VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

03 17. Naujausios žinios

Prezidentė: NATO būtinos reformos

NATO turi gebėti su gynyba susijusius sprendimus priimti greičiau, sako Prezidentė Dalia Grybauskaitė, ketvirtadienį susitikusi su Aljanso ir JAV vyriausiuoju ginkluotųjų pajėgų vadu Europoje generolu Kertisu Skaparočiu (Curtis Scaparrotti). 
Šalies vadovės teigimu, keičiantis geopolitinei dinamikai NATO yra per lėtas, todėl reikalingi pokyčiai tiek reformuojant ir spartinant sprendimų priėmimą, tiek perkeliant karines vadavietes arčiau rytinių Aljanso sienų.
Pasak Prezidentės, šiuo metu NATO vadovaujančios struktūros ir karinės pajėgos yra vis dar išdėstytos pagal Šaltojo karo laikų logiką - Europos vakaruose ir pietuose. Šiandien stiprėjant Rusijos grėsmei būtina Aljanso pajėgas perdislokuot į rytinį flangą. Baltijos šalims taip pat reikalinga regioninė oro gynyba ir priemonės, kurios užkirstų kelią galimai Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinei izoliacijai bei užtikrintų greitą sąjungininkų pastiprinimo atvykimą.
Valstybės vadovė taip pat pabrėžė, kad vienas esminių atgrasymo elementų - nuolatiniu pagrindu Baltijos valstybėse sutelktos sąjungininkų pajėgos. Pasak Prezidentės, galingiausios Aljanso karinės jėgos - JAV karių buvimas regione yra stipri žinia, siekiant atgrasyti bet kokią grėsmę.
Prezidentės teigimu, šiuo metu sėkmingai įgyvendinamos Varšuvoje sutartos atgrasymo priemonės. Į Lietuvą jau atvyko NATO priešakinių pajėgų bataliono kariai iš Vokietijos ir Belgijos. Kovo pabaigoje laukiama Olandijos karių. Per šiuos ir kitus metus į bataliono sudėtį turėtų įsijungti dar 4 valstybės - Norvegija, Liuksemburgas, Kroatija ir Prancūzija. Šiuo metu Lietuvoje taip pat yra dislokuota rotacinė JAV karių kuopa ir sunkioji technika.
Lietuva ir pati daug daro, kad užtikrintų savo saugumą. Sparčiai didinamas gynybos finansavimas - kitąmet viršysime 2 proc. BVP. Sukurtos nuolatos budinčios nacionalinės greitojo reagavimo pajėgos. Atkurta šauktinių tarnyba, į kurią šalies jaunuoliai eina savanoriškai. Per trejus metus ketvirtadaliu padidintas karių skaičius. Lietuvos kariuomenėje įsteigta antroji "Žemaitijos brigada". Lietuva yra NATO lyderė pagal karinių pajėgų ir technikos modernizavimo rodiklius. Stiprinami valstybės kibernetiniai ir strateginės komunikacijos pajėgumai.

Mokesčių inspekcija skelbia pajamų deklaravimo pradžią

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) prie Finansų ministerijos ketvirtadienį Elektroninio deklaravimo sistemoje pateikė preliminariąsias gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas 1,5 mln. šalies gyventojų. Deklaruoti pajamas ir turtą šiemet reikia iki gegužės 2 dienos.
Deklaracijas galima pateikti internetu, taip pat naudojantis programėle "e.VMI", atsiųsti paštu ar deklaruoti VMI aptarnavimo skyriuje.
Programėle "e.VMI" deklaruoti gali 1,1 mln. žmonių, kuriems VMI šiemet parengė visiškai užpildytas deklaracijas.
VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė informavo, kad, prasidėjus pajamų ir turto deklaravimui, jau sulaukiama gyventojų aktyvumo.
"Kadangi deklaravimo sistema atverta per vidurnaktį, šiuo metu jau pradedame skaičiuoti dešimtimis tūkstančių (pateiktų deklaracijų). Labai didelis kreipimasis į sistemą, prašome kantrybės, kol turime išbandomąjį laikotarpį", - ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė S. Aliukonytė-Šnirienė, pabrėžusi, kad laiku ir sąžiningai mokesčių prievoles įvykdę gyventojai sutaupo visų mokesčių mokėtojų pinigus, kurių nebereikia leisti įvairiems laiškams siųsti, priminimams, kitoms administracinėms procedūroms.
Siekdama palengvinti deklaravimo procesą, Inspekcija atnaujino Elektroninio deklaravimo sistemą ir pateikė kitų naujovių.
"Atsižvelgdami į klientų poreikius šiemet atnaujinome Elektroninio deklaravimo sistemą: gyventojas lengvai ras susistemintą jam reikalingą informaciją, pranešimus apie taisytinas klaidas, paprasčiau bus pateikti deklaraciją, pridėti reikalingus dokumentus", - teigė S. Aliukonytė-Šnirienė.
Pateikęs pajamų deklaraciją gyventojas gaus detalesnę informaciją apie joje deklaruotų duomenų nagrinėjimo eigą, elektroninėje deklaravimo sistemoje matys, ką su jo pateiktais duomenimis daro VMI, ar reikia ir ką būtent patikslinti deklaracijoje. Gyventojui taip pat bus pateikiama informacija apie deklaruotos pajamų mokesčio permokos grąžinimą.
Šiemet pirmą kartą VMI interneto svetainėje paskelbė Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir Metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklę 2012-2016 metams. Ji aktuali tiems gyventojams, kurie dirbo ne visus metus ir gali susigrąžinti dalį GPM dėl pritaikyto per didelio neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD). Ši skaičiuoklė ypač aktuali studentams, moksleiviams, dirbusiems keletą mėnesių, pavyzdžiui, vasaros atostogų metu. Neteikdami deklaracijos jie gali pasitikrinti, kokia suma grįžtų į jų sąskaitas. Pažymėtina, kad tam reikalingi duomenys iš darbdavio, kuris kas mėnesį privalo pateikti informaciją darbuotojui apie jam sumokėtą darbo užmokestį ir išskaičiuotus mokesčius.
MI pažymi, kad mokesčių mokėtojams, pasinaudojusiems GPM lengvata, permoką grąžins iki liepos 31 dienos. Kaip ir ankstesniais metais, GPM permokos pirmiausia bus grąžinamos tiems mokėtojams, kurie teikia teisingas elektronines deklaracijas. Pernai VMI gyventojams grąžino 66 mln. eurų GPM permokos.
Remiantis VMI pateikta statistine informacija, pernai gyventojai deklaravo sumokėti per 90 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Iš 672 tūkst. gyventojų, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių privalėjo pernai pateikti deklaracijas, 537 tūkst. tą padarė laiku - 8 iš 10 gyventojų laiku pasirūpino tinkamai įvykdyti mokestinę prievolę. Laiku deklaracijas pernai pateikė 94 proc. notarų, antstolių, advokatų ir advokatų padėjėjų, o pareigingiausia mokėtojų grupė, kurie pernai teikė deklaracijas laiku, - ūkininkai, PVM mokėtojai, iš kurių 98 proc. (13,6 tūkst.) laiku deklaravo pajamas.
1,8 mln. gyventojų naudojasi elektroninio deklaravimo sistema.
Praėjusiais metais 3 tūkst. gyventojų pajamas deklaravo telefonu.
Pajamų deklaracijas šiemet privalo pateikti gyventojai, vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, taip pat gyventojai, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl einamų pareigų (politikai, tarnautojai ir kt.) ir, be abejo, gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei susigrąžinti dalį mokesčių. Pajamų deklaracijas taip pat reikia pateikti, jeigu gyventojui buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis ir dėl to privalu sumokėti dalį GPM arba susigrąžinti šį mokestį, nes buvo taikytas per mažas neapmokestinamasis pajamų dydis. VMI skaičiavimu, dėl NPD taikymo turi deklaruoti apie 150 tūkst. gyventojų. Lengvatomis gali pasinaudoti žmonės, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už būsto kreditą, už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje. 
VMI pažymi, kad politikai, valstybės tarnautojai šalia pajamų deklaracijos turi pateikti ir turto deklaracijas, kuriose teisingai nurodytų duomenis ne tik apie Lietuvoje, bet ir užsienyje turimą turtą.
S. Aliukonytė-Šnirienė taip pat pastebėjo, kad pajamas turėtų deklaruoti ir iš veiklos tarpusavio skolinimosi platformose uždirbę asmenys. 
"Atsirado nauja grupė gyventojų, kuriems šiemet privalu teikti deklaracijas: kadangi veiklą vykdė keturios tarpusavio skolinimosi platformos ir apie 7 tūkst. gyventojų uždirbo apie 1 mln. eurų, jiems nuo tų uždirbtų pajamų, uždirbtų palūkanų iki gegužės 2 d. taip pat privalu sumokėti mokesčius", - sakė S. Aliukonytė-Šnirienė. 
Taip pat gyventojai turėtų su deklaracijomis pateikti ir informaciją apie užsienyje turimas sąskaitas, jeigu jose likutis metų pabaigoje buvo daugiau kaip 5 tūkst. eurų arba metinė apyvarta tose sąskaitose buvo daugiau kaip15 tūkst. eurų. 
VMI atkreipė dėmesį, kad šiemet gyventojai gali skirti paramą ir meno kūrėjams

Prezidentė pasveikino Airiją nacionalinės šventės - Šventojo Patriko dienos - proga

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino Airijos Prezidentą Maiklą Higinsą (Michael D. Higgins) airių nacionalinės šventės - Šventojo Patriko dienos - proga.
Pasak Prezidentės, džiugiai ir plačiai kasmet Lietuvoje minima Airijos žmonių šventė yra abiejų šalių artimos draugystės ženklas. Vilniuje Šventojo Patriko diena tradiciškai įtrauks ne tik miesto gyventojus ir svečius, bet ir čia gyvenančius airius.
Sveikinime šalies vadovė pabrėžė, kad Lietuva vertina Airiją kaip svarbią partnerę dirbant tiek dvišaliu lygiu, tiek kartu ginant mūsų piliečių interesus ir sprendžiant bendrus žemyno darbotvarkės klausimus Europos Sąjungoje.
Pasak Prezidentės spaudos tarnybos pranešimo, Nacionalinės šventės proga Airijos žmonėms ir viso pasaulio airiams D. Grybauskaitė palinkėjo visokeriopos sėkmės ir klestėjimo.

Stiprinamos technologijų perdavimo kompetencijos mokslo institucijose

Siekiant, kad mokslo idėjos virstų produktais, universitetuose ir mokslo institutuose stiprinamos žinių ir technologijų perdavimo funkcijos. Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos, mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklai skatinti 2014-2021 m. finansavimo etapu numatoma skirti 14,5 mln. eurų ES investicijų.
"Skatinant mokslą bendradarbiauti su verslu būtina jungtis tarp mokslo ir verslo pasaulio, kuri galėtų mokslininkams padėti žinias paversti rinkoje patraukliomis inovacijomis. Svarbu turėti "vertėjus" tarp mokslo ir verslo, tam reikia stiprinti technologijų perdavimo kompetencijas mokslo institucijose. Kitų šalių patirtys rodo, kad tai esminė sėkmingo mokslo ir verslo bendradarbiavimo sistemos prielaida", - sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. 
Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijose veikiančių inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimui. Numatoma finansuoti mokslo ir verslo bendradarbiavimą skatinančių padalinių veiklą, tarpininkavimą tarp mokslo idėjų ir sėkmingo jų realizavimo rinkoje.
Mokslo ir studijų institucijos kviečiamos teikti paraiškas finansavimui iki 2017 m. gegužės 8 dienos.

Egipte rasta faraono statula - ne Ramzio II

Iš purvo Kaire ištraukta senovinė statula yra ne faraono Ramzio II (Ramses II), o kito Egipto karaliaus, pranešė Egipto senovės ministras, informuoja Didžiosios Britanijos nacionalinis transliuotojas BBC. 
Ministras Chaledas el Ananis (Khaled el-Anani) spaudos konferencijos metu sakė esąs beveik tikras, kad tai - Egiptą nuo 664 iki 610 metų prieš Kristų valdžiusio Psamteko I (Psamtek I) statula. 
Ekspertai iš pradžių manė, kad tai 600 metais anksčiau valdžiusio Ramzio II statula, nes ji rasta netoli šiam valdovui skirtos šventyklos. Tačiau ant didžiulės statulos rastas išgraviruotas vienas iš penkių Psamteko I vardų. Net ir šiuo atveju atradimas yra svarbus. 
"Jei statula priklauso šiam karaliui, tuomet tai didžiausia kada nors Egipte rasta vėlyvojo laikotarpio statula", - sakė Ch. Ananis. 
Statulos aukštis siekė devynis metrus, ją surado Egipto ir Vokietijos archeologų komanda. Iš dalies pamerkus statulą į vandenį, ji suskilo į kelias dalis.

Vašingtone A. Merkel ir D. Trampas kalbėsis prekybos ir gynybos klausimais

Vokietijos kanclerė Angela Merkel (Angela Merkel) penktadienį Vašingtone susitinka su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trampu (Donald Trump). Pokalbių metu didžiausias dėmesys bus skiriamas transatlantinei prekybai ir ryšiams su NATO, informuoja BBC.
JAV lyderis, grasindamas Vokietijos automobilių gamintojams tarifais ir ragindamas Berlyną didinti išlaidas gynybai, sukėlė šalyje susierzinimą.
Vokietijos kanclerę vizito Jungtinėse Valstijose metu lydės aukščiausio rango vadovai iš tokių Vokietijos kompanijų kaip "Siemens", "Schaeffer" ir BMW. Vizitą surengti buvo numatyta antradienį, tačiau dėl sniego audros teko jį atidėti penktadieniui. 
Prieš penktadienio pokalbius su JAV lyderiu A. Merkel Vokietijos laikraščiui teigė laukianti pirmojo susitikimo su prezidentu D. Trampu.
"Visada geriau kalbėtis vienam su kitu, nei vienam apie kitą", - kanclerė sakė laikraščiui "Saarbruecker Zeitung". 
Rinkimų kampanijos metu D. Trampas grasino tokioms šalims kaip Vokietija įvesti didesnius importo mokesčius. Tačiau kanclerė pareiškė, kad Jungtinėse Valstijose daug tiesioginių Vokietijos investicijų. 
Buvo laukiama kanclerės ir JAV lyderio susitikimo, politikams pagrindiniais klausimais viešai skelbiant skirtingą nuomonę. Pavyzdžiui, sausio mėnesį D. Trampas pareiškė, neva Vokietijos kanclerė, įsileisdama į Vokietiją šimtus tūkstančių pabėgėlių ir migrantų, padarė "katastrofišką klaidą". Savo ruožtu kanclerė kritikavo D. Trampo prieštaringai vertinamą migracijos draudimą, kuriuo taikomasi į kelias musulmoniškas šalis.
Tikimasi, kad lyderiai kalbėsis ilgiau nei dvi valandas, o vėliau jų laukia darbo pietūs. Į darbotvarkę įtraukti ir užsienio politikos klausimai, susiję su Rusija, Sirija, Iranu, Šiaurės Korėja ir taikos procesu Artimuosiuose Rytuose.

Dėl paukščių gripo įvesti apribojimai paukštienos įvežimui iš Ukrainos

Europos Sąjunga, JAE, Kinija ir kelios kitos šalys įvedė apribojimus paukščių ir paukštienos produkcijos eksportui iš Ukrainos dėl šalyje užfiksuoto paukščių gripo protrūkio, pranešė Ukrainos valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnyba.
Kaip pažymi valstybinė tarnyba, laikinus apribojimus paukščių ir paukštininkystės produkcijos įvežimui iš Ukrainos dėl paukščių gripo protrūkio įvedė Honkongas, Jemenas, Europos Sąjunga, Irakas, Jordanija, Kataras, Kinija, Saudo Arabija, JAE, pranešama tarnybos tinklalapyje.
ES, Kinija, Irakas, Jemenas ir kai kurios kitos šalys įvedė laikiną draudimą paukščių bei paukštininkystės produkcijos eksportui iš sričių, kur buvo užfiksuotas paukščių gripo protrūkis. Honkongas ir Saudo Arabija įvedė laikiną draudimą visai paukštininkystės produkcijai, įskaitant kiaušinius. Jemenas įvedė laikiną draudimą paukštienos eksportui.
Paukščių gripo protrūkis užfiksuotas Černivcių, Odesos ir Chersono srityse.

Visuomenės veikėjai, kuriais pasitikima labiausiai V. Šoiblė: JAV ir Vokietijos finansų ministerijų vadovai susitarė dirbti "tarptautiniu formatu"

Jungtinių Valstijų ir Vokietijos finansų ministerijų vadovai susitarė dirbti tarptautiniu formatu, o ne ieškoti dvišalių sprendimų, ketvirtadienį per spaudos konferenciją Berlyne pareiškė Vokietijos finansų ministras Volfgangas Šoiblė (Wolfgang Schaeuble) pasibaigus deryboms su JAV kolega, iždo sekretoriumi Stivenu Mnučinu (Steven Mnuchin).
"Mes aptarėme keletą problemų, bet esame pasiryžę judėti į priekį laikydamiesi tarptautinio formato, o ne siekdami dvišalių sprendimų", - sakė jis.
Pasak Vokietijos užsienio reikalų ministro, pirmasis susitikimas su S. Mnučinu išsiliejo "į nuoširdžią diskusiją". Per spaudos konferenciją V. Šoiblė keletą kartų pabrėžė, kad diskusijos metu buvo aptariamos būtent "problemos", susijusios su abiejų šalių procesų vertinimu.
JAV iždo sekretorius savo ruožtu pabrėžė, kad šalys susitarė bendromis pastangomis siekti, kad būtų "skatinamas naujų darbo vietų kūrimas ir subalansuota tarptautinė prekyba". "Mes taip pat aptarėme kovą su terorizmo finansavimu ir kitokia neteisėta veikla", - pridūrė S. Mnučinas.

Kiek daugiau nei ketvirtadalis - 27 proc. - apklaustųjų nurodė D. Grybauskaitę, kaip visuomenės veikėją, kuria labiausiai pasitiki. Dar tarp 10 labiausiai patikimų visuomenės veikėjų pateko S. Skvernelis, kurį minėjo 15 proc. respondentų, R. Karbauskį minėjo 10 proc., V. Adamkų, A. Butkevičių ir A. Maldeikienę - po 6 proc., G. Landsbergį - 5 proc., G. Nausėdą, R. Šimašių ir R. Paksą - po 3 proc. respondentų. 
Apklausa vyko 2017 m. vasario 17-27 dienomis. Apklausta 1016 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), apklausa vyko 102 atrankos taškuose. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, išsimokslinimą, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę. Tyrimų rezultatų paklaida iki 3 procentų.

Lietuvos istorijos akcentai

Lietuva kovo 17-ąją:
1807 m. Radivoniškėse, Vilniaus apskrityje, mirė Kazimieras Narbutas, lietuvių filosofas, Vilniaus pijorų kolegijos rektorius, vienas pirmųjų Lietuvos švietėjų racionalistų.
1906 m. įkurtas Lietuvių kalbos mokymo komitetas, siekęs įvesti lietuvių kalbos mokymą Vilniaus miesto ir Vilniaus apygardos mokyklose.
1938 m. Lietuvos Vyriausybei įteiktas Lenkijos ultimatumas, reikalaujantis užmegzti su ja diplomatinius santykius ir grasinantis panaudoti jėgą, jeigu Lietuva nesutiks to padaryti. Lietuvos atsakymui Lenkija davė 48 valandas.
1943 m. okupacinė Vokietijos valdžia uždarė Vilniaus universitetą.
1990 m. Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas atmetė TSRS prezidento Michailo Gorbačiovo reikalavimą atšaukti Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą ir Ministre Pirmininke paskyrė Kazimirą Prunskienę.
1994 m. Seimas priėmė Lito stabilumo įstatymą.
1998 m. Vilniuje atidaryta Europos Komisijos, darbą Lietuvoje pradėjusios 1996 metais, delegacijos būstinė.
2002 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas įamžino savo pirmojo rektoriaus akademiko Aleksandro Čyro, mirusio 2001-aisiais, atminimą. Statybos fakultete atidaryta akademiko vardu pavadinta auditorija.
2009 m. Lietuva užmezgė diplomatinius santykius su Barbadosu, valstybe, esančia Mažųjų Antilų salyne.
2010 m. rašytojo, diplomato Jurgio Baltrušaičio vaikaitis Žanas (Jean) Baltrušaitis perdavė vertingą Baltrušaičių šeimos archyvą Lietuvos ambasadai Prancūzijoje. Perduotuose diplomatiniuose archyvuose yra prieškario ir pokario laikotarpio laiškai, dokumentai, susiję su Lietuvos diplomatijos veikla egzilyje.
2013 m. Ispanijos Bilbao mieste atidarytas Lietuvos garbės konsulatas.

Siera Leonėje kunigas rado vieną didžiausių pasaulyje nešlifuotų deimantų

Krikščionių kunigas Siera Leonės Kono rajone surado vieną didžiausių pasaulyje nešlifuotų deimantų, praneša BBC.
709 karatus sveriantis deimantas šiuo metu užrakintas centriniame Sieros Leonės banke Frytauno mieste. Tai vienas iš 20 didžiausių kada nors surastų deimantų.
Kunigo Emanuelio Momoho (Emmanuel Momoh) rastas deimantas, kurio vertė dar nebuvo įvertinta, yra didžiausias nuo 1972 metų Siera Leonėje rastas deimantas. Tais metais iškastas 969 karatų deimantas - Siera Leonės žvaigždė. 
Siera Leonė nuo seno gerai žinoma dėl deimantų pramonės. Deimantų pardavimas iš dalies paskatino dešimtmečius šalyje trukusį pilietinį karą, nes sukilėlių grupuotės iškeisdavo deimantus į ginklus.

Lietuvos banko naujausia prognozė: sparčiau augant ūkiui, vidutinis darbo užmokestis kils daugiau nei kainos

Įvertinęs nuosekliai didėjantį ūkio aktyvumą šalyje ir gerėjančią Lietuvos gamintojų padėtį svarbiose užsienio rinkose, Lietuvos bankas prognozuoja, kad mūsų ekonomika šiemet augs 2,6, o kitąmet jos augimo tempas padidės iki 2,8 proc. Didėsiančią infliaciją aplenks darbo užmokesčio augimas, šiemet numatomas 6,1, kitąmet – 5,7 proc. Tai didesnės ūkio augimo ir atlyginimų didėjimo prognozės, nei tikėtasi ir skelbta praėjusių metų pabaigoje.

Kilsiančios darbo pajamos sudarys galimybes gyventojams gausiau vartoti, ir tai bus vienas iš ekonomikos augimo veiksnių. Tiesa, vartojimas neturėtų didėti tiek daug, kiek jis didėjo pastaraisiais metais, nes kainos, kaip prognozuojama, kils daugiau, o darbo pajamos, minimaliajam darbo užmokesčiui nebedidėjant, – mažiau nei pernai“, – sako Ernestas Virbickas, Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus viršininkas.

Jis pažymi, kad praėjusiais metais vidutinis darbo užmokestis pakilo daugiausia nuo ekonomikos atsigavimo po pasaulinės finansų krizės – 7,9 proc. Tiesa, didėjo ir minimalusis darbo užmokestis, tačiau darbo atlygio raida fiksuojama veržli net ir pašalinus jo poveikį. Svarbu tai, kad darbo atlygis auga daug daugiau nei darbo našumas.

Bet dėl didėjančios vidaus paklausos, investicijų ir palankesnių mūsų gamintojams sąlygų eksporto rinkose augančią šalies ekonomiką, pasak Ernesto Virbicko, vis labiau veiks darbo rinkos problemos. Į ją kasmet įsiliejant vis mažiau jaunų gyventojų ir daliai asmenų emigruojant, įmonių galimybės plėsti veiklą bus ribotos, nes jos jaus spaudimą dėl darbo užmokesčio ir turės ieškoti naujų sprendimų gerinti konkurencingumą.

„Dėl didesnių naftos kainų, veikiančių kitų prekių ir paslaugų kainas, šiemet numatomą infliacijos šoktelėjimą vertiname kaip trumpalaikį. Prognozuojame, kad kitais metais infliacija sumažės“, – sako Ieva Skačkauskaitė, Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus ekonomistė.

Pasak jos, ilgą laiką pasaulinių naftos kainų nuosmukis buvo palankus vartotojams ir mažino infliaciją. Naftą eksportuojančių šalių organizacijai (OPEC) sutarus apriboti naftos išgavimo apimtį, energijos išteklių kainos išaugo, o nuo 2016 m. lapkričio mėn. ėmė didinti vartotojų kainų lygį Lietuvoje, visų pirma, kelti degalų kainų lygį.

Keičiamas lietuvių skalikui ir žemaitukui skirtos kolekcinės monetos išleidimo laikas, atsisakoma išankstinio užsakymo sistemos

Siekdamas plėtoti numizmatiką, Lietuvos bankas netrukus numizmatinėmis vertybėmis pradės prekiauti naujoje patogioje elektroninėje parduotuvėje. Dėl to artimiausiu metu ketinama atsisakyti iki šiol veikusios išankstinio užsakymo sistemos. 2017 m. antrąjį ketvirtį išankstiniai užsakymai apskritai nebus priimami, nes lietuvių skalikui ir žemaitukui skirtą monetą numatoma išleisti vėliau – 2017 m. trečiąjį ketvirtį.

„Siekiame skatinti numizmatiką ir norime sukurti palankesnes sąlygas įsigyti numizmatinių vertybių, todėl netrukus pradėsime jomis prekiauti elektroninėje parduotuvėje. Suprantame, kad numizmatinių vertybių pirkėjams prireiks laiko susipažinti su naujos elektroninės parduotuvės veikimo principais, dėl to lietuvių skalikui ir žemaitukui skirtą kolekcinę monetą išleisime vėliau, nei buvome numatę. Tai leis sklandžiai pereiti nuo išankstinių užsakymų sistemos prie numizmatinių vertybių pirkimo realiu laiku pagrįstos elektroninės parduotuvės. Manome, kad, turint tokią parduotuvę, išankstinių užsakymų priemonės nebereikia“, – sako Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento direktorius Deivis Stankevičius.

Moneta, skirta lietuvių skalikui ir žemaitukui (iš serijos „Lietuvos gamta“), bus išleista 2017 m. trečiąjį ketvirtį. Iš anksto ją bus galima nusipirkti pagal naujas Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisykles, kurios artimiausiu metu bus patvirtintos Lietuvos banko valdybos. Įsigaliojus naujoms taisyklėms, monetų nebereikės užsisakinėti kiekvieno ketvirčio pirmąją darbo dieną – jų bus galima nusipirkti naujoje elektroninėje parduotuvėje likus 5 darbo dienoms iki monetos išleidimo.

Lietuvos skautų suvažiavimas Seime

Šeštadienį, kovo 18 d., 9 val.  Kovo 11-osios Akto salėje (Seimo I rūmai) vyks Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas, į kurį susirinks net 300 skautų vadovų. Suvažiavimo metu sveikinimo žodį tars ES ambasadorius Rusijos Federacijoje Vygaudas Ušackas, Ministro Pirmininko patarėjas Paulius Gradeckas, socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis, Jaunimo reikalų departamento direktorius Vydūnas Trapinskas bei LiJOT prezidentas Mantas Zakarka.

Suvažiavime Lietuvos skautija apžvelgs 2016 metų veiklas ir laimėjimus. Renginyje bus pristatyta organizacijos 2016 metų veiklos bei finansinė ataskaitos, Tarybos ir Kontrolės komisijos išvados, renkami nauji Lietuvos skautijos Tarybos nariai. Labiausiai nusipelniusiems organizacijos nariams bei vadovams bus įteikti ordinai ir padėkos raštai.

Lietuvos skautija yra didžiausia skautiška organizacija Lietuvoje, vienijanti daugiau nei 2500 skautų visose Lietuvos apskrityse. Pagrindinis organizacijos siekis – ugdyti jaunus, pilietiškus ir atsakingus visuomenės piliečius. Lietuvos skautija yra pripažinta Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (WOSM) narė.

Skelbiamas 2017 metų Kalbos premijos konkursas

Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija skelbia 2017 metų Kalbos premijos konkursą.
Premija įamžina įžymios lietuvių visuomenės veikėjos, žodžio laisvės gynėjos Felicijos Bortkevičienės (1873-1945) atminimą. 
Kalbos premija skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms, institucijoms. 
Bus vertinamos pretendentų pastangos skatinti taisyklingos ir gražios lietuvių kalbos vartojimą viešajame gyvenime ir akademinėje srityje, žiniasklaidoje ir įvairioje literatūroje, renginiuose, socialinėse akcijose; rūpinimasis lietuvių kalbos pritaikymu informacinėse technologijose. Tarp vertinimų kriterijų - lietuvių kultūros plėtrai ir visuomenės pažangai svarbių lituanistikos projektų, sumanymų įgyvendinimas, kitokia lituanistinė veikla; visuomenei reikšmingų, turinio naujumu išsiskiriančių lituanistikos (kalbotyros, knygotyros, paveldo komunikacijos, spaudos istorijos, socialinės kultūros) mokslo darbų (ne žemesnės pakopos kaip magistro darbas) ir kitokių tyrinėjimų atlikimas ir paskelbimas; rūpinimasis lituanistiniu paveldu ir jo sklaida Lietuvoje ir pasaulyje; dalies lituanistinės veiklos atlikimas neatlygintinai.
Kalbos premiją konkurso būdu skiria Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija. Pretendentų kandidatūras turi teisę siūlyti fiziniai ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys. Jie iki šių metų balandžio 20 d. privalo pateikti motyvuotą rekomendaciją, išsamų pretendento gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą, svarbiausių pretendento darbų sąrašą (nurodyti atliktus neatlygintinai).
Premija gali būti skiriama, jeigu pretendentas atitinka ne mažiau kaip du iš nurodytų kriterijų, tačiau dalies lituanistinės veiklos atlikimas neatlygintinai yra privalomas. 

Premijos laureatas bus skelbiamas gegužės 8-ąją, minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos minėjimo dieną.

Miškininkai prie Seimo surengė įspėjamąją akciją

Lietuvos miško darbuotojai ketvirtadienį prie Seimo surengė įspėjamąją akciją prieš valstybinių miškų valdymo reformą. 
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LMPF) skelbia, kad į akciją susirinko 500 žmonių. Federacija reikalauja parlamentarų nepritarti Aplinkos ministerijos pateiktai ir Vyriausybės priimtai pertvarkai. LMPF pirmininkė Inga Ruginienė pakartojo įtarianti, kad reforma neskaidri. 
"Viešojoje erdvėje vis daugiau kalbama apie didelių interesų grupių stumiamą reformą, kurios siekis paprastas - atsikratyti miško darbuotojų ir perimti visų valstybinių miškų valdymą į vienas rankas. Aplinkos ministras Kęstutis Navickas šiandien (ketvirtadienį) pareiškė, kad medienos prekybos sistema nepatogi ir nepriimtina didiesiems perdirbėjams", - sako I. Ruginienė. 
LMPF siekia, kad būtų parengtas kaštų ir naudos analize pagrįstas reformos planas, kuriame būtų tiksliai nurodyta, kiek reforma kainuos valstybei, kiek miško darbuotojų bus atleista.

Sicilijoje vėl išsiveržė Etnos ugnikalnis

Sicilijoje vėl išsiveržė Etnos ugnikalnis - į 200 metrų aukštį kilo lavos fontanai, ketvirtadienį pranešė Italijos vulkanologijos institutas, kuriuo remiasi agentūra AFP.
Teigiama, kad pavojaus netoli esančio Katanijos miesto gyventojams nėra. 
Vasario pabaigoje Etna išsiveržė po daugiau kaip metų pertraukos, pietrytinėje 3 000 metrų aukščio ugnikalnio pusėje susiformavo naujas krateris.

Vokietijos kanclerė A. Merkel vyks reto vizito į Rusiją

Vokietijos kanclerė Angela Merkel gegužės 2 dieną su vizitu atvyks į Maskvą, ketvirtadienį pranešė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Tai bus pirmasis kanclerės vizitas Rusijoje po beveik dvejų metų pertraukos, informuoja naujienų agentūra "Reuters".
Vizito darbotvarkė kol kas neskelbiama, tačiau manoma, kad susitikę V. Putinas ir A. Merkel aptars karą Ukrainoje, Maskvai Europos Sąjungos (ES) taikomas sankcijas, prekybos ryšius ir Vokietijos nerimą, kad Rusija gali mėginti kištis į rugsėjį šalyje vyksiančius parlamento rinkimus.
V. Putinas ir A. Merkel paskutinį kartą akis į akį susitiko pernai spalį Berlyne vykusiose daugiašalėse derybose dėl Ukrainos. Vokietijos politikė, kuri yra sakiusi, kad sankcijos Rusijai turi galioti tol, kol nepasikeis jos elgesys, paskutinį sykį Maskvoje lankėsi 2015-ųjų gegužę. Tuomet ji dalyvavo Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinių minėjime.

Pernai ES nežymiai sumažėjo prieglobsčio prašytojų

2016-aisiais Europos Sąjungoje (ES) prieglobsčio paprašė 1,2 mln. žmonių - kiek mažiau nei ankstesniais metais, ketvirtadienį pranešė ES statistikos agentūra "Eurostat", kuria remiasi naujienų agentūra "Reuters".
Daugiausiai prašymų suteikti prieglobstį pateikė sirai. Toliau rikiavosi afganai ir irakiečiai. Dažniausiai jie rinkosi Vokietiją, Italiją ir Prancūziją.
2015-aisiais, "Eurostat" duomenimis, ES prieglobsčio paprašė 1,26 mln. žmonių. Šie duomenys fiksuoja tik tuos asmenis, kurie prašymus suteikti prieglobstį pateikė pirmą kartą.
2014-2016 metais priėmusi apie 1,6 mln. pabėgėlių ir migrantų, ES siekė pažaboti į Europą atvykstančių asmenų srautus.
Kad įgyvendintų šį tikslą, ES susitarė su Turkija, kuri pagal susitarimą įsipareigojo atgal priimti visus į Graikijos salas atvykstančius pabėgėlius.
Tačiau, nerimstant ES ir Turkijos ginčui, Turkija trečiadienį pagrasino galinti nutraukti šio susitarimo įgyvendinimą.

Turkijos užsienio reikalų ministras pranašauja Europoje religinius karus

Po Nyderlandų parlamento rinkimų Turkija padidino savo žodinių puolimų prieš Europą mastą, įspėdama, kad žemynas atsidūrė ties staigaus "religinio karo" kilimo riba, informuoja "Euronews".
Nyderlandų premjero Marko Rutės (Mark Rutte) dešiniesiems liberalams triumfavus trečiadienį vykusiuose parlamento rinkimuose, Ankaroje kalbėdamas M. Čavusoglu tvirtino, kad visos partijos laikosi tokio paties požiūrio kaip ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų prieš islamą nusistatęs Gertas Vildersas (Geert Wilders).
G. Vilderso Laisvės partija (PVV) Nyderlandų parlamento rinkimuose sulaukė daug mažesnio, nei tikėtasi, palaikymo ir liko antroje vietoje. 
"Kur tempiate Europą? Jūs žlugdote Europą, tempiate ją ant stataus skardžio. Greitai Europoje kils religiniai karai", - kalbėjo M. Čavusoglu.

Brazilijoje smarkiai sumažėjo Zikos atvejų

Po praėjusių metų Zikos epidemijos infekcijos atvejų Brazilijoje sumažėjo daugiau kaip 95 proc. Sveikatos ministerijos duomenimis, per pirmuosius du šių metų mėnesius užregistruoti 1 653 Zikos atvejai - 30 jų diagnozuoti nėščioms moterims, praneša agentūra dpa.
Moskitų platinamas virusas gali sukelti sunkius embrionų apsigimimus. Per tą patį praėjusių metų laikotarpį buvo užregistruotos 30 683 Zikos infekcijos.
Dėl epidemijos, kurio epicentre atsidūrė Brazilija, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) prieš metus paskelbė ekstremalią sveikatos padėtį. Vyriausybė Brazilijoje kovoti su moskitais nusiuntė dešimtis tūkstančių karių.
Pirmieji metų mėnesiai dėl tropinių temperatūrų Pietų Amerikoje laikomi labiausiai keliančiais moskitų grėsmę. Per pirmuosius du 2017 metų mėnesius 90 proc. sumažėjo ir Dengės karštinės atvejų.

Turkija iš dalies sustabdė pabėgėlių susitarimo su ES įgyvendinimą

Turkija iš dalies sustabdė su Europos Sąjunga (ES) pasiekto pabėgėlių susitarimo įgyvendinimą. Šiuo metu iš Graikijos salų pabėgėliai atgal nepriimami, televizijos stočiai 24 TV pareiškė Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Čavušoglu (Mevlut Cavusoglu), praneša agentūra AFP.
Kartu jis pagrasino visiškai nutraukti pabėgėlių paktą. Jo vyriausybė esą gali bet kada iš sutarties pasitraukti. „Nuo dabar mes galime pasakyti: mes jo nevykdome, baigta", sakė M. Čavušoglu. Jis apkaltino Europos Sąjungą (ES) neįgyvendinant pažadų dėl bevizio režimo Turkijos piliečiams. „Bevizis režimas yra būtinybė", - pabrėžė ministras.
2016 metų kovą tarp ES ir Turkijos pasiektas susitarimas numato, kad Ankara priima atgal visus į Graikijos salas atvykstančius pabėgėlius. Už kiekvieną taip sugrąžintą sirą ES priima vieną Turkijoje jau esantį sirų pabėgėlį. Be to, Briuselis pažadėjo milijardines išmokas, kad būtų pasirūpinta sirų pabėgėliais Turkijoje. Ankarai taip pat buvo pažadėta greitai suteikti turkams bevizį režimą, tačiau šiuo klausimu pažangos nėra.

Užsienio istorinių sukakčių kalendorius

Įdomiausi kovo 17-osios įvykiai pasaulio istorijoje: 
45 m. pr. Kr. per Mundos mūšį Ispanijoje Julijus Cezaris (Julius Caesar) sutriuškino Pompėjos pajėgas. Jos armija, kuriai vadovavo du Pompėjaus Didžiojo sūnūs, neteko daugiau kaip 30 tūkst. karių.
180 m. mirė Romos imperatorius Markas Aurelijus (Marcus Aurelius). Tais laikais jis užkirto kelią germanų gentims į Italiją, tačiau mūsų dienomis geriausiai žinomas kaip stoikų filosofijos atstovas.
1337 m. Anglijos karalius Eduardas III specialiai savo vyriausiajam sūnui įkūrė Kornvalio hercogystę.
1473 m. gimė škotų karalius Jokūbas IV, kuris, valdydamas nuo 1488 iki 1513 metų, padarė savo šalį viena galingiausių Europos valstybių.
1834 m. gimė vokiečių inžinierius Gotlibas Daimleris (Gottlieb Daimler). Jis didžia dalimi prisidėjo prie vidaus degimo variklio sukūrimo, o 1890 metais įkūrė Daimlerio automobilių kompaniją.
1853 m. mirė austrų fizikas ir astronomas Kristianas Dopleris (Christian Doppler). Jis parašė svarbių darbų iš šviesos aberacijos, spalvų, mikroskopo ir optinio tolimačio teorijos, jo vardu pavadintas spinduliuojamų akustinių ir elektromagnetinių bangų dažnio pokytis dėl bangų šaltinio ir stebėtojo judėjimo.
1861 m. parlamentas paskelbė apie naująją suvienytą Italijos karalystę su karaliumi Viktoru Emanueliu II (Victor Emmanuel II) priešakyje.
1906 m. JAV prezidentas Teodoras Ruzveltas (Theodore Roosevelt), apibūdindamas žmones, kurie nepagrįstai valstybės tarnautojus kaltina korupcija, panaudojo frazę "drabstymasis purvais".
1929 m. po studentų protestų ir riaušių Ispanijos Vyriausybė uždarė Madrido universitetą.
1938 m. gimė rusų baleto šokėjas Rudolfas Nurijevas, laikomas vienu didžiausių XX amžiaus šokėjų. Jis 1961 metais pabėgo į Vakarus.
1944 m. prasidėjo Austrijos bombardavimas - daugiau kaip 200 sąjungininkų lėktuvų atakavo taikinius šalies sostinėje Vienoje.
1948 m. Didžioji Britanija, Prancūzija ir Beniliukso šalys pasirašė Briuselio sutartį, kurioje sutarė 50 metų bendradarbiauti karinėje srityje.
1958 m. į Žemės orbitą iš Kanaveralo kyšulio paleistas antrasis JAV dirbtinis Žemės palydovas "Vanguard I".
1959 m. Tibete prasidėjo sukilimas prieš kinus, o tibetiečių dvasinis ir pasaulietinis vadovas Dalai Lama buvo priverstas bėgti iš sostinės.
1963 m. Balio saloje išsiveržė Agungo ugnikalnis. Katastrofos metu žuvo mažiausiai 11 tūkst. žmonių.
1968 m. prie JAV ambasados Londone per protesto demonstracijas prieš karą Vietname sužeista per 90 policininkų.
1968 m. po nervus paralyžiuojančių dujų bandymo JAV Jutos valstijoje nugaišo 6 000 avių.
1973 m. Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II (Elizabeth II) atidarė Londono tiltą. 
1969 m. Izraelio ministre pirmininke prisaikdinta Golda Meir (Golda Meir).
1992 m. prie Izraelio ambasados Argentinos sostinėje Buenos Airėse sprogus bombai, buvo sugriautas pastatas bei žuvo 29 žmonės.
1995 m. nesėkmingai mėginta nuversti Azerbaidžano prezidentą Heidarą Alijevą - perversmui vadovavo šalies vidaus reikalų ministro pavaduotojas Rovšanas Javadovas.
1998 m. Kinijos ministru pirmininku išrinktas reformatorius Džu Žongdzi (Zhu Rongji), jam patikėta pertvarkyti valstybinį pramonės ir bankų sektorių.
2000 m. Ugandoje susidegino apie 530 neaiškios "Dešimties Dievo įsakymų" sektos narių.
2002 m., sulaukęs 84 metų amžiaus, mirė Van Tien Dungas (Van Tien Dung), vadovavęs Šiaurės Vietnamo pajėgoms, Vietnamo karo pabaigoje užgrobusioms Saigoną.
2003 m. JAV prezidentas Džordžas V. Bušas (George W. Bush) paskelbė ultimatumą Irako lyderiui Sadamui Huseinui (Saddam Hussein): arba su sūnumis iki 4 valandos 15 minučių išvykti iš šalies, arba ruoštis karui su JAV.
2004 m. per neramumus Kosove žuvo 22 žmonės ir per 200 buvo sužeisti.
2008 m. dėl skandalo su prostitute atsistatydino Niujorko gubernatorius Eliotas Špiceris (Eliot Spitzer). Naujuoju gubernatoriumi paskirtas Deividas Patersonas (David Paterson). 
2011 m. Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba priėmė 1973-iąją rezoliuciją, kuria autorizavo užsienio pajėgų intervenciją Libijoje. Libijoje vykstant pilietiniam karui intervencijos tikslas buvo apsaugoti civilius.
2013 m. JAV Aeronautikos ir kosmoso agentūra (NASA) pranešė, kad į Mėnulį nukrito didžiausias per visą stebėjimų istoriją meteoritas.
2014 m. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsaką, kuriuo Krymo respublika pripažįstama kaip nepriklausoma ir suvereni valstybė.

A. Salmondas: nepriklausoma Škotija galėtų atsisakyti svaro sterlingo

Iškovojusi nepriklausomybę, Škotija galėtų atsisakyti valiutos sąjungos su Didžiąja Britanija, leidiniui "Financial Times" teigė buvęs Škotijos pirmasis ministras Aleksas Salmondas (Alex Salmond).
Dabartinė Škotijos pirmoji ministrė Nikola Stardžen (Nicola Sturgeon) šią savaitę pareikalavo naujo referendumo dėl nepriklausomybės 2018 m. pabaigoje arba 2019 m. pradžioje, bet Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Teresa Mei (Theresa May) atkirto, kad dabar tokiam referendumui nėra tinkamas laikas.

Užgrobtą laivą Somalio piratai paleido be išpirkos

Naftos tanklaivį užgrobę Somalio piratai ketvirtadienį, nepateikę jokių sąlygų, laivą paleido, teigė pareigūnai, informuoja BBC.
Apie tai paskelbta praėjus kelioms valandoms po piratų ir karinių jūrų pajėgų susišaudymo, kilusio šioms pamėginus sulaikyti grobikams atsargas plukdžiusį laivą.
Iš Džibučio į Somalio sostinę Mogadišą plaukusį tanklaivį su aštuoniais įgulos nariais šri lankiečiais piratai užgrobė pirmadienį.
Tai buvo pirmasis nuo 2012-ųjų prie Somalio krantų įvykdytas laivo užgrobimas.
Somalio Puntlando valstijos jūrų policijos pajėgų generalinis direktorius ketvirtadienį sakė: "Po šią popietę įvykusio susišaudymo vyko diskusija... Mes atitraukėme savo pajėgas ir piratai paliko laivą."

Vokietijos ekonomikos ministrė: dėl D. Trampo siūlomų sienos mokesčių galime kreiptis į PPO

Vokietijos ekonomikos ministrė Brigita Cypris (Brigitte Zypries) penktadienį interviu "Deutschlandfunk" radijui pareiškė, kad šalis gali kreiptis į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), jei JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) nuspręs apmokestinsi vokiškus automobilius.
D. Trampas anksčiau buvo perspėjęs Vokietiją, kad taikys 35 proc. sienos mokestį BMW automobiliams, kuriuos kompanija planuoja gaminti naujoje Meksikos gamykloje ir tada eksportuoti į JAV rinką.
B. Cypris interviu teigė, kad prie tokios sistemos prisitaikyti yra įmanoma, bet ji neabejotinai sukeltų papildomų sunkumų.
"Kitas variantas yra pateikti skundą PPO, kuri yra aiškiai apibrėžusi savo taisykles tokiais atvejais. PPO susitarimuose rašoma, kad šalis negali importinių automobilių apmokestinti daugiau kaip 2,5 proc.", - kalbėjo Vokietijos ekonomikos ministrė.

Atgal