VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

08 23. Pabudome

Antanas Ališauskas

Mano gyvenime įvyko du stebuklai - mano paties gimimas ir Lietuvos išsilaisvinimas. Kodėl taip sakau? Ogi todėl, kad gausioje šeimoje gimęs pagrandukas (t.y. aš) tais metais vargiai galėjo išgyventi. O aš ne tik išgyvenau, bet ir sugebėjau kai ką nuveikti savo gimtinės labui. Gyvybės syvai buvo dosniai dovanojami man mylimos mamytės ir nemažiau mylimos gimtinės. Kai basomis bėgiojančiam suskildavo kojų oda, nekaltinau diglių ražienų, šalto vandens, aštrių akmenų, o atvirkščiai – tai sužadino domėjimąsi, kas tie, esantys apačioje. Atsivėrė neišpasakyto grožio ežerai, gyvūnai, pilys ir aibė mįslių. To pasėkoje pirmą apdovanojimą gavau „Švyturio“ žurnalo foto mįslių konkurse. Tačiau lyg adatom raižė mano širdį, kai žemino mane ir niekino mano kalbą ateiviai. Atrodė, kad tas tęsis amžinai. Gėda prisipažinti, beveik nemačiau jokios prošvaistės laisvei. Ir staiga - o žmogau!.. Stebuklas!.. SĄJŪDIS!.. Su visa galva ir ausim negrįžtamai panėriau į šį nepakartojamą reiškinį ir patyriau neišpasakytos meilės, dėmesio, šilumos.

O Lietuva - mano Tėvyne! Ačiū, kad leidai pajusti ir išgyventi tą nepakartojamą jausmą ir šaukiu Tau - Tu mano meilė pirma ir paskutinė.

Į Baltijos apkabinimą

Lietuva Tėvynė mūsų

Meilutė Julija Lukšienė -  tautinės mokyklos koncepcijos autorė


Algimantas Čekuolis - pirmasis okupuotoje Lietuvoje parašęs apie margučius ir Velykas

Ašara tavo akyje...

Vytautas Landsbergis

Raudonojoje aikštėje - LAISVĖ!

Atgal