VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

01 13. Lietuvos Rašytojų sąjungos pirmininkui

Kodėl išstojau iš Lietuvos rašytojų sąjungos, kurioje praleidau 36 metus

Vytautas Vilimas Skripka

Kadangi didžioji Rašytojų sąjungos narių dalis – buvę komunistai ar net nomenklatūrininkai, kurie dar ir dabar šioje kultūros organizacijoje tebeskleidžia sovietinę dvasią.

1.Nutraukiu savo narystę Lietuvos rašytojų sąjungoje.

2.Atsisakau laidojimo (šarvojimo) paslaugų.

3.Atsisakau nekrologų ir pranešimų žiniasklaidoje.

P.S. Toliau dirbsiu kūrybinį darbą jau kaip tikras nepriklausomybininkas, svarbiausia – pilnateisis savo tautos atstovas.

Atgal