VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

12 16. Kernavės archeologinė vietovė įtraukta į UNESCO sustiprintos apsaugos kultūros vertybių sąrašą

 

Aušrinė Mankutė

Kernavė bus įtraukta į UNESCO Sustiprintos apsaugos kultūros vertybių sąrašą. Toks statusas Kernavei Suteiktas visų Hagos konvencijos (1954 m.) Antrojo protokolo (1999 m.) Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komiteto narių bendru pritarimu. Šiuo metu šiame sąraše yra keturios kultūros vertybės iš Italijos ir Kipro.
Be Lietuvos, šioje komiteto sesijoje dar buvo nagrinėjamas Azerbaidžano prašymas suteikti sustiprintą apsaugą dviem objektams, bet jis nebuvo patenkintas.
Lietuvos prašymas suteikti sustiprintą apsaugą karinio konflikto metu išskirtinę kultūrinę vertę turinčiai vertybei, Kernavės archeologinei vietovei, buvo nagrinėjamas antrą kartą, pernai vykusioje 5-ojoje Komiteto sesijoje jis nebuvo suteiktas dėl nepakankamo teisinio reglamentavimo.
Kad kultūros vertybei būtų suteiktas sustiprintos apsaugos kultūros vertybių statusas, ji turi būti kultūros vertybe, turinčia didžiausią svarbą žmonijai (Kernavė yra Pasaulio paveldo sąraše nuo 2004 metų); turi būti saugoma atitinkamų vidaus teisinių ir administracinių priemonių, pripažįstant jos išskirtinę kultūrinę ir istorinę vertę bei užtikrinant aukščiausią apsaugos lygį; kultūros vertybė nėra naudojama kariniais tikslais arba karinėms zonoms pridengti, o šalis, kontroliuojanti šią kultūros vertybę, turi būti pareiškusi, jog ji nebus taip naudojama.
Kultūros vertybių apsaugos karinio konflikto metu konvencija, priimta Hagoje (Nyderlandai) 1954 m., buvo pirmoji tarptautinė sutartis, išimtinai skirta kultūros vertybių apsaugai karinio konflikto metu. Ji buvo parengta kaip atsakas į Antrojo pasaulinio karo metu vykusį masinį kultūros vertybių naikinimą.
Hagos konvencijos šalimis narėmis yra 123 šalys. Lietuva ja tapo 1998 m. Antrojo protokolo narėmis - 60 šalių, Lietuva ja tapo 2002 m.

Atgal