VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

10.10.Seimo nariai Čikagoje dalyvaus JAV lietuvių bendruomenės XXII tarybos antrojoje sesijoje

Seimo valdyba komandiravo Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininką Antaną Vinkų ir komisijos pirmininko pavaduotoją Stasį Tumėną spalio 10–14 dienomis, o komisijos narį Žygimantą Pavilionį spalio 11–13 d. į Čikagą (Jungtinės Amerikos Valstijos). Parlamentarai dalyvaus Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lietuvių bendruomenės XXII tarybos antrojoje sesijoje.

Seimo nariai skaitys pranešimus apie komisijos darbą siekiant išsaugoti gimimu įgytą Lietuvos Respublikos pilietybę, įsteigti atskirą vienmandatę rinkimų apygardą, skirtą balsuoti tik užsienyje gyvenantiems lietuviams, padėti lietuviams sugrįžti gyventi į Lietuvą, teikti įvairiapusę pagalbą ir paramą tautiečiams užsienyje.

 

JAV lietuvių bendruomenė įsteigta 1951 metais. Ji kviečia dalyvauti jos veikloje visus lietuvių kilmės asmenis ir jų sutuoktinius. Organizacijos branduolį sudaro 52 apylinkės, veikiančios 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone.

JAV lietuvių bendruomenės taryba yra vyriausias JAV lietuvių bendruomenės organas. Jos narius trejiems metams renka JAV lietuviai lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu. JAV LB taryba nustato veiklos kryptis, veiklos būdus, tvirtina JAV LB Krašto valdybos narius, trejiems metams renka JAV LB Krašto valdybos pirmininką.

Šiuo metu JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybai pirmininkauja Arvydas Urbanavičius.

 

Atgal