VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

10.06. Seime vyks konferencija „Lietuvos mokslininkų sąjungos 30 metų veiklos sukaktis“

Spalio 7 d., pirmadienį, 11 val., Kovo 11-osios Akto salėje, (Seimo I r.), rengiama konferencija „Lietuvos mokslininkų sąjungos 30 metų veiklos sukaktis“.

Lietuvos mokslininkų sąjunga (LMS) buvo įkurta 1989 m. spalio 7 d. Vilniuje. Įvykusiame Lietuvos mokslininkų suvažiavime buvo suformuota pirmoji LMS taryba. Pirmuoju LMS tarybos pirmininku išrinktas filosofas, prof. Bronius Kuzmickas. Tai buvo Atgimimo laikotarpis, kai nepriklausomybės vilčių žadinama Lietuva kūrė savo demokratinės valstybės viziją. Atgimimo idėjos skatino vienytis į visuomenines organizacijas, atsikratyti okupacinio režimo primestų reikalavimų, atsirado galimybė reformuoti sovietinę sustabarėjusią mokslo sistemą. LMS svarbiausia veiklos kryptimi tapo pažangių mokslo ir studijų sistemos organizacinių principų paieška ir jų įteisinimas.

LMS yra nevyriausybinė, kūrybinė mokslininkų ir jų organizacijų asociacija, kviečianti savo veikloje dalyvauti visus mokslininkus nepriklausomai nuo jų specializacijos, darbo vietos, užimamų pareigų ar turimų mokslo vardų.

Sąjungos veiklos 30-metį kviečiame paminėti nuo spalio 7 d. šiai datai skirtais renginiais mokslininkų sąjungos skyriuose, universitetuose ir mokslo centruose, visuomeninėse organizacijose, bibliotekose bei kituose kultūros židiniuose. Pirmasis šiai sukakčiai skirtas renginys – spalio 7 d. šventinė konferencija Seime, istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje. Baigiamasis – Visuotinis Lietuvos mokslininkų suvažiavimas, numatomas gruodžio mėn. pabaigoje. Numatoma, kad suvažiavime dalyvaus per 500 delegatų iš visų mokslo ir studijų institucijų. Didžiausias dėmesys bus skiriamas mokslo ir studijų sistemos raidai, aukštojo mokslo sistemos demokratizavimui. Bus sprendžiamos problemos, svarbios visai akademinei bendruomenei:

– mokslininkų dalyvavimo, kuriant ir įgyvendinant valstybės strategiją, būtinybė;

– mokslininkų veiklos vertinimo kriterijai;

– mokslininkų potencialo ugdymas ir jo išsaugojimas Lietuvoje;

– akademinės bendruomenės vaidmuo, ugdant Lietuvos pilietinę visuomenę.

Rengėjai, ruošdamiesi suvažiavimui, laukia kiekvieno pasiūlymo, kaip šias problemas spręsti.

Konferencijos globėjas Seimo narys, laikinosios Seimo ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo grupės pirmininkas Lauras Stacevičius.

Atgal