VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

12.01. Kūrybos ir minčių grožis

Birutė Silevičienė

LKRS ir valdybos narė

Tradiciniame Vilniaus Tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ susitikime ne tik apžvelgta almanacho „Vingis“ narių kūryba, bet ir pristatyta dailininkės Galinos Tomkevič kūrybos darbų paroda, beje, jau ketvirtoji, kurią pristatė būrelio pirmininkė Onutė Kulbokienė.

Prisiminti Amžinybėn išėję gildijos nariai, jų atminimui uždegtos žvakelės.

G.Tomkevič poeziją pamėgo dar mokyklos suole, vėliau savo kūrybą jau skaitė ir paaugusiems vaikams. Kurį laiką Galina gyveno pas išvykusius Italijon savo vaikus, tad renginio metu išgirdome ten sukurtų eilėraščių. Gyvendama svetur, artimuosius ragino nepamiršti gimtosios kalbos, pažadėjo išleisti knygą, skirtą vaikams ir anūkams.

Gildijos „Vingis“ renginio dalyviai

 Dailininkės Galinos Tomkevič kūrybos darbai

Renginio akimirkos

Jos kūryba publikuota jubiliejiniame leidinyje „Ruskij dom v Litve“.

Yra surengusi keletą paveikslų parodų Mokytojų namuose, miesto bibliotekoje. Puikaus įvertinimo sulaukė 4-oji paroda, pristatyta „Vingio“ gildijoje.

Galinos poezija spausdinama ir 7-ame „Vingio“ almanache.

Liejosi prisiminimai, sveikinimai iš buvusių klasiokų, artimųjų lūpų.

Dainomis susirinkusius sveikino Lija Neugasimova ir Eugenija Grobova, Birutė Gaučienė, pritardama gitara, padainavo S.Lormano žodžiams parašytą dainą.

L.Neugasimovai akompanuojant, klausėmės Klaipėdos konservatorijos studento Deimanto Raščiaus atliekamų dainų.

Prisimintas „Vingis“ gildijos įkūrėjas ir pirmininkas Aleksejus Kutkinas, visada save laikęs Lietuvos piliečiu, lietuviu, motinos atminimui išleidęs knygą lietuvių kalba (vertė LKRS pirmininkas Kostas Fedaravičius).

Nepamiršti išėjusieji, kurie lankėsi bendruose „Vingio“ renginiuose, aptarėme vieni kitų kūrybą,  klausėmės gražių minčių. S.Lormanas paskaitė eilėraštį „Temiega Amžinybėje...“ Gaila, kad mus palieka gabūs, kūrybingi kolegos...

O.Kulbokienė pasidžiaugė, jog „Vingis-8“ almanachas jau nuskambėjo laikraštyje „Lietuvos aidas“, interneto svetainėse ir kitur. Jonas Laurinavičius akcentavo, jog daug darbo ir atsakomybės reikia įdėti, redaguojant šį leidinį, kadangi kiekvienas žmogus yra almanacho dalis ir visuma, tad ir žanrų reiktų įvairesnių, laukiama meninių apybraižų. Vlados Kursevičienės išsakytiems pastebėjimams ir pastaboms pritarė visi renginio dalyviai.

Gražus ir prasmingas paskutinis rudens renginys.

Iki naujų susitikimų!

 

 

 

Atgal