maksimalaus. Tai šeštadienį per derybas Vietname su Kinijos prezidentu Si Dzinpingu (Xi Jinping) pareiškė Japonijos premjeras Šindzas Abė (Shinzo Abe), praneša naujienų agentūra "Kiodo".
"Visa tarptautinė visuomenė turi iki maksimaliai galimo lygio padidinti spaudimą Šiaurės Korėjai, jo žodžius cituoja agentūra. Pažymima, kad Japonijos vyriausybės vadovas taip pat pareikalavo iš Si Dzinpingo, kad Kinija sustiprintų savo vaidmenį sprendžiant Šiaurės Korėjos problemą.
Įtampa Korėjos pusiasalyje išlieka dėl Pchenjano aktyviai plėtojamų raketų ir branduolinių ginklų programų. Šių metų liepą Šiaurės Korėja du kartus išbandė balistines raketas, rugpjūčio 29 d. ir rugsėjo 15 d. atliko dar du raketų bandymus, o rugsėjo 3 d. paskelbė sėkmingai atlikusi vandenilio bombos bandymą. Reaguodama į tai, Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba sugriežtino tarptautines sankcijas Šiaurės Korėjai.

Ramiojo vandenyno partnerystės dalyviai pakeitė jos pavadinimą

Likusios Ramiojo vandenyno partnerystės (TPP) dalyvės sutarė dėl peržiūrėto pakto "pagrindinių elementų", tačiau pakeitė pavadinimą, šeštadienį pranešė Vietnamo pareigūnas.
"Mes sutarėme dėl daugelio svarbių klausimų per pastarąjį derybų ratą ir sutarėme išlaikyti TPP, bet nauju pavadinimu: "Visapusė ir pažangi Ramiojo vandenyno partnerystė" (CPTPP), per spaudos konferenciją Da Nange šeštadienį sakė Vietnamo prekybos ministras Tran Tuan Anhas (Tran Tuan Anh). "Visapusė reiškia, kad sutartis apims ne tik prekybą, bet ir investicijas, intelektinės nuosavybės apsaugą ir kitus dalykus. Pažangi reiškia, kad partnerystė bus progresyviausia, lyginant su kitomis, egzistuojančiomis pasaulyje", - paaiškino ministras.
Japonijos ekonomikos ministras Tošimicu Motegis (Toshimitsu Motegi) vėlyvą ketvirtadienio vakarą pareiškė, kad derybininkai pasiekė principinį "ministrų lygmens susitarimą" dėl TPP. Tačiau vėliau Kanados užsienio prekybos ministras Fransua Filipas Šampanas (Francois-Philippe Champagne) "Twitter" paskyroje paneigė savo kolegos pasisakymą bei teigė, kad "nėra jokio principinio TPP susitarimo".
Abejonės dėl derybų sėkmės sustiprėjo po to, kai Kanados premjeras Džastinas Triudo (Justin Trudeau) nepasirodė penktadienio vakare planuotose derybose.
Susitarimas dėl TPP formavimo po septynerius metus trukusių derybų buvo pasiektas praėjusių metų vasarį. Šioje didžiausioje prekių, paslaugų, kapitalų ir technologijų laisvo judėjimo regioninėje zonoje turėjo dalyvauti dvylika šalių: Japonija, Australija, Brunėjus, Kanada, Čilė, Malaizija, Meksika, Naujoji Zelandija, Peru, Singapūras, Vietnamas ir JAV.
Tačiau tolesne prekybos pakto ateitimi suabejota po to, kai, praėjus vos kelioms dienoms po inauguracijos, JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) pasirašė potvarkį, kuriuo šalis pasitraukė iš susitarimo.
TPP sutartis, kurią palaikė buvęs JAV vadovas Barakas Obama (Barack Obama), buvo skirta prekybos tarifų mažinimui regione, bet D. Trampas pirmenybę teikia dvišaliams susitarimams.

ANSA: Sicilijoje sulaikyta daugiau nei 20 mafijos klano narių

Italijos karabinieriai specialiosios operacijos metu sulaikė 24 mafijos klano "Santapaola-Ercolano", veikiančio Katanijos mieste (Sicilijos sala), narius, šeštadienį informuoja naujienų agentūra ANSA.
Agentūros duomenimis, specialiąją operaciją Sicilijos karabinieriai vykdė bendradarbiaudami su kariškiais. Tarp sulaikytųjų - dešinioji klano vadeivos ranka 51 metų Antonijas Tomazelas (Antonio Tomasello). Italijos teisėsaugininkai taip pat pateikė kaltinimus jau sulaikytiems septyniems to paties klano nariams. Visi jie kaltinami reketu, grasinimais vietos verslininkams, neteisėtu ginklo laikymu.

 

 

Atgal