VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

04.21. Kokią žinią skelbia Velykų varpai?

 Jie skelbia Kristaus pergalę. Kristus kaip grūdas krito į žemę, kad Jo mirtis mums dovanotų gyvenimą.

Todėl Velykų žinia yra skirta budinčiam prie mirštančiojo lovos,

Velykų žinia – ką tik išgirdusiam baisią diagnozę

ar tam, kuris prarado gyvenimo skonį,

ji skamba ir išnaudojimo skandalų sukrėstai Bažnyčiai.

Velykų žinia skelbiama kiekvienam iš mūsų:

yra mirtis, bet nėra pabaigos. Meilė atneša pergalę.

Ir ta Meilė turi vardą – Jėzus Kristus. Visa kita yra svarbu, bet laikina.

Todėl linkiu, kad Velykos į kiekvienus namus atneštų bent šiek tiek amžinybės šviesos. Šviesos, kuri padėtų pamatyti, kad sunkumai vieną dieną praeis; kad nuovargis vieną dieną liausis; kad didžiosios aktualijos nueis užmarštin, tačiau net mažiausias mūsų meilės gestas nebus pamirštas Dangaus Karalystėje.

Tegul tai padeda suprasti kasdienybės prasmę: mūsų paprasti darbai, mūsų kasdienės pastangos, mūsų profesinis pašaukimas, kartais net mūsų ligos, vienatvė ir skausmas – visa tai tam, kad augtume meilėje Dievui ir artimui. Nes vien tai, kas pasėta iš meilės, atėjus laikui duos tikrų vaisių.

Linkiu džiaugsmingų ir meilės kupinų šv. Velykų!

Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas


 

Atgal