VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

06.26. Kariuomenės vadas dėkojo NATO Jungtinei pajėgų vadavietei už aktyvų rūpinimąsi Lietuvos gynyba

Birželio 23-25 d.  Lietuvoje  su  oficialiu vizitu lankėsi NATO Jungtinės pajėgų vadavietės Brunsume vadas generolas Jörgas Vollmeris.  Jis susitiko su krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu, Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Valdemaru Rupšiu,  kitais Lietuvos kariuomenės atstovais.

 Jörgas Vollmeris ir  Raimundas Karoblis.  Nuotr. aut. Giedrė Maksimovicz

Krašto apsaugos ministras R. Karoblis su NATO Jungtinės pajėgų vadavietės Brunsume vadu aptarė aktualių NATO gynybos darbotvarkės klausimų įgyvendinimą, siekiant NATO atgrasymo ir gynybos regione stiprinimo. Ministras pasveikino generolą neseniai pradėjus eiti naująsias pareigas ir pasidžiaugė, kad gen. J. Vollmeris savo karinės karjeros Vokietijos kariuomenėje metu įgijo labai daug žinių ir patirties regionui aktualiais saugumo klausimais, kurios bus labai vertingos įgyvendinant svarbius NATO sprendimus.

Šio vizito tikslas -  gerinti sąveiką tarp Lietuvos kariuomenės ir NATO valdymo struktūrų, toliau stiprinti karinį bendradarbiavimą bei regiono saugumą.

 

Atgal