VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

07.11. Valstybės administracinis turtas bus optimizuojamas

Seimas priėmė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus (projektas Nr. XIIIP-2622(2), kuriais siekiama sukurti valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemą ir įgyvendinti valstybinio audito ataskaitoje „Valstybės nekilnojamojo turto valdymas“ pateiktas rekomendacijas. Už naujas nuostatas balsavo 105 Seimo nariai, susilaikė 3 parlamentarai.

Administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas etapais perduodamas valdyti centralizuotai VĮ Turto bankui. Planuojama, kad 2020 m. pabaigos centralizuotai bus valdomas visas administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas.

Priimtomis pataisomis nuspręsta nuo panaudos ir paslaugų teikimo modelio pereiti prie naujo modelio – administracinio turto nuomos.

VĮ Turto bankas turės įgaliojimus spręsti visus valstybės institucijų ir įstaigų aprūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu klausimus. Pagal priimtas naujas nuostatas VĮ Turto bankui bus suteikti įgaliojimai ne tik tinkamai valdyti ir prižiūrėti visą valstybės administracinį turtą, bet ir imtis kitų efektyvaus jo valdymo priemonių, pvz., perkelti įstaigas į kitas veiklai tinkamas patalpas, perskirstyti naudojamą administracinį turtą, kad jis būtų maksimaliai išnaudotas, inicijuoti bei įgyvendinti valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektus, parduoti nenaudojamą turtą ir pan.

Valstybės nekilnojamo turto valdymui, priežiūrai ir atnaujinimui bus naudojamos už nuomą gautos lėšos, nenaudojamo turto pardavimo pajamos, prireikus – ir skolintos lėšos.

Kaip tvirtina naujų nuostatų iniciatoriai, pagal praėjusių metų duomenis administracinio valstybės nekilnojamo turto plotas šiuo metu sudaro apie 723 tūkst. kv. m, o jį valdė ar valdo ir naudoja daugiau nei 500 valstybės įstaigų.

Įstatymu taip pat susiaurintas valstybės ir savivaldybių turto panaudos subjektų ratas, nustatytas baigtinis panaudos gavėjų sąrašas, jį papildant baigtiniu įstatymų sąrašu, kuriuose įtvirtinta subjektų teisė neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar savivaldybių turtu panaudos pagrindais.

Priimti pakeitimai taip pat turės įtakos savivaldybių turto valdymui. Savivaldybių turto valdymas taps skaidresnis: bus nustatyti savivaldybių nuomos be konkurso atvejai paliekant galimybę turtą be konkurso išnuomoti ir tais atvejais, kai konkursas neįvyksta kelis kartus iš eilės. Įstatymas papildytas nuostatomis dėl privalomos valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto objektų nuomos, panaudos, pirkimo–pardavimo ir perleidimo patikėjimo teise sutarčių teisinės registracijos viešajame registre, taip pat įtvirtinta pareiga viešinti informaciją apie valstybės ir savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos, nuomos, pirkimo–pardavimo ir patikėjimo sutartis.

Atgal