VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

05.17. Turininga Lietuvos Moterų Lygos konferencija Panevėžyje

 Ona Striškienė,

kraštotyrininkė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė

Gegužės 10 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija, skirta Lietuvos moterų oficialaus dalyvavimo politikoje šimtmečiui. Konferenciją „MOTERŲ PASIRODYMUI LIETUVOS POLITIKOJE 100 METŲ“ rengė Lietuvos Moterų Lyga, asociacija „Bitės namai“ ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Konferenciją vedė Panevėžio miesto tarybos narė, Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vyresnioji muziejininkė, etnologė, asociacijos „Bitės namai“ pirmininkė Vitalija Vasiliauskaitė. Buvo pristatyti svečiai – Lietuvos moterų lygos pirmininkė prof. Ona Voverienė, Seimo nariai Bronislovas Matelis ir Povilas Urbšys, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis. Jie pasveikino konferencijos dalyvius.

Panevėžio moterų lygos Panevėžio skyriaus pirmininkė Bronė Slapšienė (kairėje) su konferencijos dalyviais

Konferencijos rengėjų ir dalyvių vardu buvo nuvežta gėlių puokštė ant Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kapo Panevėžio kapinėse.

Konferencijos dalyviams grojo Panevėžio muzikos mokyklos moksleiviai (vad. V. Luomanienė). Dainavo Panevėžio sveikatingumo centro vokalinis ansamblis „Pušelė“ (vad. Ž. Anilionis). Renginio metu buvo galima įsigyti prof. O. Voverienės knygų.

Konferencijoje pirmoji pranešimą „G. Petkevičaitė-Bitė – moterų teisių gynėja ir moterų judėjimo Lietuvoje pradininkė skaitė Lietuvos moterų lygos pirmininkė, Tėvynės pažinimo draugijos narė, publicistė prof. Ona Voverienė. Pranešimą „Felicijos Bortkevičienės visuomeninė ir politinė veikla“ skaitė Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja Vilija Raubienė. G. Petkevičaitės-Bitės vyr. bibliotekininkė, filologė, Felicijos Bortkevičienės Kalbos premijos laureatė, visuomenininkė, Albina Saladūnaitė skaitė pranešimą „Panevėžietės Salomėjos Stakauskaitės darbai miestui ir Tėvynei“. Pranešimą „Moterys Panevėžio miesto savivaldoje tarpukariu“ padarė Panevėžio kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vyr. muziejininkas Donatas Pilkauskas. Paskutinį pranešimą „Visuomeninė G. Petkevičaitės-Bitės veikla Panevėžyje“ skaitė Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vyresnioji muziejininkė, asociacijos „Bitės namai“ pirmininkė Vitalija Vasiliauskaitė.

Pranešėjams dėkojo, gėles ir dovanas teikė Panevėžio moterų lygos Panevėžio skyriaus pirmininkė, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus pirmininko pavaduotoja Bronė Slapšienė.

Turininga konferencija pasidžiaugė ir susirūpinimą dėl G. Petkevičaitės-Bitės namų Panevėžyje išsakė gydytoja, ilgametė Panevėžio moterų lygos Panevėžio skyriaus pirmininkė Liudvika Knizikevičienė. Konferencijos dalyviams dėkojo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos pavaduotoja Audronė Palionienė.

Atgal