VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

03 16. Atvirkščiai

Vytautas Mikutavičius

Pradedu nuo TV3 serialo „Moterys meluoja geriau“. Tai nesusipratimas. Gali meluoti dažniau, gudriau, klastingiau, bet ne geriau. Kaip nežudo švelniai, nevagia sąžiningai, nesikeikia dorai, taip ir bet koks melas yra blogis. Melas yra aštuntoji didžioji nuodėmė. Nevadinkime blogio gėriu.

Sirgaliai! Kas dažnai snaudžia yra snaudalius, kas daug miega yra miegalius, apiplyšęs, skarmaluotas yra skarmalius, kas dažnai serga yra sergalius (sirgalius). Tai kodėl stadionų ir sporto salių aistruolius, sportininkų gerbėjus, palaikytojus sirgaliais vadiname? Įsigijome nevykusį vertalą iš rusų kalbos ir vartojame jį žymiai išraiškingesnėje lietuvių kalboje, skurdindami ją. Sirgaliai sukėlė riaušes. Sirgalius uždarė areštinėje. Ne į areštinę, o pas gydytojus reikia sirgalius vežti. Norėjau atsirgti už mėgstamą komandą, bet pats susirgau. Jau ir Rasa serga už Joną. Net gydytojai serga už ligonius. „Dainų dainelės“ vertinimo komisija tiesiai sakė, kad esame ligoniai gerąja prasme. Taigi, jau sergame už dainininkus, už sveikus ir gabius vaikus.

Reklama ne kovoja prieš girtuoklystę, bet ją skatina. Jei išgėręs tu vairuosi, tai greitai sužinosi, kur gyvena angelai, o tai reiškia, kad pateksi į Dangų, tiesiai pas Viešpatį Dievą, kaip musulmonas savižudis teroristas pas Alachą. „Gerieji“ reklamininkai, klauskite girtuoklio, kur gyvena velniai, pagąsdinkite jį pragaru.

Dažnai girdime linkint skanaus apetito. Apetitas negali būti nei skanus, nei neskanus. Niekas jo nevalgo. Apetitas gali būti geras, blogas, patenkinamas. Reikia linkėti gero apetito. Girdėjau per LR sakant „Skanaus vakaro“, klausiant, kaip kiniškai bus skanaus. Kartą „Kakadu“ laidos vedėjas palinkėjo skanaus savaitgalio. Juokinga!

„Šis jaunimo šokių kolektyvas senai šoka“. Neaišku, kodėl jaunimas šoka senai, o ne jaunai. Daug įvairaus amžiaus, įvairaus išsilavinimo, įvairių pareigų mokslininkų, menininkų, teisininkų, žurnalistų kažkodėl neskiria senai nuo seniai. „Naujasis premjeras senai dirba“. Kodėl ne naujai? „Ne taip senai, naujai atkurta ekspozicija“. Taip ir neaišku, senai ar naujai. „Aš taip senai atrodau“, - sakė dabita, norėdamas pasakyti, kad yra gražus, bet pasakė, kad yra senas ir, kažin, ar gražus. Ir jaunas bankininkas senai kalbėjo, ir senai stovėjome kelyje, ir dainas muzikas senai rašo. Ir taip be galo. Visai pasenome.

Juokinga ir keista, kai vynuogės randasi ant stalo, prekės sandėlyje, nusikaltėliai kalėjime, ligoniai pas gydytojus. Randasi, reiškia gimsta, vystosi, užauga, yra pagaminamas, sukuriamas. Pasijuokime. Kur tas stebuklingas stalas, ant kurio vynuogės randasi? Prekės gi randasi ne sandėlyje, o yra pagaminamos gamyklose. Ir nusikaltėliai ne kalėjimuose gimsta ir užauga, ir ligoniai ne pas gydytojus randasi. Jie ateina gydytis, kai suserga.

Atgal