VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

05.02. Samoilas Lormanas: Sustokime minutei

Birutė Silevičienė,

LKRS ir valdybos narė

Balandžio 23 d. Tautinių bendrijų namuose vyko Vilniaus tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ nario poeto Samoilo Lormano eilėraščių knygos, išleistos rusų kalba, „Sustokite minutei“ pristatymas.

Renginyje dalyvavo gildijos „Vingis“ nariai, MAP‘O viceprezidentas Lev Mesengiser, Tautinių bendrijų namų direktorė Alvyda Gedaminskienė, gausus būrys svečių.

 Knygos „Sustokite minutei“ viršelis

S.Lormanas  gimė Ukrainoje, baigė Sankt Peterburgo akademiją, bet šeimą sukūrė Lietuvoje. Ilgą kelią nuėjęs, padaręs karjerą Lietuvoje baldų kombinate, dirbęs Vilniaus miesto deputatu. Darbštus, kūrybiškas menininkas, savo darbais puošiantis aplinką ir namus, plačiau juos pristatė savo nuotraukų albume. Pasinėręs į kūrybą, drožybą. Keletą jo darbų galėjome išvysti renginio metu veikusioje parodoje.

Popietės akimirkos

Samoilas Lormanas skaito savo kūrybą

S.Lormanas yra MAP‘O narys, aktyviai dalyvauja leidžiamuose  almanachuose, konkursuose, jo rašiniai skelbiami spaudoje.

Knygoje „Sustokite minutei“ spausdinami eilėraščiai išreikšti filosofine ir religine lyrika, o laimė ateina per siunčiamus išbandymus, kuriuos autoriui skyrė likimas. Knyga gausiai iliustruota šeimos, artimųjų, renginių nuotraukomis.

Vakaro metu skambėjo S.Lormano sukurtos dainos, atliekamos žmonos Marijos, eiles skaitė Emira Drozd, Svetlana Klupčinskaja, Lev Mesengiser, pasidalinęs prisiminimais apie renginio metu rodytą filmą, kuris buvo pristatytas pirmosios knygos sutiktuvėse. Į lietuvių kalbą išvertusi ir perskaičiusi kelis šios knygos eilėraščius Vlada Kursevičienė pabrėžė, jog prasminga, kad „knygos pristatymas vyksta Knygos dienoje, o knyga vienija mus visus“. (Balandžio 23-oji – Tarptautinė Knygos ir Autorinių teisių diena).

Eilės ir dainos liejosi upeliu, nuteikdamos ir toliau kurti ir vėl dalintis žaviomis akimirkomis, kurias šįkart užfiksavo Galina Ivanova, o pokalbiai dar ilgai netilo prie vaišių stalo.

Iki naujų susitikimų, pristatant naujas knygas, eilėraščių posmus ir parodas!

Samoilo Lormano eilėraščiai:

LIETUS

Debesys pilki užklojo dangų,

Tarsi būgnas trata vis lietus...

Jau gana! - kreipiuos į Dievą brangų, -

Leiski pabraidyti po miškus.

 

„Gamtoje blogų dienų nebūna" –

Netikiu, juk turi būt riba,

Nuo lietaus sužvarbo visas kūnas,

Dirbti reik, o čia tokia bėda.

 

Tad kol kas žiūriu tiktai pro langą,

Gal antraktas greitai prasidės,

Visagalis gal užsuks tą angą,

Ir dangus gal greitai prašviesės.

 

SAMPROTAVIMAI

Iš karto melstis dviem dievams

Tikrai netinka niekam,

Gal susidvejinti pačiam,

Tikėjimą paniekint.

 

Tikrai pasakius, tik viena

Tikyba žmogų puošia,

Jos mokslo mums vis negana,

Gyvenimui jis ruošia.

 

Lyg pranašas patsai žmogus

Pajunta savo sielą,

Klaidingus nujaučia kelius,

Kur vaikščioti nemiela.

 

Savo tikėjimą, žinia,

Jau protėviai turėjo,

Tad vieno Dievo mums gana,

Jį vieną įtikėjom.

 

Geriausia - tai įsidėmėt,

Kur tavo šaknys glūdi,

Ir savo praeitį mylėt,

Kuri per amžius budi.

 

Kuo buvo protėviai – svarbu,

Bet dar svarbiau šiandieną,

Kuo esame visi kartu,

Kuo esame po vieną.

 

 

Atgal