VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

08.05. Krašto apsaugos ministras R. Karoblis: „Mūsų tikslas – padaryti NATO priešakinių pajėgų batalioną efektyviomis jungtinėmis pajėgomis, turinčiomis svarbią sąjungininkų paramą ore ir jūroje“

„Mes visi turime tęsti bendras pastangas, kad pasiektume dar vieną svarbų tikslą – padaryti NATO priešakinių pajėgų batalioną efektyviomis jungtinėmis pajėgomis, turinčiomis svarbią sąjungininkų paramą ore ir jūroje, kurios nedelsiant pasiruošusios veikti tiek pratybų, tiek ekstremalių situacijų metu. Tai reiškia, kad priekyje mūsų – išbandymus ir, tikėkimės, pozityvų atlygį atnešiantys laikai. Esu tikras, kad bendromis pastangomis mes pasieksime šiuos tikslus ir toliau užtikrinsime taiką ir stabilumą šioje Europos dalyje,“ – rugpjūčio 4 d. Rukloje surengtoje  NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės vadų  pasikeitimo ceremonijoje sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Ceremonijos metu   Vokietijos kariuomenės pulkininkas  leitenantas  Axelas Niemannas  perdavė vadovavimą  naujosios, 8-osios, NATO priešakinių pajėgų bataliono  kovinės grupės rotacijos Lietuvoje vadui  Vokietijos karininkui plk. ltn  Peerui  Papenbroockui.

 „Septintoji NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės rotacija Lietuvoje buvo  visiškai kitokia  dėl pasaulį užklupusios koronaviruso pandemijos. Mes susidūrėme su nematomu priešu, tačiau griežtomis priemonėmis ir  karių disciplinos dėka sugebėjome įveikti šią grėsmę. Misiją sėkmingai atlikome ir tuo didžiuojuosi,“ – sakė tarnybą baigiantis vadas plk. ltn. A. Niemannas.  Už puikią tarnybą Lietuvoje krašto apsaugos ministras R. Karoblis  jam  įteikė krašto apsaugos sistemos lygmens medalį  „Už pasižymėjimą“. Taip pat  plk. ltn. A. Niemannui  įteikta ir  Lietuvos kariuomenės vado dovana.

 

„NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė demonstruoja Aljanso solidarumą, ryžtą ir sugebėjimą ginti NATO gyventojus ir teritoriją nuo bet kokios galimos agresijos. Mūsų tikslas –  užtikrinti taiką ir užkirsti kelią konfliktams, o  tai prisideda prie bendros NATO atgrasymo ir gynybos laikysenos. Mano, kaip  NATO  priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės vado, misija Lietuvoje  – užtikrinti patikimą atgrasymą, pagrįstą mūsų kariniais pajėgumais, pratybomis ir pasirengimu,“ – sakė naujasis  NATO kovinės grupės Lietuvoje  vadas Lietuvoje.   Jo  vadovaujamas Vokietijos kariuomenės  104-asis tankų batalionas ateinančius šešis mėnesius vėl sudarys naujosios  tarptautinio  bataliono  kovinės grupės  rotacijos pagrindą. Plk. Ltn. P.  Papenbroockui  ir didžiajai daliai jo karių Lietuva ir pati užduotis puikiai pažįstama – jie sudarė 5-osios rotacijos pagrindą 2018 metais.

Iškilmingoje vadų pasikeitimo ceremonijoje taip pat dalyvavo  Lietuvos kariuomenės  Gynybos štabo viršininkas gen. mjr. Gintautas Zenkevičius, Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Raimundas Vaikšnoras,  Tarptautinės Šiaurės rytų divizijos vadas Krzysztof Motacki, kiti svečiai.

 

Šiuo metu NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupės pagrindą sudaro Vokietijos kariai,  joje taip pat tarnauja liepą  prie jos prisijungę Prancūzijos kariai, karius yra skyrę Nyderlandai, Norvegija, Čekijos Respublika, Belgija, Islandija ir Liuksemburgas.  Kovinė grupė  yra sudėtinė Lietuvos kariuomenės  Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“,  kuriai vadovauja  brigados vadas plk. Mindaugas Petkevičius, dalis.

 

NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę sudaro trys kovinės kuopos, kovinės paramos pajėgos, viena aprūpinimo ir logistikos kuopa, karo policija ir medikai. NATO kovinė grupėje – 700 transporto priemonių: tai – koviniai tankai, šarvuotosios pėstininkų kovos mašinos, ratuotieji šarvuočiai ir šarvuotieji transporteriai ir iš dalies šarvuotieji sunkvežimiai.

Prasidėjus 8-ajai rotacijai kuopos ir štabo skyriai rengs bendrus mokymus ir pratybas. Be šaudymo pratybų ir pratybų poligone vyks ir vadavietės pratybos, per kurias bus tobulinamas vadovavimo procesas. Svarbiausia mokymų dalis bus šių metų rudenį vyksiančios sertifikavimo pratybos, per kurias NATO kovinė grupė turės įrodyti, kad yra pasirengusi ginti šalį ir Aljansą.

NATO priešakinių pajėgų dislokavimas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje buvo istorinis sprendimas, kurį NATO šalių viršūnių vadovai priėmė 2016 m. liepą – nuo 2017 m. sustiprinti sąjungininkų buvimą dislokuojant po NATO priešakinių pajėgų bataliono dydžio kovines grupes. Šios pajėgos – tai pirmiausia atsakas į Rusijos agresyvius karinius veiksmus Ukrainoje, taip pat Rusijos karinio potencialo didinimą ir karinės galios demonstravimą regione. NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė užtikrina aukštą parengties ir sąveikumo lygį.

Nuotraukos: Alfredas Pliadis/KAM 

Atgal