VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

07 15. Atspaustas medalis M.K. Čiurlionio garbei

Inga Volskytė

Dailininkas Juozas Kalinauskas medalį M.K.Čiurlioniui, kurį dar sovietų laikais pavadinęs lietuvių tautos (ne liaudies) genijumi sulaukė priekaištų, kūrė kaip modulį. Norėta pritaikyti atitinkamą plastiką jo kūrybai, muzikinei ritmikai. Dabar, 100 mirties metinių proga, Vilniaus monetų kasykloje jau atspaustas jubiliejinis medalis (51 mm diametro).

Autorius – skulptorius Juozas Kalinauskas. „M.K. Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių atminimo medalis“. Aversas, reversas, žalvaris, skersmuo – 51 mm. Nukalta Lietuvos monetų kalykloje

Siekiama, kad šis medalis atspindėtų dvasinį, muzikinį sprendimą. M.K.Čiurlionis mėgo vaizduoti angelus, todėl ir monetoje pavaizduotas angelas, reiškiantis kosmosą. Ovalai simbolizuoja kosminį judėjimą.


Apie nieką ir viską

Juozas Kalinauskas

Išsaugot Tavo pėdas smėly,

Granite įrėžti.

Kur laikas jau bejėgis,

Net grožiui jisai lenkias,

Ir amžinybė čia įgyja prasmę.

Juk tuštumoje – amžinybė

Yra niekas ir tik meilė

Yra viskas.

Apie meilę

Tavo vardą aš kartoju nuolat,

O kai tariu aš žodį – myliu,

Šaltinėlis tyras ir skaidrus

Srovena mano skruostais.

Jo lašai, sielos gelmėj

Parvirtę perlais, krinta,

Ir jų aidą girdžiu nuolat.

Jie maitina mūsų meilės žiedą

Ir neleidžia jam nuvysti.

2010 metai

Atgal