VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

05.14. Jubiliejiniai minėjimai Daugailiuose (2)

Utenos rajono meras įteikė keturias padėkas, pasveikinimus keturiems Daugailių mokyklos bičiulių nariams Jolantai Garjonienei (Antano Miškinio dukrai), Jovitai Maksimavičienei (Vinco Miškinio dukrai), Reginai Merkienei ir dr. Vytautui Valiukėnui. Gėles ir suvenyrus jiems įteikė mokyklos direktorius Stasys Dervinis bei seniūnė Giedrė Eimutienė.

Sveikinimas merui ir seniūnei

Utenos rajono savivaldybės Daugailių seniūnijos seniūnė Giedrė Eimutienė visų  daugailiškių , Daugailių seniūnijos, mokyklos ir bendruomenės vardu Merui Alvydui Katinui įteikė sveikinimą:

Gerbiamas Mūsų Mere,

Džiaugiamės ir sveikiname Jus su naujos kadencijos pradžia. Jūsų ilgametė patirtis, nuoseklus, nuoširdus darbas ir atkaklumas įveikia visas kliūtis. Jūs sugebate apjungti visus bendrai veiklai rajone, mokate ir norite dalykiškai diskutuoti, kad būtų rastas geriausias sprendimo variantas. Esate reiklus ir dalykiškas, o kartu – linksmas, korektiškas ir tolerantiškas. Visa tai liudija aukštą kultūrą, intelektą ir gebėjimą vadovauti.

Reikšdami Jums visapusišką pagarbą, linkime, kad ugnis, rusenanti Jumyse, kviestų naujiems darbams ir iššūkiams. Linkime neblėstančios energijos, stiprios sveikatos, kantrybės ir vilties, prasmingų darbų ir šviesių ateities lūkesčių, laimės ir gerovės Jums ir Jūsų artimiesiems.

Tegu ištarti priesaikos žodžiai Jus lydi kaip įsipareigojimas visą kadenciją: gerbiant įstatymus sąžiningu darbu pateisinti Jums patikėtą atsakomybę“.

1959 m. kovo 18 d. gimusi Giedrė Eimutienė  šįmet mini dvigubą šventę – gimimo jubiliejų ir darbo Daugailių seniūnės pareigose 15-ka metų. Ją su kilnia švente pasveikino, dėkodama už nuolatinę pagalbą, dr. Aldona Vasiliauskienė.

Dienos centro „Žingsniai Daugailiuose“ atidarymo laukia vaikai

švente labiausia džiaugėsi vaikai. Dešinėje stovi doc. dr. Vytautas Valiukėnas.

jaunieji pranešėjai Daugailių pagrindinės mokyklos dešimtokai. Iš kairės: Akvilė Daubaraitė, Donatas Gruodis ir Aida Vaikutytė

Svajonių balionai skrieja tolyn

Dienos centro atidarymu džiaugiasi kun. Saulius Kalvaitis (dešinėje), Utenos meras Alvydas Katinas (viduryje) ir UAB „Vilava“ generalinis direktorius Antanas Vilūnas (kairėje)Dr. Aldonos Vasiliauskienės nuotraukos

Dienos centras „Žingsniai Daugailiuose“

Prieš atidarant ir pašventinant Dienos centrą  su juo supažindino Daugailių bendruomenės pirmininkė Jūratė Paliulienė ir Dienos centro vadovė Ligita Vaišnoraitė. Džiaugėsi, kad patalpas Dienos centrui davė mokykla, rėmė Daugailių mokyklos bičiuliai, išskirtinai, pirmininkas Utenos krašto Garbės pilietis Antanas Vilūnas. Ligita supažindino su Dienos centro veikla, kuri labai vaizdžiai išdėstyta buklete: Dienos centras „Žingsniai Daugailiuose“.

Buklete nurodytas tikslas: teikti dienos socialinės, pedagoginės priežiūros paslaugas vaikui iš šeimos, patiriančios socialinę riziką ir (ar) iš nepasiturinčios šeimos bei ugdyti vaiko ir jo šeimos socialinius įgūdžius, plėtojant asmenines, komunikavimo ir kitas kompetencijas.

Veiklos vykdomos:  namų darbų ruoša, bendravimo valandėlės prie „arbatos puodelio“, socialinių įgūdžių ugdymas, individualios konsultacijos, gerumo akcijos, žaidimai ir kt.

Bukleto nuotraukose vaikų atlikti darbai, apėmę  darbelius ir Daugailių miestelyje. Miestelyje 107 namai, tad vaikai kiekvienam namui pagamino paukščius ir juos išnešiojo, neradę  gyventojų namuose, paliko pašto dėžutėse; Utenos neįgaliųjų sąjungai pagamino 50 Kalėdinių atvirukų; dalyvavo Maisto banko akcijoje... „Žingsniai Daugailiuose“  pagal programą, pateiktus projektus gavo   finansavimą.  Atidarytame Dienos centrą 36 vaikai (nulinukai, pirmokai – penktokai)...

Mokyklos rūsyje įrengtose ir išmoningai išpuoštose  patalpose, perkirpus simbolinę juostelę kun. Saulius Kalvaitis pašventino patalpas.

Svečiai Dienos centrui  „Žingsniai Daugailiuose“  linkėjo kūrybingo darbo,  įteikė įvairiausių dovanų: mokymo priemonių, žaislų, saldumynų.

Dienos centro vaikai mokyklos kieme į orą paleido svajonių balionus. Tikėkime, kad jų svajonės, kaip ir tie į orą pakilę balionėliai kils laisvai aukštyn.

 

Atgal