VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

08.06. Gautas finansavimas Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniam muziejui atnaujinti

Šių metų liepos 25 d. pasirašyta projekto „Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas“ (projekto Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-11-0005) finansavimo sutartis. Siekiant pagerinti Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus teikiamų kultūros paslaugų kokybę, numatoma atlikti pagrindinio muziejaus pastato remontą, įsigyti edukacijai reikalingą įrangą.

Įgyvendinus projektą, akivaizdžiai pagerės statinio techninė būklė. Atkūrus pastato frontono ir kitus puošybos elementus, bus atskleistos vertingos kultūros paveldo objekto savybės, o tai išryškins muziejaus unikalumą. Įsigijus naują įrangą, bus praplėsta kultūros paslaugų įvairovė, pagerės teikiamų paslaugų kokybė, bus sudarytos palankesnės sąlygos padidinti muziejaus lankytojų srautus.

Projektui įgyvendinti numatyta 204 605,56 Eur (iš jų: Europos Sąjungos lėšos – 173 914,72 Eur, savivaldybės biudžeto – 30 690,84 Eur). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Varėnos rajono savivaldybės administracija įsipareigojo projektą įgyvendinti iki 2020 m. balandžio 30 d.

Atgal