VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

07 24. Pastatyta nauja bažnyčia

Stanislovas Poniškaitis

Sudegus per karą medinei Žvirgždaičių bažnyčiai, žvirgždaitiečiai maldos namus pasirinko Staugaičių sodybos namelyje Tupikų kaime. Sugrįžus mano tėveliams po tremtinių kryžiaus nešimo į gimtinę, teko ir man dalyvauti tame namelyje aukojamose šv. mišiose ir joms patarnauti.
Naujai pastatyta Žvirgždaičių bažnyčia pašventinta liepos 22 d.

Žvirgždaičių Šv. Jėzaus Širdies bažnyčia


Tenka apgailestauti, kad naujoji bažnyčia pastatyta ne senosios sudegusios bažnyčios vietoje prieš kapus, ant kalniuko, bet atokioje vietoje už kapų.
Šioje bažnyčioje buvo pakrikštyti kun. A.Skelčio sesutės Onutės gausios šeimos 8 vaikai.

Atgal