VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

05 15. Pristatyta Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ pirmoji knyga

Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė

Gegužės 5 d. Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ susirinkimas. Kuriančiųjų susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį. Susitikime klubo vadovas Stanislovas Grigas pristatė eilėraščių vaikams knygelę „Spalvinga vaikystė“.

Apie knygelės leidybą kalba Panevėžio rajono literatų klubo "Polėkis" prezidentas Stanislovas Grigas (dešinėje)

Ši knygelė skirta jauniausiems skaitytojams. Spausdinami aštuoniolikos klubo narių eilėraščiai. Leidybą parėmė Panevėžio rajono savivaldybė, literatų klubo „Polėkis“ prezidentas Stanislovas Grigas bei klubo nariai. Knygelėje yra 72 puslapiai. Viršelį puošia Monikos Olšauskaitės (Naujamiestis) piešinys, knygelė iliustruota spalvotais Dembavos progimnazijos pradinukų piešiniais.

Klubo narės Panevėžio rajono savivaldybės VB Vaikų skaitykloje, literatų susirinkime

Antroji popietės dalis buvo skirta neseniai praėjusiai Motinos dienai. Klubo nariai: Bronė Bagušienė, Janina Baltušnikienė, Valerija Jagelienė, Aldona Liutkevičienė, Zita Skindzerienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė skaitė savo kūrybos eilėraščius, skirtus Motinoms.

Susitikimo metu aptartas vykimas į literatūrinę šventę „Žydintys žodžiai“, kuri vyks Pasvalio rajone Žilpamūšyje ir baigiamąją konkurso „Žydinti vyšnios šakelė“ šventę Ukmergės rajone, Sližiuose.

Atgal