VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

11.01. Apie literatūrines veiklas ir ateities idėjas

Reda Kiselytė

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkė

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai rinkosi į Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos skaityklos Lituanistikos centrą. Susikaupė nemažai klausimų. Apžvelgti aktualūs straipsniai šalies spaudoje. Prisiminta rokiškėnų publikacija Lietuvos aide apie rašytoją, žurnalistą Joną Laurinavičių, apie į Amžinybę iškeliavusią poeto Pauliaus Širvio meilę – Alfonsą Žegliūnaitę – Liolienę. Prisiminėme ir naujausiame Metų žurnale literatūros kritiko, profesoriaus Petro Bražėno  nekrologą Apie atviros širdies žmogų, skirtą rašytojui, redaktoriui Algimantui Zurbai atminti. Taip ir skamba gerbiamo P. Bražėno pamąstymai apie šviesios atminties rašytoją A. Zurbą: „Išėjai, įtemptu darbu pateisinęs tau duotą kūrėjo talentą. Turi teisę ir pailsėti...“

Rūtos Vilutienės nuotr.  Gimnazijos skaityklos Lituanistikos centre susibūrę LKRS Rokiškio skyriaus nariai.

   Šio straipsnio autorė rokiškėnams pristatė pačią naujausią J. Laurinavičiaus knygą Ties rudens aruodais. Didžiausias dėmesys buvo skirtas autoriaus dedikacijų analizei. Poezijos tekstuose nemažai yra minčių apie Rokiškio  kraštą ir jo žmones. Tai dar vienas J. Laurinavičiaus leidinys, kuris papildė gimnazijos leidinių su autografais kolekciją.

   Susirinkę LKRS Rokiškio skyriaus nariai aptarė literatūrinę veiklą. Kūrėjų darbų kraitė gili ir spalvinga. Literatė Danutė Mažeikienė yra Lietuvos kūrybinių raiškos asociacijų Menų sodas  ir Kauno Branduma narė. Ji aktyviai dalyvauja ne tik rajono, bet ir šalies renginiuose. Literatė obelietė Gražina Pitrėnienė garsėja kaip Aukštaitijos krašto tarmiškos kūrybos autorė. Ji rengia naują savo kūrybos knygą, Vida Papaurėlienė dalyvauja Lietuvoje organizuojamuose literatūriniuose konkursuose ir kultūriniuose renginiuose.

   Istorikas, knygų autorius Vytautas Gasiūnas visuomet džiaugiasi savo sodyboje sukurtomis vis naujomis vaizduojamojo meno skulptūromis. Šį sezoną V. Gasiūno istorijos ir meno parką aplankė virš 300 lankytojų. LKRS Rokiškio skyriaus narys V. Gasiūnas džiaugėsi, kad šią vasarą lankėsi italų profesorius, menininkas, Rokiškio karšto garbės pilietis  Angelo Frosio.

   Literatė Jolanta Augulienė prisiminė buvusio vicemero Egidijaus Vilimo sodyboje, Papiškių kaime organizuotus poezijos skaitymus. Jolanta pasidžiaugė, kad jos kūryba publikuota Rokiškio krašto kultūros žurnale Prie Nemunėlio.

   LKRS Rokiškio skyriaus narė Jolanta Juodinytė sukoncentravo dėmesį į numatomą išleisti savo kūrybos knygą ir pasiūlė jau į sekančių metų LKRS Rokiškio skyriaus programą įtraukti rašytojo, dvasininko Juozo Tumo – Vaižganto jubiliejų.

   Istorikas, LKRS Rokiškio skyriaus narys Valius Kazlauskas siūlė jau šiais metais įžanginiais renginiais paminėti Baltijos kelio artėjančią 30-čio sukaktį.  Literatė D. Mažeikienė gimnazijos leidinių su autografais kolekcijai padovanojo almanachą – albumą Lietuva – tai aš! , skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. Jame eilės apie Lietuvą ir Menų festivalio Šilaičiuose užfiksuotos akimirkos. Rokiškėnai pasidžiaugė informacija apie jų gero bičiulio, kunigo, poeto Justo Jasėno trečiosios poezijos knygos „Surink iš pakraščių“ pasirodymą.

   Straipsnio autorė susirinkusius informavo apie tai, kad 2019 – ieji metai paskelbti Pasaulio lietuvių metais. Jau šiais metais užsimegzti bendradarbiavimo ryšiai su Čikagos lietuvių leidiniu Draugas. Šią vasarą gražius bendradarbiavimo ryšius su Čikagos lietuviųDraugu užmezgė Rokiškio r. savivaldybės meras Antanas Vagonis. Rajono vadovas tiki, kad jaunų žmonių atėjimas į LKRS Rokiškio skyrių dar labiau išplėstų aktyvią veiklą ne tik rajone, Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Pasiekė smagi žinia, kad į kūrėjų gretas žada įsijungti buvęs šios gimnazijos absolventas Dovydas Trumpa. Šio jauno žmogaus pamąstymai jau ne kartą publikuoti šalies spaudoje.

   2019 m. gimnazistams numatoma dar aktyviau populiarinti išeivijos literatūrą, organizuoti jų kūrybos skaitymus, įtraukiant LKRS Rokiškio skyriaus narius, miesto kultūros ir švietimo įstaigų atstovus, o apie organizuotas priemones skelbti informaciją Čikagos Draugo puslapiuose. Planuojama, kad parengta informacija bus iliustruojama Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos ugdytinių piešiniais ir fotografijomis ( mokytoja Inga Vagonė). Šio straipsnio autorė kartu su mokytoja I. Vagone 2018 m. pavasarį parengė edukacinę programą „Piešinys iš leidinio su autografu”. Programos dalyviai buvo 2 gimnazijos klasių gimnazistai.

   Šiuo metu gimnazijos Mažojoje skaitykloje parengtos dvi spaudinių parodos Rokiškis lietuvių išeivijos spaudiniuose ir Iš kraštietės, poetės, JAV visuomenės veikėjos Alės Rūtos dovanotų leidinių su autografais.

 

Atgal