VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

01.13. LSS „Valdovų Rūmai” tunto skautams metai prasidėjo ypatinga dovana

Ričardas Simonaitis, LSS „Valdovų rūmai” tunto skautų vadas

Sausio penktąją keturių tunto “Valdovų rūmai” draugovių - “Žalgirio aidai”, “Vytauto Didžiojo”, “K.Simonavičiaus” ir “Gedimino” skautai iš Buivydiškių, Elektrėnų ir Vilniaus rinkosi į Katedros aikštę prie Kalėdinės eglutės. Čia juos pasitiko Kalėdų senelis su dovanomis. Smagu buvo su seneliu bendrauti, pasididžiuojant pasakoti, kokius praėjusiais metais gerus darbus atliko vaikai. Jaunieji skautukai labai nuoširdžiai pasakojo seneliui apie vasaros stovyklas, naktinius žygius... Senelis buvo sužavėtas pasakojimo, kaip jaunieji skautukai šventė Jonines, kaip ieškojo paparčio žiedo, kaip leido plaustelius į ežerą, kiek žvaigždžių danguje suskaičiavo ir daug daug kitų dalykų.

Gausus skautų būrys tikrai skaitys „Lietuvos aidą“

Džiugiai nusiteikę, daug sužinoję

Išklausęs vaikų, Kalėdų senelis įvertino jų gerus darbus ir pamalonino mielomis kalėdinėmis dovanėlėmis. Bet nuo vieno klausimo vaikai sutriko: „Ar kas nors skaito žurnalus ar laikraščius, kad sužinotų, kas vyksta suaugusiųjų gyvenime?“ Iš viso būrio trys vaikai prisipažino, kad paskaito “Lietuvos aidą”, nes paštininkas atneša į namus. Kalėdų seneliui, suprantama, tai irgi buvo staigmena, kad ne visus pavyks nustebinti dar viena dovana – „Lietuvos aido“ prenumerata skautams. Vaikams senelis prisipažino, kad šį laikraštį skaito jau visą šimtmetį, nuo pirmojo numerio, kadangi “Lietuvos aidas” yra vienintelis laikraštis Lietuvoje, sulaukęs gražaus šimto metų jubiliejaus, jau pradėjęs skaičiuoti antrąjį leidimo šimtmetį. Laikraštį įsteigė mūsų valstybės prezidentas Antanas Smetona. Jo valdymo metais Lietuva tapo technikos ir mokslo židiniu Europoje. Kartu su Lietuvos patriarchu J. Basanavičiumi, su mokslo ir kultūros genijais kaip M.Biržiška, P.Klimu, P.Bugailiškiu, kunigu J.Stankevičiumi, J.Tumu-Vaižgantu, dr.V.Zajančkausku, agronomu A.Stulginskiu ir kitais inteligentais “Lietuvos aidas” tapo Tautos mokykla, ugdantis jaunimo tarpe Laisvės idėjas, kurios prasidėjo nuo Lietuvos Nepriklausomybės akto 1918 m. vasario 16 d. paskelbimo. Deja, kad būtų savarankiška valstybė, lietuvių tautai ne kartą teko Nepriklausomybę ginti nuožmiose kovose su mūsų kaimynais. Teko ginti ne tik diplomatiniu keliu, bet dažnai ir ginklu. Šiandien džiaugiamės pergale, puoselėjame iškovotą Laisvę, gerbiame žmones, prisidėjusius prie šios Laisvės. „Jūs esate nauja karta, jums patikėta saugoti tėvų ir protėvių iškovotą Laisvę. O “Lietuvos aide” gausu gyvenimo istorijų, primenančių mums, kaip sunkiai buvo iškovota ši Laisvė. Dovanodamas šio garbingo laikraščio prenumeratą, siūlau jį skaityti ir jūsų tėvams. Ir dar viena staigmena: kad „Lietuvos aidą“ skaitytų visi skautai ir visi mokyklos vaikai, prenumeratą dovanoju ir “Valdovų rūmai” tunto “Gedimino” draugovei. Tikiuosi, jog čia rasite ne tik jau pripažintų laikraščio autorių rašinių, bet ir jūsų mokytojos Vidos Jacevičienės, skautų tunto “Valdovų rūmai” vado Ričardo Simonaičio informacijos apie skautų veiklą, galbūt nuotraukose atpažinsite ir save“, – nustebino Kalėdų senelis. - O skaitydamas apie tai, jog jūs, vaikai, varžotės krepšinio aikštelėje dėl Vytauto Didžiojo taurės, tai reiškiu pačią didžiausią pagarbą jums ir visiems jūsų mokytojams, kad menat Vytautą Didįjį ir jo žygdarbius, kurie daugiau nei šešis šimtus metų menami visų kartų žmonių širdyse. Džiugu, kad net dešimt vaikų buvo apdovanoti Vytauto Didžiojo taurėmis ir diplomais. Žinau ir tai, kad savo pačių jėgomis padarėte krepšinio aikštelę, atvežę daug smėlio duobėms užlyginti tolimame Kurmiškių kaime. Skaičiau ir apie daugybę kitų jūsų ir jūsų mokytojų gerų darbų. Jūsų darbštumas toks skautiškas, kad pradėję bet kokį darbą padarote jį iki galo. Jūs dar tik dešimtmečiai, tačiau jūsų veikla vertinama labai rimtai.

Noriu tikėti, kad Lietuvos Skautų Sąjungos “Valdovų rūmai” tunto skautai savo veiklos dvidešimties metų jubiliejų pasitiks naujais reikšmingais darbais. Linkiu, kad visi Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės pradinio ugdymo skyriaus moksleiviai mokytųsi taip gerai, kaip dirba ir mokosi visi Lietuvos skautai.“

Po tokio smagaus ir prasmingo susitikimo vaikų balsai dar ilgai nenutilo Katedros aikštėje. Tikiu, jog jie pasisėmė naujų minčių ne tik pramogoms, bet ir rimtiems skautiškiems darbams.

 

Atgal