VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

04.27. Žmonės knygose – knygos žmonėse

Dr. Algirdas Kavaliauskas

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

Visagino viešosios bibliotekos logotipe pavaizduota iš atverstos knygos kylanti gervė. Gervė yra Visagino  miesto simbolis – ji žvelgia iš miesto herbo ir vėliavos. Ir nuo aukštos stelos mieste dairosi. Žvelgiant į šį logotipą nejučia ateina mintis apie išmintingo paukščio simbolį, nešantį miestui žinias, kuriam jų labai reikėjo ir reikia. Iš plačiosios imperijos susirinkę žmonės buvo įvairių tautybių, skirtingo išsilavinimo ir tikėjimo. Pirmaisiais atominio komplekso statybos metais gyvenvietėje tebuvo nepilnos dvi dešimtis įvairių tautybių žmonių, kurių skaičius lyg ant mielių augo, daugėjo žmonių išpažįstančių skirtingus tikėjimus.

Žmonėms reikėjo žinių ne tiek apie statybas, kiek apie tarpusavio bendravimą, apie kitų tautybių žmones, jų bendravimo kultūrą. Iš praėjusio amžiaus 8-to dešimtmečio ir vėlesnių metų spaudos matome, kad atvykę lietuvės studentės, dar buvo ir kitų žmonių, kurie paliko  gyvenvietę  dėl suvažiavusių žmonių priešiško nusiteikimo prieš lietuvius, prieš lietuvių kalbą. Kaip žinia, Lietuvos gyventojų , lietuvių į šias statybas nepriėmė. Lietuvos gyventojai, norėję įsidarbinti atominio komplekso statybose, kur atlyginimas buvo iki dešimties kartų didesnis negu vidutinis Lietuvoje  dirbančiųjų atlyginimas,  išsiregistruodavo ir išvykdavo į Latviją ar Baltarusiją, ten prisiregistruodavo ir išsirūpindavo leidimą vykti į atominio komplekso statybas.

Visagino „Atgimimo“ gimnazijos bendruomenė ir Visagino viešosios bibliotekos darbuotojai bendruose renginiuose

Reikėjo žinių, reikėjo knygų. Knygų parūpinti buvo pasirengusios Lietuvos bibliotekos, bet statytojams reikėjo knygų ne lietuvių kalba. Miesto statybininkų biblioteka kūrėsi ir jau tada pageidaujantys galėjo gauti knygų. Knygos buvo  išnešiojamos po plačią, didžiulę, atskirose vietose išsidėsčiusią statybvietę. Į statybvietę knygos išnešioję žmonės prisimena, kad labai retai buvo pageidaujama viena kita lietuviška knyga. Greitai biblioteka – trijų kambarių butas – buvo užpildytas knygomis. Biblioteka plėtėsi, buvo pastatytas tiems laikams naujas modernus pastatas, kurį nepriklausomybės metais biblioteka išaugo. Bibliotekoje vykęs bibliotekininkų, skaitytojų susitikimas su Visagino savivaldybės  tarybos nariais parodė, kad ne visi tarybos nariai supranta, įsivaizduoja kas yra šiuolaikinė biblioteka. Ilgus metus bibliotekai vadovaujančiai direktorei  Daliai Sargūnienei akivaizdžiai pavyko visiems įrodyti, kad pasikeitimai  ir kokie pasikeitimai yra būtini. Vienas pirmųjų skaitytojų A. Silčionokas prisimena, kad keitėsi ir bibliotekininkų darbas, ypač vadovų požiūris į darbą. Jis geru žodžiu minėjo bibliotekos direktorę D. Sargūnienę, jos pavaduotoją V. Kuliešių, dar kai kurių skyrių vedėjas, apie ką per minėtą susitikimą pagarsino jo kaimynas, nes pats pirmasis skaitytojas dėl objektyvių priežasčių, negalėjo susitikime dalyvauti. Tarybos nariai sutiko, kad svarbus ir atsakingas bibliotekininko darbas yra menkai apmokamas, šiame kultūros sektoriuje pasikeitimai būtini ir pažadėjo apie tai pagalvoti. Bibliotekininkai ir skaitytojai tikisi, kad gyventojų išrinkta vietos valdžia negalvos labai ilgai. Klausimo sprendimas jų rankose.

Biblioteka, tai ne vien tik knygos, periodika, įvairūs dokumentai. Bibliotekos direktorė D. Sargūnienė pasakoja, kad atsižvelgdama į visų bendruomenės grupių informacinius, kultūrinius ir socialinius poreikius, Visagino viešoji biblioteka organizavo miesto gyventojų bibliotekinį aptarnavimą: komplektavo spaudinių ir kitų dokumentų fondus, atsižvelgdama į aptarnaujamos savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, kultūrinę plėtrą, gyventojų informacines reikmes. Tęsė bibliografinius įrašus elektroniniame kataloge ir analizinės bibliografijos posistemėje (LIBIS), kompiuterizuotai aptarnavo skaitytojus (LIBIS SAP), teikė interneto paslaugas, skatino naudojimąsi duomenų bazėmis ir bibliotekos elektroniniu katalogu. Biblioteka įvairiais renginiais, literatūros ir meno parodomis supažindino visuomenę su laikmečio aktualijomis, svarbiomis istorinėmis ir kultūrinėmis datomis, rašytojų, menininkų kūryba ir veikla. Tradiciškai surengė Metų knygos rinkimus, Nacionalinę bibliotekų savaitę, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Šiaurės šalių bibliotekų savaitę, vienišų ir neįgalių žmonių lankymo savaitę, organizavo įvairias akcijas ir daug kitų renginių. Biblioteka turi arti 40 tūkstančių lankytojų.

Išleista bibliotekos istorija. Direktorė D. Sargūnienė paruošė ir išleido knygą apie Visagino savivaldybės metraštininką ir kt Užfiksuojami gyventojų pasakojimai apie trumpą, bet sudėtingą Visagino bendruomenės gyvenimą, kuris neįsivaizduojamas be knygų, be bibliotekininkų įdomios ir prasmingos veiklos..

Biblioteka nuolatos kryptingai vykdo veiklą, orientuotą į vaikų skaitymo skatinimą, pažintį su lietuvių literatūra, kūrybingumo ugdymą ir alternatyvaus vaikų laisvalaikio propagavimą. Visagino viešoji biblioteka partnerio teisėmis  dalyvavo Utenos viešosios bibliotekos projekte „Šiuolaikinių technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė“ ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projekte „Skaitymo iššūkis“, prižiūrėjo miesto erdvėse įrengtas tris „Mažąsias bibliotekėles“. Biblioteka  įsitraukė į Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvą „Atverk duris vasarai“, suteikdama  mokyklinio amžiaus vaikams galimybę prasmingai leisti atostogas, ir iniciatyvą „Dovana Lietuvai“ (gauta padėka). Visagino „Atgimimo“ gimnazijos bendruomenė ir Visagino viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo projekto „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms” renginiuose ir t. t.

Apibendrinant galima pasakyti, kad Visagino viešoji biblioteka atlieka svarbų vaidmenį daugiatautės bendruomenės gyvenime, mažina socialinę atskirtį, moderniomis informacinėmis technologijomis plečia žinių visuomenės kūrimąsi. Siekdama neatsilikti nuo kitų Lietuvos viešųjų bibliotekų, Lietuvos nacionalinės bibliotekos savaitės metu Visagino viešosios bibliotekos darbuotojai organizavo su miesto bendruomene ir politikais diskusiją tema „Kokios bibliotekos reikia Visagino bendruomenei?“, parengė bibliotekos vizualizaciją.

Gražiais pasiekimais bibliotekos darbuotojai pasitiko Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Tačiau liūdina ta aplinkybė, kad ankštose ir nefunkcionaliose Visagino viešosios bibliotekos patalpose vartotojai nesijaučia jaukiai.  

Atgal