VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

05.01. Jungiamos šešios švietimo ministerijai pavaldžios įstaigos

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktam pavaldžių įstaigų reorganizavimo planui, pagal kurį numatyta į vieną sujungti 6 įstaigas, kurių funkcijos dubliuojasi, taip pat reorganizuoti dalį įstaigų, teikiančių neformaliojo vaikų švietimo paslaugas.

A. Monkevičius. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

„Kaip ir buvome pažadėję, po audito išvadų, pačių vadovų paaiškinimų, parengėme pavaldžių įstaigų reorganizacijos planą. Atlikę analizę pamatėme, kad dalis įstaigų tapusios savitikslės, jų atliekami darbai dubliuojasi, kai kurios paslaugos teikiamos neištyrus, ar tikrai yra toks poreikis. To tikrai negalima toleruoti. Tikimės, kad konsolidavę išteklius, susitelksime į tikrai veiksmingą pagalbą mokykloms, mokytojams, mokiniams, šeimoms“, - sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius. 

Sujungus Ugdymo plėtotės centrą, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, Švietimo aprūpinimo centrą, Nacionalinį egzaminų centrą, Švietimo informacinių technologijų centrą ir Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą bus įsteigta viena Nacionalinė švietimo agentūra. 

Agentūros paskirtis bus ugdymo turinio įgyvendinimo ir švietimo pagalbos organizavimo stebėsena, ugdymo turinio pokyčių vertinimas, brandos egzaminų, kitų mokinių pasiekimų organizavimas, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų organizavimas, pretendentų į švietimo įstaigų vadovus atranka, informacinė, konsultacinė pagalba, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų aprūpinimas ir kt. 

Sujungus 6 pavaldžias įstaigas, ministerija perims jų vykdomus ES lėšomis finansuojamus projektus ir užtikrins jų tęstinumą. 

Taip pat reorganizuojamos 2 neformaliojo vaikų švietimo paslaugas teikiančios įstaigos. Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla prijungiama prie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro. Šis centras perims ir likviduojamos viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ rengtas vaikų vasaros poilsio stovyklas.

Atgal