VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

02.05. Lietuva ir Izraelis – draugiškų valstybių ryšius stiprina kultūrinis bendradarbiavimas

Lietuvos ir Izraelio kultūrinis bendradarbiavimas, jo stiprinimo kryptys, bendri projektai ir artimiausi renginiai aptarti kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko susitikime su Izraelio Valstybės ambasadoriumi Amiru Maimonu.

Kaip artimiausias intensyvaus kultūrinio bendradarbiavimo pavyzdys trumpai aptartas šių metų kovo–birželio mėnesiais Tel Avive rengiamas Lietuvos kultūros festivalis „Lietuviškos istorijos“. Tai vienas reikšmingiausių Lietuvos kultūros projektų užsienyje 2019-aisiais. Jo metu, glaudžiai bendradarbiaujant su Izraelio kultūros organizacijomis, bus pristatyta lietuvių literatūra, muzika, šiuolaikinis šokis, dokumentinis kinas, vizualieji menai. Festivalis turėtų sustiprinti Lietuvos ir Izraelio kultūros organizacijų ryšius, Lietuvos kultūros žinomumą Izraelyje.

Susitikime kalbėta, kad aktyvesnius mainus tarp Lietuvos ir Izraelio kultūros profesionalų turėtų paskatinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto srityse 2019–2022 metų programa, kurios reikšminga dalis yra skirta kultūriniams ryšiams stiprinti.

Kultūros ministras ir Izraelio ambasadorius kalbėjo, kad plėtoti kultūrines jungtis bus ypač palanku 2020-aisiais, kurie Lietuvoje bus pažymimi kaip Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai. Šiuo sprendimu siekiama puoselėti daugiau negu 700 metų siekiančią Lietuvos žydų istoriją, kaip neatskiriamą Lietuvos istorijos dalį ir plėtoti visų gyvenančių Lietuvoje ir išvykusių iš Lietuvos žydų tautybės asmenų bendrystės su Lietuvos valstybe santykius. Lietuvos vertėjų sąjunga 2020-uosius taip pat ketina skelbti Izraelio literatūros metais, taip skatinant abiejų šalių autorių, vertėjų ir leidėjų bendradarbiavimą.

Susitikime pažymėta, kad artimiausiu metu numatoma pasirašyti jau parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimą dėl bendros kino filmų gamybos, aptarta galimybė steigti muziejų, skirtą Lietuvos žydų istorijai ir kultūrai, kalbėta apie abipusių pastangų būtinybę siekiant išsaugoti žydų paveldą.

Atgal