VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

10.10. Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę

Lidija Veličkaitė

 

1917 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė žinomo pasaulyje lietuvių kilmės prancūzų kalbininko, mitologo, eseisto, vieno žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų Algirdo Juliaus Greimo metais, pažymėdamas jo gimimo 100-ąsias metines. A. J. Greimo vardas yra įtrauktas į UNESCO ir valstybių narių 2016-2017 m. minimų sukakčių sąrašą.

A. J. Greimas gimė 1917 m. kovo 9 d. Tuloje (Rusija). Jo tėvas Julius Greimas (1882 –  1942) – mokytojas, motina Konstancija Mickevičiūtė Greimienė (1886-1956) – tarnautoja. A. J. Greimas baigė Rygiškių Jono gimnaziją Marijampolėje, studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete. 1944 m. su šeima pasitraukė į Prancūziją. Studijavo kalbotyrą Grenoblio universitete, 1949 m. Sorbonoje apgynė habilituoto daktaro disertaciją „Mada 1830-aisiais“. Dėstė Aleksandrijos, Ankaros, Stambulo, Puatje universitete. Nuo 1965 m. Paryžiuje vadovavo semiolingvistinių tyrimų seminarui, kurio pagrindu susiformavo Paryžiaus semiotikos mokykla. Daugumą kalbinių ir semiotikos darbų parašė prancūziškai, gi mitologijos studijas ir eseistiką lietuviškai. A. J. Greimas mirė 1992 m. vasario 27 d. Paryžiuje, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Pažymėdama A. J. Greimo 100-tąsias gimimo metines Lietuvos dailininkų sąjunga,   bendradarbiaudama su Šv. Kazimiero ordinu, 2016 m. ėmėsi gana plačiai aprėpiančio edukacinio vaikų ir jaunimo dailės projekto „Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę“. Projekto meno vadovė dailininkė, tapytoja Emilija Taločkienė, koordinatorė, menotyrininkė Evelina Januškaitė-Krupavičė. Projekto rėmėjai: Lietuvos Respublikos (LR) Kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos liaudies buities muziejus, Vilniaus miesto rotušė, A. J Greimo semiotikos ir literatūros teorijos institutas. Globėjai: LR Seimo nariai – Povilas Urbšys ir Petras Nevulis. Projekte dalyvavo: Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija, Vilniaus lietuvių namai, Kėdainių dailės mokykla, Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos Naujosios Vilnios filialas, bei svečio teisėmis –  Naujosios Vilnios vaikų darželis „Vilnelė“ ir Vilniaus tapybos studija „Alegria“. Projekte dalyvavo ir  lietuviškų šaknų turintys vaikai iš užsienio: Altajaus krašto, Argentinos ir Ukrainos. Šio projekto - konkurso tikslas – skatinti vaikus piešti, domėtis menu, pažinti savo valstybės istoriją, kurti ir puoselėti kultūrinį paveldą bei tapatumą. Taip pat daug dėmesio buvo skirta lietuvių kalbos kultūrai  bei įvairioms jos formoms: literatūrai, sakmėms, mitologijai, semiotikai ir kitomis. Mokiniams buvo skaitomi A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos instituto pateikti A. J. Greimo tekstai. Prie projekto dirbo 26 pedagogai, 14 profesionalių menininkų, dalyvavo 184 moksleiviai ir 35 ikimokyklinio amžiaus vaikai. Kai kuriose mokyklose buvo suruoštos dalyvaujančių projekte mokinių parodos, jos turiningai papildytos moksleivių  koncertais. Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, Kaišiadorių raj. 2017 m. birželio 12 – 18 d. vyko edukacinis dailės pleneras. Jo metu veikė edukacinės dirbtuvės, ekskursijos, grupiniai užsiėmimai, kūrybiniai vakarai. Atvykę svečiai (projekto dalyviai) iš Barnaulo (Altajaus) turėjo progą susipažinti su Lietuvos krašto kultūra, istorija bei aplankyti savo protėvių, kadaise ištremtų iš Lietuvos, namus. Tai paliko neišdildomą įspūdį lietuviškų šaknų turinčiai jaunai talentingai dailininkei Elinai Schmidt, tik dėka šio projekto pirmą kartą apsilankiusiai Lietuvoje.

Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos III klasės mokinė Kamilė Jankauskaitė. "Mitologas" (mišri technika)

Iš kairės: Projekto "Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę" meno vadovė dailininkė, tapytoja Emilija Taločkienė ir Šv. Kazimiero ordino Didysis Magistras Henrikas Armoška-Eismontas

Iš kairės: Projekto "Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę" koordinatorė, menotyrininkė Evelina Januškaitė-Krupavičė ir Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė, dailininkė-vitražistė Edita Utarienė. Nuotraukos Giedriaus Akelio

Projekto „Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę“ komisija įvertino  konkurse dalyvavusių mokinių darbus, atrinko geriausius, tačiau visi dalyvavę projekte moksleiviai gavo dalyvio diplomus.

2017 m. spalio 3 d. Vilniaus miesto rotušėje įvyko iškilmingas projekto „Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę“ uždarymo renginys. Galima buvo apžiūrėti projekto komisijos geriausiai įvertintus įvairaus amžiaus grupių mokinių darbus, iš kurių 82 personaliniai ir 2 kolektyviniai darbai, atlikti įvairiomis technikomis, bei 10 darbų iš plenero, vykusio Lietuvos buities muziejuje Rumšiškėse,     taip pat profesionalių septynių dailininkų (Medos Norbutaitės, Emilijos Taločkienės, Vytauto Žirgulio, Arvydo Bagdono, Valdo Barakausko, Gintaro Kraujelio, Arvydo Baltrūno) tapybos darbus, specialiai sukurtus projekto parodai.

Renginio vedėjas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas, aktorius Perlis Vaisieta pakvietė dainininkę Sofiją Jonaitytę pradėti renginį Lietuvos himnu. Renginiui  koncertą  dovanojo Vilniaus universiteto orkestras „Oktava“ (vadovas Albinas Kučinskas). Pradžioje nuskambėjo kompozitoriaus Kazio Daugėlos diriguojamas kūrinys „Šventinis pasveikinimas“, kurį jis skyrė jauniesiems menininkams.

Renginį sveikino Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) pirmininkė Edita Utarienė, Šv. Kazimiero ordino Didysis Magistras  Henrikas Armoška-Eismontas, LR Seimo pirmininko pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Rasa Praninskienė, LR Seimo narys Povilas Urbšys. Projekto kuratorė Evelina Januškaitė-Krupavičė pristatė projekto „Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę“ eigą ir padėkojo projekto meno vadovei Emilijai Taločkienei ir visiems, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie šio projekto vykdymo ir sklaidos.  

 LDS pirmininkė Edita Utarienė kalbėjo: „Ilgametės tradicijos tąsa, kūrybinio potencialo perdavimas ir atsinaujinimas – galbūt taip keliais žodžiais galėtume apibūdinti edukacinį dailės projektą „Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę“.

 Be abejonės, tai didelis ne tik vaikų, bet ir mokytojų nuopelnas. Tai jie padeda vaikams atrasti naujomis spalvomis bei tonais žėrintį pasaulį, tai jie atveria turtingą meno suvokimo skrynią, tai jie paskatina domėtis Lietuvos istorija, suprasti mokslininkų, filosofų, tame tarpe ir žymaus semiotiko A. J. Greimo žodžių prasmę. Nuoširdus ačiū Jums, mielieji.

Šis projektas – vienas iš daugelio prasmingų epizodų, atskleidžiančių mūsų tautos kūrybinį potencialą, stiprybę, atvirumą bei draugystę. Tai rimta paraiška, kad jaunieji kūrėjai ir ateityje nudžiugins mus dar ne vienu įsimenančiu kūriniu, o gal būt nustebins pasiekimais moksle ar sporte , arba ...tiesiog imponuos sąžiningu gyvenimu. Tai taip pat didelė vertybė. Tai dovana mums visiems,  pasitinkantiems Lietuvos šimtmetį.“

Įdomiausia dalis jauniesiems menininkams buvo laureatų diplomų įteikimas. Juos gavo iš literatūrologo, semiotiko profesoriaus Kęstučio Nastopkos rankų. Taip pat kiekvienas laureatas dovanų gavo iš mecenatų, kurių daugumą sudarė Lietuvos karališkosios sąjungos nariai. Edukacinio dailės projekto  pagrindiniai –  Gran Prix laureatai apdovanoti piniginėmis premijomis. Jas laimėjo: Ramunė Hvajon-Vaicekauskaitė (Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija. Mokytojos Justina Šaltė, Loreta Narušienė) už darbus “Kaukučių kelionė“ (tapyba, drobė, aliejus) bei „Po slenksčiu“ (koliažas); Vilniaus J. Vienožinskio N. Vilnios filialo dailės mokyklos moksleivių grupė už kolektyvinius darbus pagal A. J. Greimo knygos „Lietuvių mitologijos studijos“ pasaką „Saulė ir vėjų motina“ ir „Mitologijos žodyno“ kūrybines interpretacijas, (kolektyvinio darbo vadovė mokytoja Roberta Vasiliūnienė); Kamilė Jankauskaitė (Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija, mokytoja Janina Budrienė) už darbą „Mitologas“ (mišri technika), kuris tapo ir viso projekto reprezentaciniu kūriniu. Mokytojams, kurių moksleiviai tapo laureatais, įteiktos padėkos ir po Virginijos Apanavičienės knygą „Etninė tapatybė lietuvių akademinėje muzikoje“. A. J. Greimo semiotikos ir literatūros centro vardu knyga „Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos“ (I tomas, sudarytojas Arūnas Sverdiolas) įteikta projekte dalyvavusių mokyklų bibliotekoms ir Grant Prix laureatei Kamilei Jankauskaitei. Specialiai projekto parodai kūrinius sukūrusiems profesionaliems menininkams įteiktos LDS padėkos ir meno albumai „Leonardo Tuleikio tapybos atspindžiai“. Neatsiliko ir dailininkas Rimantas Dichavičius, dovanodamas orkestro „Oktava“ vadovui ir projekto organizatoriams savo ir kitų dailininkų išleistus albumus.  

Po apdovanojimų ceremonijos ir juos lydėjusių aplodismentų, projekto „Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę“ renginys iškilmingai užbaigtas VU orkestro „Oktava“ atliktu kūriniu.       

                     

 

 

    

                        

Atgal