VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

05.11. Menas atvėrė knygų pasaulį...

Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekos vedėja Reda Kiselytė

Sklaidome leidinius su autografais. Jie alsuoja nepaprasta meile, šiltais prisiminimais apie įvykusius renginius, sutiktus žmones, primena mielas akimirkas, bendraujant laiškais. Kiek daug įrašuose įdėta širdies šilumos... Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys įžymūs žmonės, Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklai dovanojo unikalią kolekciją. Čia ir gyvena spaudiniai su autografais... Pasitinkant Lietuvių kalbos dienas ( vasario 16 d. – kovo 11 d.) šio straipsnio autorė ir mokytoja Inga Vagonė parengė edukacinę programą „Piešinys iš leidinio su autografu“. Per dailės pamokas, skaitykloje iš unikaliosios kolekcijos II gimnazijos klasių moksleiviai rinkosi jiems labiausiai patikusius leidinius su autografais, atvertė 12 arba 13 puslapį, nes pamokos vyko (vasario 12-13 dienomis) ir pagal  pasirinktą ištrauką piešė iliustracijas.

Meile, išradingumu ir spalvų žaismu dvelkia gimnazistų kūrybiniai darbai. Knygą „Piešinys iš leidinio su autografu“ sudaro 83 darbai. Gimnazistai iliustravo daugiausia lietuvių poetų, rašytojų grožinės literatūros leidinius su autografais. Tik keli kūrybinių darbų autoriai pasirinko iliustruoti mokslinės literatūros knygas. Smagu, kad gimnazistai neaplenkė Rokiškio krašto rašytojų ir literatų. Jie iliustracijas piešė rašytojos, žurnalistės Elenos Kurklietytės, rajono literato, kraštotyrininko Vlado Liolio, buvusio Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio abituriento Martyno Lukošiūno knygoms. Gimnazistai pasirinko iliustruoti mums visiems gerai žinomų įžymių knygas: rašytojo Donaldo Kajoko, poeto, eseisto Marcelijaus Martinaičio, poeto, dramaturgo Sigito Gedos, rašytojo, dramaturgo Kazio Sajos, poetės Marijos Meilės Kudarauskaitės, prozininko, poeto Bernardo Brazdžionio, lyriko, eseisto Jono Aisčio, prozininkės, poetės, dailininkės Jurgos Ivanauskaitės, vaikų rašytojo, redaktoriaus Vytauto Račicko ir daugelio kitų autorių spaudinius.

Svarbią vietą Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos unikalioje kolekcijoje užima kraštietės rašytojos, JAV visuomenės veikėjos, šviesios atminties Alės Rūtos (Elenos – Viktorijos Nakaitės – Arbačiauskienės / Arbienės) dovanota leidinių su autografais kolekcija. Parengtas kraštotyros aplankas gerbiamos rašytojos atminimui įamžinti. Jis nuolat pildomas naujomis straipsnių kopijomis, nuotraukomis. 2007 m. aš pati analizavau dovanotų leidinių kolekciją, o  apibendrinimą suguldžiau į straipsnį „Alė Rūta ieškojo deimančiukų...“ Jį tuo metu publikavo Lietuvoje leidžiamas laikraštis „Gimtinė“, „Amerikos lietuvis“, „Mūsų pastogė“ (Australija). Straipsnyje citavau unikalesnius autorių įrašus. Nepraranda aktualumo ir šiandien poetės, prozininkės, eseistės Jūratės Sučylaitės įrašas apysakoje „Sumaištis“. Įrašas šiandieninį žmogų  tarsi prikelia naujam gyvenimui. Autorė rašo: „Mūsų žmonės pavargę nuo sumaišties, bet jie dar prašviesės, išsities, sutvirtės. Tikėkim...“. Aš manau, kad tas procesas vyksta, o išsakyta mintis nepraranda aktualumo. Programos „Piešinys iš leidinio su autografu“ dalyvei  Ievai Čepaitei patiko kita gerbiamos J. Sučylaitės knyga. Gimnazistė nupiešė iliustraciją autorės knygai „Susitikimai su ragana“. Solidus išeivijos literatūros leidinių autorių sąrašas, kuriems gimnazistai piešė iliustracijas. Jiems patiko rašytojo Jurgio Jankaus, poeto, literatūros ir meno kritiko Henriko Nagio, poeto, žurnalisto, redaktoriaus Juozo Almio Jūragio ir kitų autorių spaudiniai.

Jauni žmonės atveria vartus į dar neatrastą kūrybiškumo salą

Gimnazistai iliustravo rašytojo, žurnalisto, aktyvaus kraštotyrininko Jono Laurinavičiaus, filosofo, humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus Česlovo Kalendos dovanotus leidinius su autografais. Šie žmonės 2016 m. pavasarį lankėsi gimnazijos skaitykloje ir grožėjosi unikaliąja leidinių su autografais kolekcija.  

Tai tik keli pastebėjimai iš gimnazistų kūrybinių darbų analizės. Edukacinės programos esmė – jaunų žmonių kūrybiškas žvilgsnis į trumpą kūrinio ištrauką, meninių gebėjimų ugdymas ir įdėta dalelė savo širdies... Aš į gimnazistų darbus žvelgiu, kaip leidinių su autografais kolekcijos ją kaupti sumanytoja, literatė, o mokytojos Ingos žvilgsnis aprėpia pedagoginę ir meninę pusę. Dailės mokytoja teigė: „Menas atveria knygų pasaulį. Įgyvendinant meninio ugdymo bendrąsias programas siekiama, kad gimnazistai įgytų bendrąją meninę kompetenciją, t. y. mokėjimą kūrybingai reikšti save meninės raiškos priemonėmis ir suprasti bei vertinti savo pačių ir kitų meninę kūrybą.  Dalyvaudami edukacinėje programoje „Piešinys iš leidinio su autografu“, mokiniai turėjo puikią galimybę išbandyti save – reikėjo išsirinkti leidinį  ir meninėmis priemonėmis sukurti tekstui iliustraciją. Vieni kūrė šrifto kompozicijas, kiti tekstą siejo su piešiniu, treti pasirinko tik piešinį. Kažkas apsiribojo paprasto grafitinio pieštuko galimybėmis, kitiems gi atrodo neužteko vietos A3 formato lape akvarelės ar guašo spalvoms. Paprastai iliustracija – papildantis, paaiškinantis tekstą ar puošiantis knygą piešinys. Šįkart iliustracijos buvo kuriamos su tikslu jas sudėti į vieną bendrą piešinių knygą. Labai norėjosi, kad visa veikla programos metu turėtų šviečiamąją galią – atrasti knygos artumą, pajusti teksto ir piešinio ryšį, galiausiai įprasminti darbo rezultatą – sukurti piešinių knygą, kurią vartantys gimnazistai bus paskatinti  vertinti savo ir kitų kūrybą, o gal susirasti iliustruotą leidinį ir jį perskaityti...“

Kai dar buvo vykdoma programa „Piešinys iš leidinio su autografu“, Lietuvą pasiekė žinia apie poeto, rašytojo, buvusio Spaudos ir televizijos rėmimo fondo direktoriaus Mykolo Karčiausko mirtį. Šis žmogus daug prisidėjo, kad gimnazijos skaitykla šiandien turi tokią leidinių su autografais kolekciją, o gimnazistas Rokas Būtėnas piešė iliustraciją M. Karčiausko eilėraščių knygai „Baimės matematika“.   

Kai kalbame apie gimnazijos leidinių su autografais kolekciją, kiekvieną kartą nelieka nepaminėtas kunigo, poeto, aktyvaus kultūrininko Justo Jasėno indėlis. Aukso vertės kolekcijos dalį sudaro šio žmogaus dovanoti leidiniai su nuoširdžiais ir šiltais įžymių žmonių autografais. Smagu, kad gimnazistai piešdami iliustracijas knygoms naudojosi kun. Justo Jasėno leidiniais. Nė viena gimnazijos bibliotekoje ir skaitykloje rengiama spaudinių paroda neparengiama be gerbiamo dvasininko, poeto dovanotų spaudinių.

Ši edukacinė programa išsirutulios į dar platesnius ryšius su įžymiais žmonėmis, gimnazistai turės galimybes praplėsti akiratį. Programos įgyvendinimas dar nesibaigia. Rašysime laiškus knygų autoriams, informuosime apie tai, kad gimnazistai piešė iliustracijas jų leidiniams. Buvusi VU Komunikacijos fakulteto doc. dr. Danutė Kastanauskaitė – Kulbienė, elektroniniame laiške man rašė: „ ... kiek bus pakylėta autorių ir kraštiečių, kai sužinos apie vaikų piešinius jų knygoms! Tepaliks tai atgarsį ir jaunajai kartai“.   Gimnazijos unikalioji leidinių su autografais kolekcija gyvybinga. Ji pulsuoja. Jauni žmonės atveria vartus į dar neatrastą kūrybiškumo salą. Dabar jau parengta piešinių knyga. Ją gimnazijos skaitykloje godžiai varto knygų iliustratoriai ir jų bendraamžiai. Iš visos širdies dėkoju visiems programos dalyviams ir dailės mokytojai Ingai, o kitiems mokslo metams dėliojame jau kitas gaires, bet ir tęsime pradėtus darbus, kuriuos lydėjo sėkmė.

Atgal