VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

07.19 Liepos 1-ąją įsigaliojo Šeimos kortelės įstatymas, kuris numato, kad tris ir daugiau vaikų auginančios šeimos ir neįgalų artimąjį, nepaisant jo amžiaus, globojančios šeimos šiemet galės pretenduoti į šeimos korteles, kurios suteiktų įvairių nuolaidų

Šeimos kortelė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriame įrašytas šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris. Šeimos kortelė skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymu.

Teisę gauti šeimos kortelę turi šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų ir šeimos, auginančios neįgalų nepilnametį ar globojančios suaugusį vaiką su negalia (laikinai - tik teikiant prašymą raštu).

Užsakyti elektroninę kortelės skyrimo paslaugą, t. y. elektroniniu būdu pateikti prašymą kortelei gauti, gali pilnametis asmuo, turintis teisę gauti kortelę. Laikinai elektroninė kortelės skyrimo paslauga neteikiama kreipiantis vienam iš tėvų, prižiūrinčiam neįgalų suaugusį asmenį ir turintiems teisę gauti kortelę. Todėl šiais atvejais užpildytą rašytinį prašymą gauti kortelę galima pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) paštu arba tiesiogiai, atvykus į SPPD. Jei pareiškėjas teikia prašymą tiesiogiai, atvykęs į SPPD, prie prašymo pridedamos dokumentų, įrodančių, kad šeima atitinka Įstatymo 2 straipsnyje nurodytą apibrėžimą, kopijos. Jei prašymas teikiamas paštu, pridedamos minėtų dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos.

Atgal