VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

04.16. Šiluvoje paminėti Žemaitijos metai

Ipolitas Petrošius

 

Prieš 800 metų rašytinuose šaltinuose pirmą kartą buvo paminėtas Žemaitijos vardas, todėl Seimas atsižvelgdamas į tai, 2019 metus paskelbė Žemaitijos metais. Per visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvenimo laikotarpį Žemaitija išlaikė savo tradicijas, kalbą, papročius, išsaugojo savo krašto istoriją, įnešdama nemažą indelį į Lietuvos valstybės gyvenimą.

Nors dalis Šiluvos bendruomenės narių jau nebekalba žemaitiškai, tačiau Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną nepamiršo paminėti ir Žemaitijos jubiliejaus. Renginiui pagyvinti buvo pakviesti trys „tropiniūs“ žemaičiai iš Vilniaus žemaičių kultūros draugijos: bandonininkas Albinas Batavičius, poetas Romas Bernotas ir muzikas Ipolitas Petrošius.

Skamba baigiamoji Šiluvos bendruomenės pasirinkta „Ainių daina“, jos autoriai Ipolitas Petrošius ir Juozas Elekšis

Šventę pradėjo svečiai iš Vilniaus. Jie pūsdami ilgus medinius ragus „pranešė“ apie išskirtinio renginio pradžią. Visi atsistoja. Šiluvos gimnazijos jaunieji šauliai įnešė trispalvę. Visi gieda Tautišką giesmę. Scenoje pasirodo kolektyvai „Harmonija“, „Šilo aidai“ ir kiti vokaliniai ansambliai. Skamba patriotinės dainos. Jiems akordeonu arba gitara pritaria Sauliaus Benulis. Deklamuojamos Romo Bernoto eilės. Pasipuošę tautiniais rūbais sukosi šokių kolektyvai: „Aušrinė“ ir „Atgaiva“. Galiausiai du Vilniaus bandoninkai Albinas ir Ipolitas atliko žemaičių kunigaikščio „Kęstučio“ maršą ir Žemaitijoje užrašytą liaudišką valsą „Muzika, muzika širdžių karaliau“.

 

Atgal