VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

01.12. Seimas rinksis į paskutinius šios sesijos posėdžius

Šią savaitę Seimo nariai toliau dirbs pratęstoje rudens sesijoje. Seimo posėdžiai numatyti sausio 12 ir 14 dienomis. Antradienį, sausio 12 d., vyks pirmieji nuotoliniai Seimo posėdžiai. Jų pradžia 10 val. ir 14 val.

Sausio 13-osios išvakarėse Seimo nariams bus pristatyta rezoliucija „Dėl Laisvės gynėjų dienos trisdešimtmečio“, kuria primenama, kad istorinę pergalę laimėjo Lietuva, kuriai tuo metu vadovavo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis; išreiškiama pagarba Lietuvos laisvės gynėjams ir aukoms; smerkiami Rusijos Federacijos institucijų sprendimai persekioti Lietuvos teisėjus, prokurorus ir kitus teisėsaugos pareigūnus, tyrusius ir nagrinėjusius baudžiamąją bylą dėl nusikaltimų žmoniškumui, padarytų 1991 m. Sovietų Sąjungos agresijos metu; siūloma Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – paskelbti nedarbo diena.

Rytinio posėdžio metu numatyti teisės aktų priėmimai. Seimo nariai apsispręs dėl:
Diplomatinės tarnybos įstatymo pataisų, kuriomis siūloma atsisakyti sudaryti terminuotas diplomato tarnybos sutartis su užsienio reikalų viceministru, su asmeniu, užsienio reikalų ministro skiriamu laikinuoju reikalų patikėtiniu diplomatinėje atstovybėje, konsulinės įstaigos vadovu ar ministru patarėju; Teritorijų planavimo įstatymo pataisų, kuriomis siūloma pakeisti senaties terminą ginant viešąjį interesą dėl teritorijų planavimo dokumentų ginčijimo; Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisų, parengtų siekiant užtikrinti nuostatos, susijusios su darbo paieškos įskaitymu skiriant piniginę socialinę paramą, tęstinumą bei suderinamumą su Užimtumo įstatymu; Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimų, kuriais, įgyvendinat europinę direktyvą, reglamentuojamas atskiros paslaugų rūšies – dalijimosi vaizdo medžiaga platformų paslauga – teisinis reguliavimas, šios paslaugos teikėjams nustatomas atskiras teisinis režimas;
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pataisų, kuriomis siekiama sudaryti teisines galimybes Lietuvos piliečiams saugiai realizuoti politines teises renkant savivaldybių tarybų narius ir merus paskelbtos ekstremaliosios padėties, karantino sąlygomis ar kitais atvejais;

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pakeitimų, kuriais įstatyminiu lygmeniu išsamiai ir aiškiai reglamentuojamos į I, II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų naudojimo moksliniams tyrimams sąlygos ir leidimų atlikti tokius tyrimus išdavimo pagrindai.

Vakarinio posėdžio metu numatomos teisės aktų svarstymo procedūros: Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos pareiškimų pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą“ projektas, Užimtumo įstatymo pataisų projektas, trys projektai, kuriais tobulinamas Sveikatos draudimo įstatymas.

Ketvirtadienį rytinis posėdis vyks nuotoliniu būdu, vakarinis – Seimo posėdžių salėje. Posėdžių pradžia 10 val. ir 14 val.

Rytinio posėdžio metu vyks teisės aktų svarstymo procedūros. Vakarinio posėdžio metu parlamentarai apsispręs dėl Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjų, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko – vyks slaptas balsavimas.

Atgal