VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

06.07. Tradicinis „Pienių...“ liaudies teatrų festivalis Skapiškyje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Kupiškio rajono Skapiškio miestelį garsina būrys asmenų, tačiau plačiausiai garsą apie jį skleidžia režisierė Vita Vadoklytė, jos suburti ir sukurti teatrai bei organizuojami tarptautiniai teatrų festivaliai.

Glausta Vitos Vadoklytės veikla Skapiškyje.

1990 m. Vita Vadoklytė, baigusi tuometinės Lietuvos konservatorijos Klaipėdos Teatro menų fakultetą ir įgijusi mėgėjų teatro režisierės specialybę pas režisierių pedagogą doc. Gediminą Šimkų, atvyko dirbti į Skapiškį.

1992 m. kovo 27 d. – Tarptautinę teatro dieną – iš 15 norinčių vaidinti vaikų buvo suburta grupė, pavadinta Skapiškio vaikų teatru. Nuo 193 m. rudens Skapiškio vaikų teatras pasivadino „Ku – kū“, jungdamas vaikus ir jaunimą. Pirmuosius metus repeticijos vyko kolūkio kontoros salėje, vaikų darželio ar mokyklos patalpose, o 1995 m. sausyje, atidarius naujus Skapiškio kultūros namus, teatro studijos užsiėmimai vyksta kultūros namuose.

Įkurtas suaugusiųjų teatras minėdamas veiklos dešimtmetį, 2001 m. pasivadino „Stebulės“ vardu.

Skapiškio teatrai išgarsėję ne tik Kupiškio rajone, visoje Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Skapiškyje pradėti organizuoti tarptautiniai teatrų festivaliai. 1997 m. į vyko pirmasis tarptautinis Šiaurės ir Baltijos šalių teatrų festivalis „Pienių vynas“. 1998 m. pavasarį per patį pienių žydėjimą suorganizuota vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Pienių medus“, kurioje be skapiškėnų, dalyvavo jaunieji artistai iš Vilniaus, Kauno, Ignalinos, Subačiaus, Kupiškio, taip pat svečiai iš Lenkijos ir Latvijos. 2001 m. organizuota pagyvenusių ir vyresnio amžiaus žmonių – senjorų teatrų šventė „Pienių pūkas“, kurioje dalyvavo ne tik Lietuvos kolektyvai, bet ir svečiai iš Latvijos.

Festivaliai „Pienių medus“, „Pienių vynas“ ir „Pienių pūkas“ – tapo tradiciniais tarptautiniais teatrų festivaliais. Vitos Vadoklytės kolektyvai ir pati režisierė sulaukė įvairiausių apdovanojimų, svarbiausi jų nominacijos „Aukso paukštė“ (2004 ir 2009 m.).

Dešimtoji vaikų ir jaunimo teatrų šventė

2019 m. gegužės 31-ąją – birželio 2 dienomis Skapiškyje vyko „Dešimtoji vaikų ir jaunimo teatrų šventė – kūrybinė stovykla „Pienių medus“, t. y. jau 23-asis teatrų festivalis.

Šventės atidaryme susirinkusius vietos bei atvykusius teatralus, renginio organizatorę režisierę Vitą Vadoklytę sveikino Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, Kupiškio kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, dr. Aldona Vasiliauskienė, Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius, Kupiškio kultūros centro direktorės pavaduotojas Kęstutis Metelis.

Garbių Kupiškio rajono asmenų dalyvavimas renginyje (pažymėtina, kad meras D. Bardauskas į festivalį atvyko atostogų metu) liudija požiūrį į kultūrinių renginių svarbą bei siekį, kad ir nedidelių Kupiškio rajono miestelių gyventojai ir jų svečiai būtų pakylėti į dvasinį grožį...

Teatrų šventę pradėjo Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Atžalynas“ (režisierė Auksė Untulienė), parodydamas Svetlanos Sologub spektaklį „Nenoriu būti princese“.

Prie festivalio vartų. Iš kairės: Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, dr. Aldona Vasiliauskienė, Kupiškio Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius

Parodoje „Pažintis su Ukrainos kultūra“. Prie stendų iš kairės: Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, Kupiškio Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius

Festivalį moderavo režisierė Vita Vadoklytė (kairėje) ir jos talkininkė Orinta Aleknaitė

Scenoje Vilniaus kultūros centro teatro studijos „Elementorius“ Jaunučių grupės spektaklis „Bukagalviai karaliai“ (režisierė Gabija Urniežiūtė)

Vita Vadoklytė (kairėje) įteikia suvenyrus kino kūrėjai Inesai Kurklietytei (dešinėje)

Režisierė Vita Vadoklytė (centre) su iš Ukrainos atvykusiu bardu bandūristu ir gitaristu Viktoru Pašnyk (dešinėje). Kairėje – Vaidas Šlapelis

Skapiškio kultūros namų salėje sėdi Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė (dešinėje) Kupiškio rajono vicemeras Algirdas Notkus (centre) ir Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius (kairėje)

Svečiai prie besiilsinčių bitučių. Iš kairės: Sigutė Zmijauskienė, Raimundas Mišeika ir Renata Janionienė

Po padėkos žodžių festivalio organizatoriams ir dalyviams. Priekyje Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius (kairėje).Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė (centre) ir Kupiškio rajono vicemeras Algirdas Notkus (dešinėje) su Skapiškio teatralais festivalio pagalbininkais. Dešinėje stovi Rokas Žilinskas, režisierė Vita Vadoklyte, Orinta Aleknaitė, kiti talkininkai. Dr. Aldonos Vasiliauskienės nuotraukos

Penktadienio vakare žiūrovai galėjo stebėti Kauno miesto kamerinio teatro režisieriaus Agniaus Jankevičiaus pastatytą Eleonoros Baker mono spektaklį „Mari Kardona“. Primintina, kad režisierius Agnius Jankevičius – skapiškėnas, Skapiškio teatre pradėjęs vaidinti nuo 1996 m. Tad galima teigti, kad trauką teatrui jis pradėjo formuoti jau Skapiškyje, o režisierė Vita Vadoklytė tapo jo pirmąja mokytoja.

Antroji festivalio diena

Birželio 1 d. popietėje žiūrovų laukė įdomūs susitikimai. Itin nuotaikin gas Vilniaus kultūros centro teatro studijos „Elementorius“ Jaunučių grupės režisierės Gabijos Urniežiūtės pastatytas spektaklis „Bukagalviai karaliai“ (tekstas Vytautės Žilinskaitės); Vilniaus kultūros centro teatro studijos „Elementorius“ Jaunių grupės autorinis spektaklis „Taip reikėjo“ (režisierė Eglė Storpirštienė). Džiugu, kad Skapiškyje vyko šio spektaklio premjera ir tai ne pirmoji premjera – Skapiškis Vilniaus kultūros centro teatro studijos „Elementorius“ Jaunių grupei tapo savotišku premjerų startu.

Daugiausia žiūrovų sutraukė Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio mėgėjų teatro „Stebulė“ bei retro ansamblio „Alkasalis“ spektaklis „Būkim tylesni“ (režisierė Vita Vadoklytė, ansamblio vadovė Virginija Skupienė). Reikėjo paklausyti ir pamatyti vaidinantį kaimyną, giminę ar šeimos narį. Tad neatsitiktinai skapiškėnai visada sulaukia daugiausia žiūrovų.

Be to, šioje popietėje galima buvo paklausyti bardo, bandūristo Viktoro Pašnyk atliekamas jo paties sukurtas melodijas bei liaudies dainas: vienoms jis pritarė sandūra, kitoms – gitara. Penktą kartą į Skapiškį atvykstančio ukrainiečio kūrybos valanda pavadinta „Ukrainietiškas pasveikinimas“ – pristatant jo kompaktinę plokštelę „Dešimt...“ Po solinio koncerto daug plokštelių Viktoras padovanojo pažįstamiems, bičiuliams. Kompaktinę plokštelę dovanų gavo ir straipsnio autorė.

Į popietę buvo įkomponuoti susitikimai su dviem kino kūrėjais: Inesa Kurklietyte (filmas „Artėjimo keliu“ – apie skulptorių, pedagogą Albertą Danilevičių) bei kino ir teatro režisieriumi, muzikantu Vytautu V. Landsbergiu. Išgirsti pastarojo pasakojimai apie kino stovyklose „Dominyko atostogos“ netoli Anykščių (jose dalyvavo ir Skapiškio jaunieji artistai) sukurtus filmus „Devyni paukščiai“, „Vazonas“, „Tylos haiku“ ir „Jūsų vaikas pagrobtas“. Režisierius kalbino Skapiškio mokinius, dalyvavusius stovykloje ir kūrusius filmą, atsakė į žiūrovų klausimus.

Vėlai vakare prieš šventinį laužą visus linksmino Kaišiadorių kultūros centro muzikos grupė „JAZZ-GOULASH“ (vadovas Stanislovas Straševičius).

Trečioji festivalio diena – šventės uždarymas .

Paskutinę festivalio dieną – sekmadienį Vilniaus kultūros centro teatro studijos „Elementorius“ Jaunių grupė parodė spektaklį pagal lietuvių liaudies pasaką „Gailius ir jo žirgas“ (režisierė Eglė Storpirštienė), o Pandėlio jaunimo teatro studija atliko improvizaciją pagal lietuvių liaudies pasakas „Senosios palėpės istorija“ (režisierė Sonata Babickienė).

 Šventėje buvo eksponuota Kupiškio meno mokyklos Dailės skyriaus kūrybinių darbų paroda „Krašto spalvos“ (mokytojos Rima Kalinkienė ir Rita Laskauskienė).

Dalyviams kūrybinius užsiėmimus „Kūno kalba spektaklyje“ vedė Šiaurės Europos šalių mėgėjų teatro aljanso NEATA jaunimo atstovas, aktorius Casper Mohr (Danija).

Nuotaikingame šventės uždaryme su gražiausiomis gėlių puokštėmis už festivalį dėkojo Kupiškio rajono vicemeras Algirdas Notkus, Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius. Tai gražus gestas, liudijantis, apie Skapiškyje vykstančių renginių svarbą. Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė jubiliejinės – 10-osios šventės proga – Skapiškio teatralams įteikė didžiulį tortą...

Režisierės padėkos, nominacijos

Renginių iniciatorė ir sumanytoja, režisierė Vita Vadoklytė padėkojo gausybei asmenų bei įmonių, rėmusių renginį, išskirdama pagrindinį rėmėją Lietuvos kultūros tarybą. Dėkojo Kupiškio rajono savivaldybei, „Lašų duonai“, UAB „Narjantai“, MEDICATAI(daugiau nei 20 metų gyvuojanti farmacijos įmonė, kurios prekių asortimentą sudaro bičių produktai: propolis (bičių pikis), bičių pienelis ir pan.), Tarptautinei kompanijai „BizeA“ (ji sukurta bendradarbiaujant Vokietijos gamintojai „BEA“, tiekiančiai pneumatinę bei dujinę techniką ir Lenkijos įmonei „BIZON“), Kepyklėlei kavinei.

Be minėtų įmonių, paramos susilaukta iš įvairių ūkių bei ūkininkų. V. Vadoklytė skaitė ilgą sąrašą: UAB „Žilvara“, J. J. Pakalnių ūkis, ūkininkas Jonas Žilinskas, Vilmos Sungailaitės ekologinis ūkis, Algirdas Notkus, Vaidas Šlapelis, Gražina Gūrienė, Žydrūnas Petuchovas, Loreta Tijušienė.

Padėkota ir informaciniams rėmėjams, skleidusiems žinias ir garsinusiems būsimą renginį – „Dešimtąją vaikų ir jaunimo teatrų šventę – kūrybinę stovyklą „Pienių medus“. Ačiū tarta Lietuvos radijui, Kupiškėnų studijai, Lietuvos Mėgėjų teatro sąjungai, periodinei spaudai: „Kupiškėnų mintys“, „Rokiškio sirena“.

Pristatytas pagrindinis renginio organizatorius – Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinys ir jo padėjėjai: Skapiškio pagrindinė mokykla, bendruomenė, seniūnija, Skapiškio teatralai. Tai liudija kad 23-asis teatrų festivalis Skapiškyje svarbus renginys visam miesteliui.

Talkininkai, apdovanojimai

Itin svarbu pastebėti, kad sumanioji režisierė V. Vadoklytė nepaliko nuošalyje ir tų talkininkų, o jų, pasak Vitos, ne viena dešimtis, jų nematome scenoje, darbas ne visada pastebimas, bet jis labai reikalingas. Tam su Skapiškio teatralais kiekvienos padėjėjų grupės (jų buvo 10) darbščiausiam įteikta 10 nominacijų: 1. Kupiškio kultūros centrui; 2.Kupiškio kultūros centro Skapiškio padaliniui; 3. Skapiškio teatro „Stebulė“ keliems aktyviems talkininkams; 4. Vaikų ir jaunimo teatro „Ku-kū“; 5. Skapiškio bendruomenei; 6. Skapiškio seniūnijai; 7. Skapiškio mokyklai; 8. Kultūros centro technikui – šviesos ir garso operatoriui; 9. Pienių medaus gamintojai bei suvenyrinių indelių apipavidalintojai; 10. Aktyviausiam ir darbščiausiam savanoriui Ryčiui Klimkai ir jo draugei Rugilei Januševičiūtei. Jie dirbo 10 dienų prieš festivalį, festivalio metu ir jam pasibaigus.

Kiekvienos minėtos grupės asmenims buvo padėkota nuoširdžiais ir gausiais žiūrovų aplodismentais.

Kiekvienas šventės dalyvis bei svečias buvo papuošti specialiais ženklais, kolektyvų vadovams buvo užrišti specialūs šalikėliai, o kolektyvams įteikti didžiuliai iš toli kvepiantys pyragai ir, aišku, tradicinis pienių medus. Nominacijas gavusieji apdovanoti specialiais šventei pasiūtais spalvingais maišeliais su tik jiems vieniems skirtu suvenyriniu turiniu. Be kiekvienam artistui įteiktų dovanų, bardas ukrainietis Viktoras Pašnyk ypatingai pasveikintas ir pagerbtas: visai neseniai pasaulį išvydusiam jo pirmagimiui įteikta speciali tautodailininkės pasiūta mažytė pagalvėlė. Šis dėmesys iki širdies gelmių sujaudino jau penktą kartą į Skapiškį atvykstantį menininką ir čia randantį vis daugiau jo laukiančių bičiulių.

 

 

 

Atgal